Obsah

Odbor životního prostředí

Osoby

JménoFunkceTelefon
Feranec Jan, Mgr.Vedoucí odboru, ochrana přírody a krajiny, ochrana ovzduší466094231
736 607 099
Klápová Helena, Ing.odpadové hospodářství, povolování kácení dřevin466094232
739 048 287
Novotný František, Bc.lesy, myslivost, rybářství466094233
736 607 100
Tučímová Janaochrana zemědělského půdního fondu, týrání zvířat466094234
Šandová Zdeňkaadministrativa466094235

Formuláře ke stažení

Odbor životního prostředí

Místo a způsob, kde a jak lze podat žádost - prostudujte před odesláním

1.01 - Žádost - rozhodnutí v pochybnostech Staženo: 857x

1.02 - Žádost - prohlášení pozemku za PUPFL Staženo: 876x

1.03 - Žádost - dělení lesního pozemku Staženo: 812x

1.04 - Žádost - odněti PUPFL Staženo: 904x

1.05 - Žádost - omezení PUPFL Staženo: 889x

1.06 - Žádost - závazné stanovisko k zásahu do 50m ochranného pásma lesa a do PUPFL Staženo: 1547x

1.07 - Žádost - bezpečnost osob a majetku Staženo: 831x

1.08 - Oznámení - org. a hromadné sport. akce Staženo: 758x

1.09 - Žádost - velikost a šíře holé seče Staženo: 736x

1.10 - Žádost - lhůta k zalesnění, zajištění Staženo: 734x

1.11 - Vyrozumění - těžba 3 m3 na 1 ha a rok Staženo: 821x

1.12 - Žádost - těžba v porostech do 80 let Staženo: 724x

1.13 - Žádost - udělení licence OLH FO Staženo: 727x

1.14 - Žádost - udělení licence OLH PO Staženo: 727x

1.15 - Žádost - poskytnutí údajů LHO Staženo: 725x

1.16 - Žádost - lesní stráž Staženo: 780x

2.01 - Žádost o vydání loveckého lístku Staženo: 766x

2.02 - Návrh na ustanovení mysliveckého hospodáře Staženo: 752x

2.03 - Návrh na ustanovení myslivecké stráže Staženo: 782x

3.01 - Žádost o společné vyjádření OŽP Staženo: 1665x

3.02 - Sdělení doručovací adresy Staženo: 767x

4.02 - Žádost o závazné stanovisko odpady Staženo: 808x

5.01 - Formulář - závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku Staženo: 834x

5.02 - Formulář - změna krajinného rázu Staženo: 746x

5.03 - oznámení kácení Přelouč dle odst. 2 Staženo: 1004x

5.04 - oznámení kácení Přelouč dle odst. 4 Staženo: 886x

5.05 - žádost kácení Přelouč Staženo: 1169x

5.06. žádost o kácení Přelouč pro účely stavebního záměru Staženo: 467x

6.01 - Žádost-závazné-stanovisko ovzdusi Staženo: 1905x

7.01 - Žádost - vydání rybářského lístku Staženo: 1195x

7.02 - Návrh - ustanovení nové RS Staženo: 779x

7.03 - Návrh - změna působnosti RS Staženo: 732x

7.04 - Žádost - vydání nového průkazu RS Staženo: 770x

8.01 - Žádost - odnětí ze ZPF Staženo: 1754x

8.02 - Žádost o rozhodnutí v pochybnostech ZPF Staženo: 58x

8.03 - Žádost- změna trvalého travního porostu na ornou půdu Staženo: 56x