Obsah

Oddělení personální

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Prášilová Věra mzdová účetní 466094106

Náplň činnosti

Plní veškeré úkoly a povinnosti městského úřadu spadající do působnosti oddělení vyplývající z právních předpisů, případně textu náplně činnosti, zejména:

 

  • komplexně zabezpečuje personální agendu zaměstnanců městského úřadu
  • zajišťuje a metodicky řídí výběrová řízení v souladu se zákonem o úřednících územních samosprávných celků
  • zajišťuje a metodicky řídí vzdělávání zaměstnanců, školení zaměstnanců v souladu se zákonem o úřednících územních samosprávných celků a ostatními zákony
  • podílí se na přípravě návrhu rozpočtu úřadu (mzdové prostředky, sociální a zdravotní pojištění, vzdělávání)
  • zajišťuje komplexní výkon mzdové agendy (platy zaměstnanců úřadu, odměny vyplácené na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr),
  • komplexně zajišťuje agendu odměn členům samosprávných orgánů, sleduje čerpání mzdových prostředků, odpovídá za nepřekročení objemu mzdových prostředků, provádí analýzy čerpání a navrhuje potřebná opatření
  • zabezpečuje plnění povinností úřadu na úseku poskytování statistických údajů v oblasti personální a mzdové
  • zabezpečuje agendu spojenou se zdravotními pojišťovnami, odvody sociálními a daňovými