Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Územně analytické podklady – ORP Přelouč - 5. aktualizace

Územně analytické podklady – aktualizace č. 5 (dále jen ÚAP) pro správní obvod obce s rozšířenou působností (SO ORPPřelouč jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Dokumentace je členěna na dvě základní části:

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (PRÚRU) (odkaz na soubor)

V dokumentaci je řešeno 13 témat stanovených vyhláškou č. 500/2006 Sb.

 • širší územní vztahy
 • prostorové a funkční uspořádání území
 • struktura osídlení
 • sociodemografické podmínky a bydlení
 • příroda a krajina
 • vodní režim a horninové prostředí
 • kvalita životního prostředí
 • zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
 • občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
 • dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
 • ekonomické a hospodářské podmínky
 • rekreace a cestovní ruch
 • bezpečnost a ochrana obyvatel

Součástí PRÚRU

Příloha 1 – Hodnoty v území (pdf)

Příloha 2 – Záměry na provedení změn v území (pdf)

Rozbor udržitelného rozvoje území (RÚRU) (pdf)

Tato část vyhodnocuje pozitiva a negativa v území v členění na 13 výše uvedených témat, vyhodnocuje územní podmínky a potenciály jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území (environmentální pilíř, ekonomický pilíř, sociodemografický pilíř) a určuje problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích. Souhrnné vyhodnocení jednotlivých témat a pilířů pro jednotlivé obce je uvedeno v Kartách obcí (pdf)

Textová část je doplněna začleněnými schématy a tabulkami.

Grafická část PRURÚ obsahuje základní výkresy zpracované obsahově v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. v měřítku 1:25 000

Cílem udržitelného rozvoje území je takový rozvoj, který zajistí rovnováhu mezi třemi základními pilíři tak, aby jeden nebyl preferován před druhým. Podstatou udržitelnosti je naplnění tří základních cílů:

 • sociální rozvoj, který respektuje potřeby všech,
 • účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů, udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti.

Zpracování dat, grafické výstupy:

Mgr. Filip Staffen ve spolupráci s firmou EKOTOXA s. r. o. - odkaz na stránku

Technická infrastruktura

Zveřejnění informace o technické infrastruktuře dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů pořizovatel zveřejňuje územně analytické poklady a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přistup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle §27.

Jev č. 67 – Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma

Jev č. 68 – Vodovodní řady a jejich ochranná pásma

Jev č. 69 – Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma

Jev č. 70 – Kanalizační stoky a jejich ochranná pásma

Jev č. 71 – Výrobny elektřiny a jejich ochranná pásma

Jev č. 72 – Elektrické stanice a jejich ochranná pásma

Jev č. 73 – Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma

Jev č. 74 – Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma

Jev č. 75 – Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma

Jev č. 77a – Vedení pro zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma

Jev č. 80 – Teplovody a jejich ochranná pásma

Jev č. 82a - Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území

Soubory ke stažení

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Strategický plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 22 °C 12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi