Obsah

Odbor životního prostředí

Osoby

JménoFunkceTelefon
Feranec Jan, Mgr.Vedoucí odboru, ochrana přírody a krajiny, ochrana ovzduší466094231
736 607 099
Klápová Helena, Ing.odpadové hospodářství, povolování kácení dřevin466094232
739 048 287
Novotný František, Bc.lesy, myslivost, rybářství466094233
736 607 100
Tučímová Janaochrana zemědělského půdního fondu, týrání zvířat466094234
Šandová Zdeňkaadministrativa466094235

Zprávy

první předchozí
ze 3
poslední

Kotlíkové dotace budou pokračovat až do roku 2022.

Kotlíkové dotace budou pokračovat až do roku 2022. Domácnosti s nižšími příjmy získají na výměnu starého kotle až 95% dotaci. Vyměnit si kotel s dotací budou mít i ostatní domácnosti. Ty dostanou až 50 % na výměnu neekologického kotle z dotačního programu Nová zelená úsporám. celý text

Zprávy a aktuality | 23. 9. 2021 | Autor: Mgr. Jan Feranec

Upozornění pro místní části - mobilní svoz objemného a nebezpečného odpadu a zpětný odběr elektrozařízení

proběhne v sobotu 25. září 2021 celý text

Zprávy a aktuality | 6. 9. 2021 | Autor: Ing. Helena Klápová

Upozornění pro občany Mělic a Lohenic - svoz odpadu

od 36. týdne bude svoz směsného odpadu probíhat opět ve čtvrtek; svoz tedy bude ve čtvrtek 9. září, nikoliv v pondělí 6. září. celý text

Zprávy a aktuality | 2. 9. 2021 | Autor: Ing. Helena Klápová

Rádce vlastníka lesa a metodická doporučení

Aktualizovaná publikace Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha celý text

Zprávy a aktuality | 19. 8. 2021 | Autor: Bc. František Novotný

Upozornění pro zájemce o hnědé popelnice k rodinným domům

Popelnice na bio jsou v areálu technických služeb opět k dispozici. celý text

Zprávy a aktuality | 7. 7. 2021 | Autor: Ing. Helena Klápová

Objemný odpad na sběrný dvůr, ale...

co je objemný odpad? celý text

Zprávy a aktuality | 26. 5. 2021 | Autor: Ing. Helena Klápová
#

Polní cesta na Benešovice

V měsíci květnu 2021 byla dokončena výsadba stromořadí podél polní cesty směrem na obec Benešovice. U polní cesty je v současné době vysazeno 45 ks ovocných dřevin ve složení 15 ks jabloní, 15 ks třešní a 15 ks švestek. Touto výsadbou byla započata 4. etapa výsadby městské zeleně.
celý text

Zprávy a aktuality | 4. 5. 2021 | Autor: Mgr. Jan Feranec

Důležité upozornění pro místní části Mělice a Lohenice!

Z důvodu rekonstrukce mostu bude svoz směsného odpadu (černých popelnic) probíhat v Mělicích a Lohenicích místo čtvrtka vždy v pondělí, a to již od pondělí 5. dubna až do odvolání. Svoz hnědých popelnic bude prozatím beze změny, tedy ve čtvrtek, a to již od 8. dubna. celý text

Zprávy a aktuality | 1. 4. 2021 | Autor: Ing. Helena Klápová

Pravidelný svoz hnědých popelnic s bioodpadem

první týdenní svoz začne ve středu a ve čtvrtek 7. a 8. dubna podle dané lokality. celý text

Zprávy a aktuality | 23. 3. 2021 | Autor: Ing. Helena Klápová

Svoz bioodpadu pomocí velkoobjemového kontejneru - zahrádkáři a chataři

začne v pátek 26. března 2021 v lokalitě Kréta I celý text

Zprávy a aktuality | 19. 3. 2021 | Autor: Ing. Helena Klápová
#

Rozšíření sítě budek pro ptáky a netopýry na území města Přelouč a jeho místních částech v roce 2021

Od roku 2018 je zajišťována pravidelná zpráva sítě budek pro ptáky a netopýry na území města Přelouče. Každým rokem byla síť rozšiřována o nové budky, které byly zároveň doplněny o informační tabule pro veřejnost. V roce 2021 přišla na řadu již čtvrtá a prozatím největší etapa rozšíření, kdy se stávající čtyři lokality rozrostly o pět lokalit nových, a navíc síť přesáhla hranice města, když se mezi nové lokality zařadily místní části Klenovka, Štěpánov a Lohenice.
V únoru 2021 bylo doinstalováno celkem 40 budek typu sýkorník a 7 budek pro netopýry na 7 lokalitách, z nichž pět tvoří nové lokality. K současným lokalitám přímo ve městě Přelouči nově přibyly také lokality nacházející se v místních částech Klenovka, Štěpánov a Lohenice. Nejvíce budek bylo vyvěšeno na nové městské lokalitě Hřbitov, tedy 12 sýkorníků a 2 netopýrníky. Lokalita Jižní byla ověšena 10 sýkorníky a 1 netopýrníkem. Počet budek na Račanském rybníce se navýšil o 8 sýkorníků a 1 netopýrník.
Podrobná zpráva ke stažení zde https://www.mestoprelouc.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-zivotniho-prostredi/oblasti-zivotniho-prostredi/
celý text

Zprávy a aktuality | 9. 2. 2021 | Autor: Mgr. Jan Feranec

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy na území České republiky.

- Státní veterinární správa (SVS) rozhodla kvůli výskytu ptačí chřipky o vyhlášení mimořádných veterinárních opatření s celorepublikovou působností. Nařízení se týkají zákazu chovu drůbeže ve volném výběhu v evidovaných chovech, přemísťování a prodeje živé drůbeže chovatelům a pořádání svodů drůbeže a ptactva. Cílem opatření je minimalizovat riziko zavlečení nákazy do chovů drůbeže a zamezení dalšího šíření nákazy.
Celý text viz. příloha.

Další aktuální informace lze získat zde:

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/vysocepatogenni-aviarni-influenza/

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2021_ptaci-chripka-je-potvrzena-v-dalsich.html

celý text

Zprávy a aktuality | 27. 1. 2021 | Autor: Mgr. Jan Feranec

Známky na popelnice na směsný komunální odpad

v letošním roce již nebudou vydávány. celý text

Zprávy a aktuality | 6. 1. 2021 | Autor: Ing. Helena Klápová

Nový zákon o odpadech a jeden z jeho dopadů pro obce.

týká se výše poplatku v závislosti na množství uloženého komunálního odpadu na skládce. celý text

Zprávy a aktuality | 6. 1. 2021 | Autor: Ing. Helena Klápová
ilustrační foto

Tašky na třídění komunálního odpadu v domácnosti jsou opět k dispozici

po zaplacení poplatku z komunálního odpadu. celý text

Zprávy a aktuality | 6. 1. 2021 | Autor: Ing. Helena Klápová

Nová odpadová legislativa

přináší změny pro obce i podnikatele. celý text

Zprávy a aktuality | 4. 1. 2021 | Autor: Ing. Helena Klápová
#

Kontrola sítě budek pro ptáky a netopýry na území města Přelouč v roce 2020

Po ukončení hnízdní sezóny 2020 byla kompletní síť revidována, budky zkontrolovány a vyčištěny. Současná síť budek tak čítá 44 ks, z toho 37 ks je určeno ptákům.
Hlavními cíli prací je: podpora hnízdění dutinových hnízdičů v městském prostředí, údržba hnízdních stanovišť ptáků a denních úkrytů netopýrů, zajištění náhradních stanovišť po případném kácení a prořezávce, výzkum a inventarizace hnízdění v městském prostředí, environmentální osvěta.
Zjištěna byla obsazenost sýkorníků 100 %. Budky byly využívány ke hnízdění 5 druhy ptáků – vrabec polní (Passer montanus), rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus), sýkora uhelníček (Periparus ater), sýkora koňadra (Parus major), sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus). Výsledky ukazují na nasycenost sítě budek, je tedy vhodné zvážit instalaci dalších sýkorníků. Pobytové stopy savců byly zjištěny v jednom sýkorníku – jednalo se o staré hnízdo plšíka lískového (Muscardinus avellanarius). Pobytové stopy zástupců blanokřídlého hmyzu nebyly v roce 2020 nalezeny. Další typy budek pro ptáky byly využity špačkem obecným (Sturnus vulgaris), rehkem zahradním nebo jako nocoviště ptáků. Budky pro netopýry byly využity z 80 % jako denní úkryty cílových druhů.
Celá tato činnost je prováděna ve vzájemné spolupráci Města Přelouče a firmy EKOSFER Solutions, s.r.o.

Podrobné informace ke stažení zde https://www.mestoprelouc.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-zivotniho-prostredi/oblasti-zivotniho-prostredi/
celý text

Zprávy a aktuality | 22. 12. 2020 | Autor: Mgr. Jan Feranec

Svoz komunálního odpadu a provoz sběrného dvora o vánočních svátcích

svoz beze změny; sběrný dvůr ve sváteční dny uzavřený. celý text

Zprávy a aktuality | 21. 12. 2020 | Autor: Ing. Helena Klápová
zde

Svozový kalendář komunálního odpadu pro rok 2021

termíny svozů směsného odpadu a barevných popelnic; jak třídíme odpady v Přelouči. celý text

Zprávy a aktuality | 21. 12. 2020 | Autor: Ing. Helena Klápová
#

Program doplnění dřevin městské zeleně v roce 2020 – 3.etapa

Dovolujeme si Vás informovat o dokončení třetí etapy Programu doplnění dřevin městské zeleně v našem městě. Město Přelouč provedlo výsadbu na podzim roku 2020. Výsadba nových dřevin proběhla v následujících částech města:
- Račanský rybník - 5 ks stromů
- MŠ Za Fontánou – 3 ks stromů
- hřiště Lohenice - 13 ks stromů
- ulice Havlíčkova – 4 ks stromů
- ulice Prokopa Velikého – 6 ks stromů, 3 ks keřů
- ulice V Zahrádkách – 1 ks stromu
- ulice Jiráskova – Bratrouchovská - 3 ks stromů
- náměstí 17. listopadu – 12 ks stromů
- ulice Labská – 3 ks stromů
- sad Lohenice - 27 ks stromů
- ulice Střelova – 113 ks keřů
- park Za Tratí – 2 ks stromů

Celkem bylo vysazeno 195 dřevin, z toho 116 keřů a 79 stromů. Vysázeny byly především následující dřeviny: lípa velkolistá, javor mléč, jírovec maďal, platan javorolistý, javor červený, lípa srdčitá, jinan dvoulaločný, sakura ozdobná, zakrslý platan, kaštanovník jedlý, dále byly vysazeny ovocné stromy jako např. švestka, jabloň, třešeň, višeň a hrušeň, z keřů např. komule Davidova, zimolez, růže, moruše aj.
Na rok 2021 odbor životního prostředí plánuje realizaci poslední 4. etapy programu.
Občanům za zaslané podněty, a především všem co se osobně podíleli na výsadbě sadu v Lohenicích, děkujeme.
celý text

Zprávy a aktuality | 15. 12. 2020 | Autor: Mgr. Jan Feranec

Prosincový svoz hnědých popelnic v zimním režimu:

čtvrtek 10.12. - Přelouč, Klenovka, Štěpánov, Mělice, Lohenice, Lhota a Škudly; středa 23.12. - Tupesy.
celý text

Zprávy a aktuality | 30. 11. 2020 | Autor: Ing. Helena Klápová

Od pondělí 23. listopadu 2020 bude sběrný dvůr opět otevřený

a to v normální provozní době. celý text

Zprávy a aktuality | 12. 11. 2020 | Autor: Ing. Helena Klápová

Sběrný dvůr zůstává uzavřený až do odvolání

z důvodu Usnesení vlády č. 1103 ze dne 26.října 2020; o jeho otevření budou občané informováni. celý text

Zprávy a aktuality | 5. 11. 2020 | Autor: Ing. Helena Klápová

Podzimní svoz větví od rodinných domů

pondělí 16. listopadu město; pondělí 23. listopadu místní části. celý text

Zprávy a aktuality | 27. 10. 2020 | Autor: Ing. Helena Klápová
#

Obnova sadu v Lohenicích.

Dne 24.10.2020 se uskutečnila obnova sadu v místní části Lohenice. Celá akce byla uskutečněna ve spolupráci s místními občany Lohenic a odboru životního prostředí Městského úřadu Přelouč. Celkem bylo vysazeno 27 ks ovocných stromů v druhovém zastoupení hrušeň 4ks, jabloň 15 ks, kaštanovník 1 ks, švestka 3 ks, třešeň 1 ks a višeň 3 ks. Výsadba stromků se nesla v přátelském duchu a nezbývá než doufat, že to nebyla poslední akce tohoto druhu na území města Přelouče a jeho okolí. Závěrem bych chtěl všem zúčastněním poděkovat jak za organizaci této akce, tak za samotné vysázení jednotlivých stromků.
Jan Feranec
celý text

Zprávy a aktuality | 26. 10. 2020 | Autor: Mgr. Jan Feranec

Uzavření sběrného dvora

od pátku 23. října, a to minimálně do 3. listopadu. celý text

Zprávy a aktuality | 21. 10. 2020 | Autor: Ing. Helena Klápová

Svoz bioodpadu v zahrádkářských koloniích a v chatové oblasti

- termíny posledního přistavení kontejneru v dané lokalitě. celý text

Zprávy a aktuality | 30. 9. 2020 | Autor: Ing. Helena Klápová

Týdenní svoz hnědých popelnic na bioodpad končí v 48. týdnu

tedy v týdnu od 23. do 27.11.2020; termíny zimních svozů s frekvencí 1 x 4 týdny budou včas upřesněny. celý text

Zprávy a aktuality | 30. 9. 2020 | Autor: Ing. Helena Klápová

Podzimní svoz větví

ve městě proběhne v pondělí 16.listopadu a v místních částech v pondělí 23.listopadu 2020. celý text

Zprávy a aktuality | 30. 9. 2020 | Autor: Ing. Helena Klápová

V pondělí 28. září bude sběrný dvůr uzavřený

z důvodu státního svátku. celý text

Zprávy a aktuality | 25. 9. 2020 | Autor: Ing. Helena Klápová
první předchozí
ze 3
poslední