Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Územně analytické podklady – ORP Přelouč - 4. aktualizace

Územně analytické podklady-aktualizace (dále jen ÚAP) pro správní obvod obce s rozšířenou působností (SO ORP) Přelouč jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Dokumentace je členěna na dvě základní části:

V textové i grafické části je struktura PRURÚ a RURÚ shodně členěna na tři pilíře udržitelného rozvoje území:

 • hospodářský pilíř,
 • sociální pilíř,
 • přírodní pilíř.

Struktura členění hospodářského pilíře:

 • Veřejná dopravní a technická infrastruktura
 • Hospodářská základna
 • Rekreace (část)

Struktura členění pilíře soudržnosti obyvatel:

 • Sociodemografické podmínky
 • Bydlení
 • Rekreace (část)

Struktura členění přírodního pilíře:

 • Geologie
 • Hydrologie a klimatologie
 • Půdní fond
 • Zatížení životního prostředí
 • Ochrana přírody a krajiny

Textová část je doplněna začleněnými schématy a tabulkami.

Grafická část PRURÚ obsahuje základní výkresy zpracované obsahově v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb. v měřítku 1:25 000:

Cílem udržitelného rozvoje území je takový rozvoj, který zajistí rovnováhu mezi třemi základními pilíři tak, aby jeden nebyl preferován před druhým. Podstatou udržitelnosti je naplnění tří základních cílů:

 • sociální rozvoj, který respektuje potřeby všech,
 • účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů, udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti.

Zpracování dat, grafické výstupy:

Ing. Jan Navrátil ve spolupráci s firmou GPlus s.r.o. - Ing Radek Kacetl

Technická infrastruktura

Zveřejnění informace o technické infrastruktuře dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů pořizovatel zveřejňuje územně analytické poklady a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přistup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle §27.

Technická infrastruktura je dle přílohy č. 1 části A vyhlášky č. 500/2006 Sb.,v ORP Přelouč je obsažena v následujících jevech

Textová část: pasporty poskytovatelů

ČEPRO a.s. - produktovod vč. ochranného pásma

                    - komunikační vedení vč. ochranného pásma

ČEPS - nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy vč ochr. pásma

ČESKÉ DRÁHY – vodovodní sítě, kanalizace a plynovody

ČEZ a.s.

Elektrárna Chvaletice a.s. - jiná ochranná pásma

FVE Klenovka - území fotovoltické eletrárny

MERO

MO ČR, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem - nadzemní a podzemní vedení eletrizační soustavy včetně ochraného pásma

MO ČR – vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, elektrické stanice, nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy, produktovod, teplovod, elektronické komunikační zařízení a komunikační vedení

NET4GAS, s.r.o. - Plynárenství - rádek 74,75, Elektronické komunikace - rádek 82

O2 Czech Republic a.s. - Prostorová poloha sítí společnosti O2 Czech Republic a.s.

T Mobile a.s. - elektronické komunikace

               - elektronické komunikační zařízení a vedení veřejné komunikační sítě

UPC ČR s.r.o - komunikační vedení včetně ochranného pásma

VaK Hradec Králové, a.s. - Vodovody a kanalizace - rádky 67 až 70

VaK Chrudim a.s. - technologický objekt zásobování vodou

                               - vodovodní síť

VaK Pardubice - ORP Přelouč

VCP Net, s.r.o. - Plynárenství: rádek 75, vedení VTL plynovodu vcetne ochranného pásma a anodového uzemnení, vedení STL plynovodu vcetne anodového uzemnení; rádek 73, nadzemní a podzemní vedení elektriny; rádek 74, technologický objekt zásobování plynem vcetne ochranného a bezpecnostního pásma

Vodafone CZ a.s. - katastrální území Brloh u Přelouče, Seník a Lipoltice

VODOS s.r.o. Kolín - vodovod pro veřejnou potřebu

Grafická část:

 

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Strategický plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 23. 6. 2024
slabý déšť 24 °C 15 °C
pondělí 24. 6. skoro jasno 25/15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 28/14 °C
středa 26. 6. jasno 27/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi