Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
 • MěÚ Přelouč oznamuje, že dne 26. 3. 2024 z důvodu školení bude stavební odbor uzavřen.

Územně analytické podklady – ORP Přelouč - 4. aktualizace

Územně analytické podklady-aktualizace (dále jen ÚAP) pro správní obvod obce s rozšířenou působností (SO ORP) Přelouč jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Dokumentace je členěna na dvě základní části:

V textové i grafické části je struktura PRURÚ a RURÚ shodně členěna na tři pilíře udržitelného rozvoje území:

 • hospodářský pilíř,
 • sociální pilíř,
 • přírodní pilíř.

Struktura členění hospodářského pilíře:

 • Veřejná dopravní a technická infrastruktura
 • Hospodářská základna
 • Rekreace (část)

Struktura členění pilíře soudržnosti obyvatel:

 • Sociodemografické podmínky
 • Bydlení
 • Rekreace (část)

Struktura členění přírodního pilíře:

 • Geologie
 • Hydrologie a klimatologie
 • Půdní fond
 • Zatížení životního prostředí
 • Ochrana přírody a krajiny

Textová část je doplněna začleněnými schématy a tabulkami.

Grafická část PRURÚ obsahuje základní výkresy zpracované obsahově v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. v měřítku 1:25 000:

Cílem udržitelného rozvoje území je takový rozvoj, který zajistí rovnováhu mezi třemi základními pilíři tak, aby jeden nebyl preferován před druhým. Podstatou udržitelnosti je naplnění tří základních cílů:

 • sociální rozvoj, který respektuje potřeby všech,
 • účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů, udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti.

Zpracování dat, grafické výstupy:

Ing. Jan Navrátil ve spolupráci s firmou GPlus s.r.o. - Ing Radek Kacetl

Technická infrastruktura

Zveřejnění informace o technické infrastruktuře dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů pořizovatel zveřejňuje územně analytické poklady a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přistup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle §27.

Technická infrastruktura je dle přílohy č. 1 části A vyhlášky č. 500/2006 Sb.,v ORP Přelouč je obsažena v následujících jevech

Textová část: pasporty poskytovatelů

ČEPRO a.s. - produktovod vč. ochranného pásma

                    - komunikační vedení vč. ochranného pásma

ČEPS - nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy vč ochr. pásma

ČESKÉ DRÁHY – vodovodní sítě, kanalizace a plynovody

ČEZ a.s.

Elektrárna Chvaletice a.s. - jiná ochranná pásma

FVE Klenovka - území fotovoltické eletrárny

MERO

MO ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem - nadzemní a podzemní vedení eletrizační soustavy včetně ochraného pásma

MO ČR – vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, elektrické stanice, nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy, produktovod, teplovod, elektronické komunikační zařízení a komunikační vedení

NET4GAS, s.r.o. - Plynárenství - rádek 74,75, Elektronické komunikace - rádek 82

O2 Czech Republic a.s. - Prostorová poloha sítí společnosti O2 Czech Republic a.s.

T Mobile a.s. - elektronické komunikace

               - elektronické komunikační zařízení a vedení veřejné komunikační sítě

UPC ČR s.r.o - komunikační vedení včetně ochranného pásma

VaK Hradec Králové, a.s. - Vodovody a kanalizace - rádky 67 až 70

VaK Chrudim a.s. - technologický objekt zásobování vodou

                               - vodovodní síť

VaK Pardubice - ORP Přelouč

VCP Net, s.r.o. - Plynárenství: rádek 75, vedení VTL plynovodu vcetne ochranného pásma a anodového uzemnení, vedení STL plynovodu vcetne anodového uzemnení; rádek 73, nadzemní a podzemní vedení elektriny; rádek 74, technologický objekt zásobování plynem vcetne ochranného a bezpecnostního pásma

Vodafone CZ a.s. - katastrální území Brloh u Přelouče, Seník a Lipoltice

VODOS s.r.o. Kolín - vodovod pro veřejnou potřebu

Grafická část:

 

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27
1
28 29 1 2 3

Strategický plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27
1
28 29 1 2 3

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pondělí 26. 2. 2024
zataženo 10 °C 5 °C
úterý 27. 2. slabý déšť 11/6 °C
středa 28. 2. zataženo 8/5 °C
čtvrtek 29. 2. slabý déšť 10/4 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi