Obsah

Odbor životního prostředí

Osoby

JménoFunkceTelefon
Feranec Jan, Mgr.Vedoucí odboru, ochrana přírody a krajiny, ochrana ovzduší466094231
736 607 099
Novotný František, Bc.lesy, myslivost, rybářství466094233
736 607 100
Klápová Helena, Ing.odpadové hospodářství – státní správa466094232
739 048 287
Tučímová Janaochrana zemědělského půdního fondu, ochrana zvířat proti týrání, rostlinolékařská péče466094234
603 316 619
Kejdanová Markéta, DiS.odpadové hospodářství – samospráva, povolování kácení dřevin466 094 235
732 577 793
Šandová Zdeňkaadministrativa466094235

Formuláře ke stažení

Odbor životního prostředí

Místo a způsob, kde a jak lze podat žádost - prostudujte před odesláním

1.01 - Žádost - rozhodnutí v pochybnostech Staženo: 918x

1.02 - Žádost - prohlášení pozemku za PUPFL Staženo: 931x

1.03 - Žádost - dělení lesního pozemku Staženo: 870x

1.04 - Žádost - odněti PUPFL Staženo: 969x

1.05 - Žádost - omezení PUPFL Staženo: 954x

1.06 - Žádost - závazné stanovisko k zásahu do 50m ochranného pásma lesa a do PUPFL Staženo: 1656x

1.07 - Žádost - bezpečnost osob a majetku Staženo: 885x

1.08 - Oznámení - org. a hromadné sport. akce Staženo: 813x

1.09 - Žádost - velikost a šíře holé seče Staženo: 787x

1.10 - Žádost - lhůta k zalesnění, zajištění Staženo: 777x

1.11 - Vyrozumění - těžba 3 m3 na 1 ha a rok Staženo: 879x

1.12 - Žádost - těžba v porostech do 80 let Staženo: 771x

1.13 - Žádost - udělení licence OLH FO Staženo: 787x

1.14 - Žádost - udělení licence OLH PO Staženo: 771x

1.15 - Žádost - poskytnutí údajů LHO Staženo: 770x

1.16 - Žádost - lesní stráž Staženo: 825x

2.01 - Žádost o vydání loveckého lístku Staženo: 817x

2.02 - Návrh na ustanovení mysliveckého hospodáře Staženo: 795x

2.03 - Návrh na ustanovení myslivecké stráže Staženo: 824x

3.01 - Žádost o společné vyjádření OŽP Staženo: 1823x

3.02 - Sdělení doručovací adresy Staženo: 815x

4.02 - Žádost o závazné stanovisko odpady Staženo: 919x

5.01 - Formulář - závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku Staženo: 904x

5.02 - Formulář - změna krajinného rázu Staženo: 807x

5.03 - oznámení kácení Přelouč dle odst. 2 Staženo: 1101x

5.04 - oznámení kácení Přelouč dle odst. 4 Staženo: 954x

5.05 - žádost kácení Přelouč Staženo: 1290x

5.06. žádost o kácení Přelouč pro účely stavebního záměru Staženo: 529x

6.01 - Žádost-závazné-stanovisko ovzdusi Staženo: 2037x

7.01 - Žádost - vydání rybářského lístku Staženo: 1270x

7.02 - Návrh - ustanovení nové RS Staženo: 824x

7.03 - Návrh - změna působnosti RS Staženo: 776x

7.04 - Žádost - vydání nového průkazu RS Staženo: 819x

8.01 - Žádost - odnětí ze ZPF Staženo: 1883x

8.02 - Žádost o rozhodnutí v pochybnostech ZPF Staženo: 112x

8.03 - Žádost- změna trvalého travního porostu na ornou půdu Staženo: 108x