Obsah

Odbor životního prostředí

Osoby

JménoFunkceTelefon
Feranec Jan, Mgr.Vedoucí odboru, ochrana přírody a krajiny, ochrana ovzduší466094231
736 607 099
Novotný František, Bc.lesy, myslivost, rybářství466094233
736 607 100
Klápová Helena, Ing.odpadové hospodářství – státní správa466094232
739 048 287
Tučímová Janaochrana zemědělského půdního fondu, ochrana zvířat proti týrání, rostlinolékařská péče466094234
603 316 619
Kejdanová Markéta, DiS.odpadové hospodářství – samospráva, povolování kácení dřevin466 094 235
732 577 793
Šandová Zdeňkaadministrativa466094235

Formuláře ke stažení

Odbor životního prostředí

Místo a způsob, kde a jak lze podat žádost - prostudujte před odesláním

1.01 - Žádost - rozhodnutí v pochybnostech Staženo: 962x

1.02 - Žádost - prohlášení pozemku za PUPFL Staženo: 971x

1.03 - Žádost - dělení lesního pozemku Staženo: 918x

1.04 - Žádost - odněti PUPFL Staženo: 1,019x

1.05 - Žádost - omezení PUPFL Staženo: 998x

1.06 - Žádost - závazné stanovisko k zásahu do 50m ochranného pásma lesa a do PUPFL Staženo: 1,728x

1.07 - Žádost - bezpečnost osob a majetku Staženo: 927x

1.08 - Oznámení - org. a hromadné sport. akce Staženo: 853x

1.09 - Žádost - velikost a šíře holé seče Staženo: 824x

1.10 - Žádost - lhůta k zalesnění, zajištění Staženo: 810x

1.11 - Vyrozumění - těžba 3 m3 na 1 ha a rok Staženo: 923x

1.12 - Žádost - těžba v porostech do 80 let Staženo: 807x

1.13 - Žádost - udělení licence OLH FO Staženo: 822x

1.14 - Žádost - udělení licence OLH PO Staženo: 806x

1.15 - Žádost - poskytnutí údajů LHO Staženo: 807x

1.16 - Žádost - lesní stráž Staženo: 869x

2.01 - Žádost o vydání loveckého lístku Staženo: 856x

2.02 - Návrh na ustanovení mysliveckého hospodáře Staženo: 833x

2.03 - Návrh na ustanovení myslivecké stráže Staženo: 860x

3.01 - Žádost o společné vyjádření OŽP Staženo: 1,930x

3.02 - Sdělení doručovací adresy Staženo: 861x

4.02 - Žádost o závazné stanovisko odpady Staženo: 979x

5.01 - Formulář - závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku Staženo: 947x

5.02 - Formulář - změna krajinného rázu Staženo: 850x

5.03 - oznámení kácení Přelouč dle odst. 2 Staženo: 1,168x

5.04 - oznámení kácení Přelouč dle odst. 4 Staženo: 997x

5.05 - žádost kácení Přelouč Staženo: 1,384x

5.06. žádost o kácení Přelouč pro účely stavebního záměru Staženo: 576x

6.01 - Žádost-závazné-stanovisko ovzdusi Staženo: 2,110x

7.01 - Žádost - vydání rybářského lístku Staženo: 1,318x

7.02 - Návrh - ustanovení nové RS Staženo: 865x

7.03 - Návrh - změna působnosti RS Staženo: 811x

7.04 - Žádost - vydání nového průkazu RS Staženo: 858x

8.01 - Žádost - odnětí ze ZPF Staženo: 2,041x

8.02 - Žádost o rozhodnutí v pochybnostech ZPF Staženo: 153x

8.03 - Žádost- změna trvalého travního porostu na ornou půdu Staženo: 156x