Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • MěÚ Přelouč oznamuje že dne 29.12.2023 bude úřad pro veřejnost z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Rozvoj města a území

Územní plánování má ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty v území, vč. urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Současně vytváří předpoklady pro Udržitelný rozvoj území (URÚ), který spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. Zároveň uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Cílem územního plánování je, aby veškeré změny v území byly řešeny soustavně a komplexně nástroji územního plánování k dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji v území. Úkolem územního plánování je stanovovat koncepci rozvoje území, vč. urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky v území a také vyhodnocení vlivů PÚR, ZÚR a ÚP na udržitelný rozvoj území (URÚ).

Rozvoj města a území

Koncepce územního rozvoje tvoří

Území - ohraničená část zemského povrchu a členěná podle různých kritérií (geografických, administrativně správních, evidence nemovitostí, způsob a intenzita využití)

Rozvoj - vyjadřuje celkový vývoj žádoucím směrem, záměrně ovlivňovaný vývoj např. územním plánováním, nebo i živelný vývoj, vždy však v souladu s cíli a představami o pozitivním vývoji daného území

Územní rozvoj - cílevědomé zhodnocování území, které zahrnuje rozvoj všech hmotných složek, aktivit a procesů vztahujících se k území a jejich vzájemné vztahy.

Jedná se o trvalý proces vývoje a změn využití ploch, pozemků, staveb (urbanistických struktur) a krajiny (přírodních struktur), včetně jejich údržby a ochrany hodnot zvláště. Cílem je udržitelný a vyvážený rozvoj všech těchto složek v území.

Hmotný potenciál územního rozvoje představují území, stavby a zařízení, obyvatelstvo, fauna a flóra...

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Orgány územního plánování koordinují veřejné a soukromé záměry změn v území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních předpisů. K nástrojům územního plánování patří zejména územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentace.

Územně plánovacími podklady jsou mimo jiné územně analytické podklady, které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území, a územní studie, které ověřují možnosti a podmínky změn využití území nebo jeho prostorového uspořádání, včetně umísťování staveb. Územně plánovací dokumentací, kterou pořizuje v přenesené působnosti úřad územního plánování, jsou územní a regulační plány.

Územní plány stanovují základní koncepci rozvoje území měst a obcí dále ochrany jejich hodnot a ve vybraných plochách a koridorech. Prověřují změny jejich využití územní studií nebo regulačním plánem. Regulační plány stanovují podrobné podmínky pro využití pozemků a pro umístění a prostorové uspořádání staveb, a jsou závazné pro rozhodování v území.

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
1
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Strategický plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14
1
15
1
16 17
1
18 19 20 21 22 23
1
24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 9. 12. 2023
mírné sněžení 1 °C -1 °C
neděle 10. 12. déšť 5/2 °C
pondělí 11. 12. déšť 9/5 °C
úterý 12. 12. slabý déšť 10/8 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi