Obsah

Odbor životního prostředí

Osoby

JménoFunkceTelefon
Feranec Jan, Mgr.Vedoucí odboru, ochrana přírody a krajiny, ochrana ovzduší466094231
736 607 099
Klápová Helena, Ing.odpadové hospodářství, povolování kácení dřevin466094232
739 048 287
Novotný František, Bc.lesy, myslivost, rybářství466094233
736 607 100
Cepková Janaochrana zemědělského půdního fondu, týrání zvířat466094234
Šandová Zdeňkaadministrativa466094235

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Nové možnosti sběru použitých jedlých olejů a plechovek od nápojů

v rámci individuálního svozu popelnic od rodinných domů. celý text

Zprávy a aktuality | 25. 6. 2020 | Autor: Ing. Helena Klápová

Upozornění na změnu ve výkonu činnosti odborného lesního hospodáře

Ukončení činnosti odborného lesního hospodáře pro drobné vlastníky lesa vykonávané panem Josefem Procházkou v k. ú. Jankovice u Přelouče, Kozašice, Litošice, Morašice v Železných horách, Spytovice a Zdechovice ke dni 30.06.2020 a jeho nahrazení státním podnikem Lesy České republiky, s.p., Lesní správou Nasavrky, počínaje dnem 01.07.2020. celý text

Zprávy a aktuality | 11. 6. 2020 | Autor: Bc. František Novotný

Otevření sběrného dvora od soboty 2. května v plném rozsahu provozní doby

kromě pátku 8. května, kdy je státní svátek. Ve středu 29. dubna bude otevřený ještě v omezeném režimu, tedy od 10 do 12 hodin. celý text

Zprávy a aktuality | 27. 4. 2020 | Autor: Ing. Helena Klápová
#

Hmyzí hotely

Město Přelouč v měsíci dubnu 2020 umístilo na třech lokalitách tzv. hmyzí hotely. Jedná se o lokality, kde je realizována síť ptačích budek a budek pro netopýry. O managementu a obsazenosti jednotlivých budek Vás pravidelně informujeme v souhrnných zprávách umístěných na https://www.mestoprelouc.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-zivotniho-prostredi/oblasti-zivotniho-prostredi/.

Umístěním hmyzích hotelů do těchto oblastí si slibujeme zvýšení druhové rozmanitosti a atraktivnosti dané lokality. Snažíme se přilákat více druhů i větší počet opylovačů a dravce z říše hmyzu, kteří nám pomohou v biologické ochraně rostlin.

Celá tato činnost je prováděna ve vzájemné spolupráci Města Přelouče a firmy EKOSFER Solutions, s.r.o.

Co je to hmyzí hotel?
Účelem hmyzích hotelů je poskytování útočiště pro užitečný hmyz, zejména opylovače. Populace prospěšného hmyzu se v posledních letech vlivem činnosti člověka (znečištění, intenzivní zemědělství a používání pesticidů nebo klimatické změny) z přírody pomalu vytrácí. V nejhorších predikcích může vést až ke kolapsu celého ekosystému. Snižování hmyzí populace ohrožuje nejen hmyz samotný, ale i ostatní živočišné druhy, jimž hmyz slouží jako potrava.


celý text

Zprávy a aktuality | 24. 4. 2020 | Autor: Mgr. Jan Feranec

Otevření sběrného dvora: sobota 8 - 12 a středa 10 - 12 hodin

počínaje sobotou 11. dubna a středou 15. dubna. celý text

Zprávy a aktuality | 8. 4. 2020 | Autor: Ing. Helena Klápová

Sběr bioodpadu na sídlišti, prozatím jen na zkoušku.

pomocí umístění pěti kontejnerů. celý text

Zprávy a aktuality | 6. 4. 2020 | Autor: Ing. Helena Klápová

Omezení svozu použitého textilu z bílých kontejnerů

z důvodu současné situace. celý text

Zprávy a aktuality | 30. 3. 2020 | Autor: Ing. Helena Klápová

Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami

v době koronavirové pandemie. celý text

Zprávy a aktuality | 25. 3. 2020 | Autor: Ing. Helena Klápová

Sběrný dvůr zůstává uzavřený.

Na základě přijatých opatření v souvislosti s koronavirem. celý text

Zprávy a aktuality | 23. 3. 2020 | Autor: Ing. Helena Klápová

Termíny svozu bioodpadu od zahrádkářů a z chatové oblasti Březiňák v 2020

prostřednictvím velkoobjemového kontejneru. celý text

Zprávy a aktuality | 12. 3. 2020 | Autor: Ing. Helena Klápová

Produkce komunálního odpadu v roce 2019

přehled množství odpadu vyprodukovaného občany Přelouče v roce 2019. celý text

Zprávy a aktuality | 2. 3. 2020 | Autor: Ing. Helena Klápová

Svoz bioodpadu v hnědých popelnicích

od středy 1. dubna 2020 začne probíhat opět v týdenním režimu celý text

Zprávy a aktuality | 2. 3. 2020 | Autor: Ing. Helena Klápová
Program Ministerstva zemědělství na zmírnění škod způsobených kůrovcem

Program Ministerstva zemědělství na zmírnění škod způsobených kůrovcem

Informační leták Ministerstva zemědělství celý text

Zprávy a aktuality | 8. 1. 2020 | Autor: Bc. František Novotný

Sběrný dvůr a svoz komunálního odpadu o Vánocích.

Mimořádné změny související s vánočními svátky. celý text

Zprávy a aktuality | 17. 12. 2019 | Autor: Ing. Helena Klápová
#

Program doplnění dřevin městské zeleně – 2.etapa

Dovolujeme si Vás informovat o dokončení druhé etapy Programu doplnění dřevin městské zeleně v našem městě. Výsadbu provedl odbor životního prostředí ve spolupráci s odborem správy majetku. Výsadba nových dřevin byla provedena v následujících částech města v ulicích U Rybníčka, Račanská, Hradecká, Jiráskova, Školní, Jižní, Flosova a dále v obcích Škudly, Lhota a Klenovka. Celkem bylo vysazeno 119 dřevin, z toho 34 keřů a 85 stromů. Vysázeny byly především následující dřeviny: lípa velkolistá (Tilia platyphyllos), Javor mléč (Acer platanoides), javor červený (Acer rubrum), Javor babyka (Acer campestre), dále byly vysazeny ovocné stromy jako např. švestka, třešeň, višeň a hrušeň a z keřů např. zlatice, trojpuk, pustoryl, borůvky aj. Do konce roku 2019 bude dokončena výsadba podél cyklostezky Přelouč – Lhota, zde bude vysazeno 1.090 kusů keřů. Celkem v roce 2019 v Programu doplnění dřevin městské zeleně bude vysazeno 1.260 dřevin.
Na rok 2020 odbor životního prostředí plánuje realizaci dalších dvou etap programu.
Občanům za zaslané podněty děkujeme.

Autor: Mgr. Jan Feranec
celý text

Zprávy a aktuality | 17. 12. 2019 | Autor: Mgr. Jan Feranec
ilustrační foto

Kalendář svozů komunálního odpadu od rodinných domů pro rok 2020

Kdy se budou svážet černé, hnědé, žluté a modré popelnice? celý text

Zprávy a aktuality | 17. 12. 2019 | Autor: Ing. Helena Klápová
#

Neznámý „hrdina/ové“ opět v akci

Po opravě a znovu instalaci informační cedule ve vztahu k budované síti budek pro ptáky a netopýry tentokráte cedule vydržela na svém místě pouze víkend a byla opět poničena neznámým „hrdinou“, který si přidal i několik odpadkových košů. Na základě těchto skutečností bylo podáno oznámení o přestupku na osobu neznámého pachatele. K pravidelnému ničení této cedule a odpadkových košů si každý rozumný člověk udělá obrázek sám.

Odbor životního prostředí
celý text

Zprávy a aktuality | 9. 12. 2019 | Autor: Mgr. Jan Feranec
certifikát

Účast Přelouče v soutěži AKTIVNÍ OBEC 2019

Město Přelouč mezi obcemi Pardubického kraje obsadilo 1. místo ve sběru použitého elektrozařízení. celý text

Zprávy a aktuality | 27. 11. 2019 | Autor: Ing. Helena Klápová
ilustrační foto

ROZŠÍŘENÍ ZPŮSOBU SBĚRU PAPÍROVÉHO ODPADU OD RODINNÝCH DOMŮ V PŘELOUČI

A DALŠÍ ZMĚNY V SYSTÉMU SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2020. celý text

Zprávy a aktuality | 25. 11. 2019 | Autor: Ing. Helena Klápová
#

Informační cedule v parku vydržela pouze měsíc.

Dne 17.10.2019 jsme Vás informovali o instalaci nové informační cedule ve vztahu k budované síti budek pro ptáky a netopýry v našem městě. Bohužel tato cedule vydržela v parku za Občanskou záložnou pouhý měsíc! „Tímto tedy děkujeme neznámému hrdinovi a doufáme, že je na svůj výkon dostatečně pyšný. “

Odbor životního prostředí
celý text

Zprávy a aktuality | 18. 11. 2019 | Autor: Mgr. Jan Feranec

Uzavření sběrného dvora z důvodu státního svátku

v pondělí 28. října celý text

Zprávy a aktuality | 22. 10. 2019 | Autor: Ing. Helena Klápová

Poslední svoz bioodpadu ze zahrádkářských kolonií a z Březiňáku.

v 2019; jedná se o svoz pomocí velkoobjemového kontejneru. celý text

Zprávy a aktuality | 22. 10. 2019 | Autor: Ing. Helena Klápová

Podzimní svoz větví

proběhne ve městě v pondělí 11. listopadu; v obcích v pondělí 18. listopadu. celý text

Zprávy a aktuality | 22. 10. 2019 | Autor: Ing. Helena Klápová

Poslední svoz hnědých popelnic v roce 2019

proběhne v týdnu od 25. do 29. listopadu. celý text

Zprávy a aktuality | 22. 10. 2019 | Autor: Ing. Helena Klápová
#

Kontrola a doplnění sítě budek pro ptáky a netopýry na území města Přelouče v roce 2019

Stávající síť budek byla v říjnu 2019 nově rozšířena na celkový počet 31 ks šesti typů budek, instalována byla zároveň nová informační cedule o cílových druzích. Současně byla provedena kontrola obsazenosti jednotlivých typů dříve instalovaných budek. Výsledky této kontroly jsou obsahem zprávy, která je umístěna na webových stránkách města.
Hlavními cíli realizovaných prací jsou: podpora hnízdění dutinových hnízdičů v městském prostředí, údržba hnízdních stanovišť ptáků a denních úkrytů netopýrů, zajištění náhradních stanovišť po případném kácení a prořezávce, výzkum a inventarizace hnízdění v městském prostředí, environmentální osvěta.
V průběhu prací byl nahrazen jeden sýkorník, nově instalováno 6 ks sýkorníků a 2 netopýrníky – aktuální stav sítě budek je tedy 31 ks. V roce 2019 byly ve všech budkách nalezeny pobytové stopy ptáků – dokončená hnízda v 80 % budek; zvýšení počtu ptačích hnízd o 15 % a základů hnízd o 10 %. Budky byly využívány ke hnízdění 5 druhy ptáků: vrabec polní (Passer montanus), špaček obecný (Sturnus vulgaris), sýkora koňadra (Parus major), sýkora uhelníček (Periparus ater), konipas bílý (Motacilla alba). Pobytové stopy blanokřídlého hmyzu (Hymenoptera) byly nalezeny v jediném sýkorníku (staré hnízdo rodu Polistes). Pobytové stopy savců byly zaznamenány ve 12 % budek; v netopýrnících v prostoru Městského parku byla nalezena pouze nocoviště ptáků, výskyt netopýru v denních úkrytech pro rok 2019 nebyl prokázán.
Celá tato činnost je prováděna ve vzájemné spolupráci Města Přelouče a firmy EKOSFER Solutions, s.r.o.
celý text

Zprávy a aktuality | 17. 10. 2019 | Autor: Mgr. Jan Feranec
#

Program doplnění dřevin městské zeleně – 1.etapa dokončena.

Dneškem byla dokončena první etapa Programu doplnění dřevin městské zeleně v našem městě. Výsadba nových dřevin byla provedena v následujících částech města v ulicích Veverkova, Jan Dítěte, Pardubická, Přemyslova, Račanská a Obránců míru. Celkem bylo vysazeno 51 dřevin, z toho 41 keřů a 10 stromů. Vysázeny byly především následující dřeviny: štědřenec odvislý (Laburnum anagyroides), líska obecná (Corylus avellana), javor mléč (Acer platanoides), lípa srdčitá (Tilia cordata), habr obecný (Carpinus betulus), komule Davidova (Buddleja davidii), pámelník bílý (Symphoricarpos albus) aj. Odbor životního prostředí Přelouč předpokládá, že do konce roku bude dokončena druhá etapa programu. Na rok 2020 odbor životního prostředí plánuje realizaci dalších dvou etap programu.
Občanům za zaslané podněty děkujeme.
celý text

Zprávy a aktuality | 16. 10. 2019 | Autor: Mgr. Jan Feranec
Povinné označování psů 1

Povinné označování psů

Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem.
Níže naleznete odpovědi na nejčastější otázky, s nimiž se Státní veterinární správa v souvislosti s „povinným čipováním“ psů setkává.
celý text

Nezařazené - ostatní | 8. 10. 2019 | Autor: Miroslav Tkáč
#

Červené kontejnery pomáhají nejen přírodě...

Za každý kilogram použitého elektrozařízení odloženého do červeného kontejneru přispějete korunou osobám s tělesným hendikepem. celý text

Zprávy a aktuality | 19. 9. 2019 | Autor: Ing. Helena Klápová

Mobilní svoz NO a VO, zpětný odběr elektrozařízení.

Proběhne v sobotu 12. října pouze v místních částech. celý text

Zprávy a aktuality | 18. 9. 2019 | Autor: Ing. Helena Klápová

Uzavření sběrného dvora v pondělí 28. října.

Z důvodu státního svátku. celý text

Zprávy a aktuality | 18. 9. 2019 | Autor: Ing. Helena Klápová
první předchozí
ze 2
poslední