Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Územně analytické podklady – ORP Přelouč - 6. aktualizace

Územně analytické podklady – aktualizace č. 6 (dále jen ÚAP) pro správní obvod obce s rozšířenou působností (SO ORPPřelouč budou zpracovány v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění účinném do 31.12.2023 aplikovaného na základě ust. § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Dokumentace je členěna na dvě základní části:

1) Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (PRÚRU)

V dokumentaci bude řešeno 13 témat stanovených vyhláškou č. 500/2006 Sb.:

 • širší územní vztahy
 • prostorové a funkční uspořádání území
 • struktura osídlení
 • sociodemografické podmínky a bydlení
 • příroda a krajina
 • vodní režim a horninové prostředí
 • kvalita životního prostředí
 • zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
 • občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
 • dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
 • ekonomické a hospodářské podmínky
 • rekreace a cestovní ruch
 • bezpečnost a ochrana obyvatel

Tato část bude vyhodnocovat pozitiva a negativa v území v členění na 13 výše uvedených témat, vyhodnocuje územní podmínky a potenciály jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území (environmentální pilíř, ekonomický pilíř, sociodemografický pilíř) a určuje problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích. Souhrnné vyhodnocení jednotlivých témat a pilířů pro jednotlivé obce bude uvedeno v Kartách obcí.

Grafická část PRURÚ bude obsahovat základní výkresy zpracované obsahově v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. v měřítku 1:25 000

 • Výkres limitů
 • Výkres hodnot
 • Výkres záměrů
 • Výkres problémů

2) Rozbor udržitelného rozvoje území

Cílem udržitelného rozvoje území je takový rozvoj, který zajistí rovnováhu mezi třemi základními pilíři (environmentální, ekonomický, sociodemografický) tak, aby jeden nebyl preferován před druhým. Podstatou udržitelnosti je naplnění tří základních cílů:

 • sociální rozvoj, který respektuje potřeby všech,
 • účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů, udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti.

 

Technická infrastruktura

Zveřejnění informace o technické infrastruktuře dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů pořizovatel zveřejňuje územně analytické poklady a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přistup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle §27.

Součástí 6. aktualizace ÚAP ORP Přelouč budou následující jevy:

Jev č. 67 – Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma

Jev č. 68 – Vodovodní řady a jejich ochranná pásma

Jev č. 69 – Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma

Jev č. 70 – Kanalizační stoky a jejich ochranná pásma

Jev č. 71 – Výrobny elektřiny a jejich ochranná pásma

Jev č. 72 – Elektrické stanice a jejich ochranná pásma

Jev č. 73 – Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma

Jev č. 74 – Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma

Jev č. 75 – Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma

Jev č. 77a – Vedení pro zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma

Jev č. 80 – Teplovody a jejich ochranná pásma

ev č. 82a - Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území

Soubory ke stažení

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Strategický plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
zataženo 29 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C
čtvrtek 20. 6. jasno 27/15 °C
pátek 21. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi