Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Městský úřad Přelouč - aktuální informace

Úřední deska - aktuální informace

15.02.2019 - 27.02.2019

Město Přelouč - Starostka

Informace o konání I. zasedání Zastupitelstva města Přelouče Doba konání: 26. 2. 2019 od 16.00 hodin

Detail

15.02.2019 - 21.03.2019

Městský úřad Přelouč, oddělení pohledávek a přestupků

Oznámení, že v době od 18.02.2019 do 20.03.2019 je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č. j. MUPC 2137/2019, kterým se vyměřuje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2017 poplatníkům, kteří tento místní poplatek nezaplatili včas nebo se správné výši

Detail

15.02.2019 - 03.03.2019

Veřejná vyhláška - Odbor stavební

Návrh opatření obecné povahy Návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici III. třídy č. 34213 a místních komunikacích v obci Chrtníky Spis. zn.: ST/2457/2019/Do

Detail

15.02.2019 - 11.04.2019

Usnesení - Exekutorský úřad Jeseník, Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník

o konání odročeného dražebního jednání Č. j.: 197 EX 1970/16-130

Detail

14.02.2019 - 22.03.2019

Exekutorský úřad Ostrava - Mariánské Hory, Stojanovo náměstí 7/873, 709 00 Ostrava

Usnesení - dražební vyhláška č.j. : 069 ED 5/19-3

Detail

Úřad online

Objednávejte se přes internet...

Elektronický objednávkový systém WEBCALL

matrika

registr_vozidel

 

Online služba WebCall umožňuje se elektronicky objednat k vyřízení záležitostí pro občanské průkazy, pasy a evidenci vozidel, řidičské průkazy u odboru vnitřních věcí.

 

Kliknutím na obrázek se dostanete do objednávkového systému.

Objednávkový systém Vás bude postupně navádět následujícími kroky:

 1. Výběr požadované činnosti (vyřizované agendy).
 2. Výběr termínu (data).
 3. Výběr času (intervalu, ve kterém se můžete dostavit).
 4. Zadání identifikačních údajů (jména a příjmení).

Po přijetí objednávky Vám bude zobrazeno potvrzení se všemi potřebnými údaji s možností tisku nebo zaslání na email.
 

Matrika

 • Vydávání matričních dokladů, jejich druhopisů a nahlížení do matrik
 • Ověřování podpisu nebo kopie listiny
 • Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize
 • Uzavření manželství, agenda úmrtí, agenda narození
 • Změny jména  nebo příjmení 
   

Občanské průkazy   specimen

 • Podání žádosti o vydání občanského průkazu 
 • Převzetí vyhotoveného občanského průkazu
   

Cestovní doklady  specimen

 • Podání žádosti o vydání cestovního pasu 
 • Převzetí vyhotoveného cestovního pasu
   

Evidence řidičů 

 • Podání žádosti o vydání řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu
 • Převzetí vyhotoveného řidičského průkazuspecimen
 • Vydání, výměna a odevzdání průkazu profesní způsobilosti řidiče
 • Paměťové karty řidiče, vozidla a servisu
   

 Registr vozidel  specimen

 • Přihlášení a odhlášení vozidla
 • Zápis změn údajů o vozidle
   

Technické změny vozidel

 • Schvalování vozidel ze zahraničí – dovoz 
 • Zápis tažného zařízení do technického průkazu

 

Elektronická podatelna: Městský úřad Přelouč

e-podatelna

Elektronická komunikace si klade za cíl umožnit či usnadnit provádění právních úkonů prostřednictvím moderních informačních technologií a prostředky dálkového přístupu.
Hlavní pojmy, postupy, používání a ověřování elektronických podpisů a zaručených elektronických podpisů, které umožňují pohyb a používání elektronických dokumentů prostřednictvím elektronické podatelny,  upravuje zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), v platném znění.
 

Pro elektronickou komunikaci s MěÚ Přelouč více informací, po kliknutí na výše uvedený odkaz. (tlačítko e-podatelna)


 

Ikona dopisDoručování zásilek občanům s trvalým pobytem na ohlašovně

Adresa trvalého pobytu na ohlašovně Městského úřadu Přelouč, Československé armády 1665, byla občanovi „úředně přidělena“ zpravidla ve správním řízení, kterým byl zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana, jedná se o tzv. úřední adresu. Občan se na úřední adrese nezdržuje, úřední adresa pobytu není určena k bydlení a občanovi z tohoto evidenčního údaje nevyplývají žádná práva k objektu ohlašovny. Celý text