Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Rozvoj města a území

Územní plánování má ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty v území, vč. urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Současně vytváří předpoklady pro Udržitelný rozvoj území (URÚ), který spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel. Zároveň uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Cílem územního plánování je, aby veškeré změny v území byly řešeny soustavně a komplexně nástroji územního plánování k dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji v území. Úkolem územního plánování je stanovovat koncepci rozvoje území, vč. urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky v území a také vyhodnocení vlivů PÚR, ZÚR a ÚP na udržitelný rozvoj území (URÚ).

Rozvoj města a území

Koncepce územního rozvoje tvoří

Území - ohraničená část zemského povrchu a členěná podle různých kritérií (geografických, administrativně správních, evidence nemovitostí, způsob a intenzita využití)

Rozvoj - vyjadřuje celkový vývoj žádoucím směrem, záměrně ovlivňovaný vývoj např. územním plánováním, nebo i živelný vývoj, vždy však v souladu s cíli a představami o pozitivním vývoji daného území

Územní rozvoj - cílevědomé zhodnocování území, které zahrnuje rozvoj všech hmotných složek, aktivit a procesů vztahujících se k území a jejich vzájemné vztahy.

Jedná se o trvalý proces vývoje a změn využití ploch, pozemků, staveb (urbanistických struktur) a krajiny (přírodních struktur), včetně jejich údržby a ochrany hodnot zvláště. Cílem je udržitelný a vyvážený rozvoj všech těchto složek v území.

Hmotný potenciál územního rozvoje představují území, stavby a zařízení, obyvatelstvo, fauna a flóra...

Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území, který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Orgány územního plánování koordinují veřejné a soukromé záměry změn v území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních předpisů. K nástrojům územního plánování patří zejména územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentace.

Územně plánovacími podklady jsou mimo jiné územně analytické podklady, které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území, a územní studie, které ověřují možnosti a podmínky změn využití území nebo jeho prostorového uspořádání, včetně umísťování staveb. Územně plánovací dokumentací, kterou pořizuje v přenesené působnosti úřad územního plánování, jsou územní a regulační plány.

Územní plány stanovují základní koncepci rozvoje území měst a obcí dále ochrany jejich hodnot a ve vybraných plochách a koridorech. Prověřují změny jejich využití územní studií nebo regulačním plánem. Regulační plány stanovují podrobné podmínky pro využití pozemků a pro umístění a prostorové uspořádání staveb, a jsou závazné pro rozhodování v území.

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Strategický plán

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, neděle 4. 6. 2023
oblačno 18 °C 6 °C
pondělí 5. 6. slabý déšť 22/10 °C
úterý 6. 6. slabý déšť 16/12 °C
středa 7. 6. jasno 23/10 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi