Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.
 • MěÚ oznamuje že dne 5.12.2023 bude oddělení matriky uzavřeno.

Územně analytické podklady – ORP Přelouč - 5. aktualizace

Územně analytické podklady – aktualizace č. 5 (dále jen ÚAP) pro správní obvod obce s rozšířenou působností (SO ORPPřelouč jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Dokumentace je členěna na dvě základní části:

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (PRÚRU) (odkaz na soubor)

V dokumentaci je řešeno 13 témat stanovených vyhláškou č. 500/2006 Sb.

 • širší územní vztahy
 • prostorové a funkční uspořádání území
 • struktura osídlení
 • sociodemografické podmínky a bydlení
 • příroda a krajina
 • vodní režim a horninové prostředí
 • kvalita životního prostředí
 • zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa
 • občanská vybavenost včetně její dostupnosti a veřejná prostranství
 • dopravní a technická infrastruktura včetně jejich dostupnosti
 • ekonomické a hospodářské podmínky
 • rekreace a cestovní ruch
 • bezpečnost a ochrana obyvatel

Součástí PRÚRU

Příloha 1 – Hodnoty v území (pdf)

Příloha 2 – Záměry na provedení změn v území (pdf)

Rozbor udržitelného rozvoje území (RÚRU) (pdf)

Tato část vyhodnocuje pozitiva a negativa v území v členění na 13 výše uvedených témat, vyhodnocuje územní podmínky a potenciály jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území (environmentální pilíř, ekonomický pilíř, sociodemografický pilíř) a určuje problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích, případně v územních studiích. Souhrnné vyhodnocení jednotlivých témat a pilířů pro jednotlivé obce je uvedeno v Kartách obcí (pdf)

Textová část je doplněna začleněnými schématy a tabulkami.

Grafická část PRURÚ obsahuje základní výkresy zpracované obsahově v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. v měřítku 1:25 000

Cílem udržitelného rozvoje území je takový rozvoj, který zajistí rovnováhu mezi třemi základními pilíři tak, aby jeden nebyl preferován před druhým. Podstatou udržitelnosti je naplnění tří základních cílů:

 • sociální rozvoj, který respektuje potřeby všech,
 • účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů, udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti.

Zpracování dat, grafické výstupy:

Mgr. Filip Staffen ve spolupráci s firmou EKOTOXA s. r. o. - odkaz na stránku

Technická infrastruktura

Zveřejnění informace o technické infrastruktuře dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů pořizovatel zveřejňuje územně analytické poklady a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přistup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle §27.

Jev č. 67 – Technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma

Jev č. 68 – Vodovodní řady a jejich ochranná pásma

Jev č. 69 – Technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma

Jev č. 70 – Kanalizační stoky a jejich ochranná pásma

Jev č. 71 – Výrobny elektřiny a jejich ochranná pásma

Jev č. 72 – Elektrické stanice a jejich ochranná pásma

Jev č. 73 – Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma

Jev č. 74 – Technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma

Jev č. 75 – Vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma

Jev č. 77a – Vedení pro zásobování jinými produkty a jejich ochranná pásma

Jev č. 80 – Teplovody a jejich ochranná pásma

Jev č. 82a - Elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území

Soubory ke stažení

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
1
4 5
1
6 7
1
8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Strategický plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
1
4 5
1
6 7
1
8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 3. 12. 2023
mírné sněžení -5 °C -12 °C
pondělí 4. 12. zataženo -4/-14 °C
úterý 5. 12. mírné sněžení -4/-14 °C
středa 6. 12. mírné sněžení -7/-14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi