Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecně závazné vyhlášky a nařízení tvoří výsledek normotvorné pravomoci, k níž je město primárně zmocněno Ústavou a tato pravomoc je pak blíže vymezena v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. ... Samotné vydávání obecně závazných vyhlášek patří do pravomoci zastupitelstva.

Celostátní sbírka právních předpisů ÚSC

 

Úvod - SPP (gov.cz) (odkaz)

Zprávy

Obecně závazná vyhláška č. 2/2022 1

Obecně závazná vyhláška č. 2/2022

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství celý text

Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení | 20. 12. 2022 | Autor: Bc. Miroslav Tkáč, LLM
Nařízení města Přelouče č. 1/2022 1

Nařízení města Přelouče č. 1/2022

kterým se zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování služeb v energetických odvětvích celý text

Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení | 30. 3. 2022 | Autor: Bc. Miroslav Tkáč, LLM
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 1

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021

kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Přelouč celý text

Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení | 6. 10. 2021 | Autor: Bc. Miroslav Tkáč, LLM
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 1

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství celý text

Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení | 15. 7. 2021 | Autor: Bc. Miroslav Tkáč, LLM
paragraf

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020

o veřejném pořádku
celý text

Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení | 1. 12. 2020 | Autor: Petr Vlček
paragraf

Obecně závazná vyhláška č. 1/2020

o nočním klidu
celý text

Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení | 1. 12. 2020 | Autor: Petr Vlček
Nařízení města Přelouče č. 1/2020 1

Nařízení města Přelouče č. 1/2020

kterým se doplňuje nařízení města č. 8/2012, kterým se vymezují oblasti města Přelouče, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání motorového vozidla jen za sjednanou cenu celý text

Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení | 6. 5. 2020 | Autor:
Ceník č. 1/2019 1

Ceník č. 1/2019

kterým se stanoví cena za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich vybraných úsecích v Přelouči, a kterým se ruší ceník č. 2/2012 celý text

Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení | 12. 2. 2020 | Autor:
Obecně závazná vyhláška č. 7/2019  1

Obecně závazná vyhláška č. 7/2019

o místním poplatku ze psů celý text

Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení | 13. 1. 2020 | Autor:
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 1

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019

o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku celý text

Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení | 25. 3. 2019 | Autor:
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 1

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích celý text

Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení | 25. 3. 2019 | Autor:
Nařízení města Přelouč č. 1/2018 1

Nařízení města Přelouč č. 1/2018

o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města Přelouč celý text

Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení | 9. 1. 2019 | Autor:
Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 03/2017 1

Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 03/2017

o regulaci provozování hazardních her celý text

Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení | 5. 2. 2018 | Autor:
Obecně závazná vyhláška města Přelouč č. 2/2016 1

Obecně závazná vyhláška města Přelouč č. 2/2016

kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Přelouč celý text

Platné obecně závazné vyhlášky a nařízení | 16. 1. 2017 | Autor:

Obecně závazná vyhláška č. 9/2015

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí celý text

ostatní | 8. 10. 2015 | Autor:

Obecně závazná vyhláška města Přelouč č. 4/2015

o regulaci provozní doby pohostinských provozoven celý text

ostatní | 1. 6. 2015 | Autor:

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA PŘELOUČE č. 1/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Přelouče včetně nakládání se stavebním odpadem. celý text

ostatní | 20. 2. 2015 | Autor:

NAŘÍZENÍ MĚSTA PŘELOUČE č. 2/2014

o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov celý text

ostatní | 28. 7. 2014 | Autor:

Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 3/2013

o městské policii celý text

ostatní | 8. 1. 2014 | Autor:

Nařízení města Přelouč č. 8/2012

kterým se vymezují oblasti města Přelouče, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání motorového vozidla jen za sjednanou cenu celý text

ostatní | 27. 6. 2013 | Autor:

Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 3 /2012

kterou se mění obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 10/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému celý text

ostatní | 27. 6. 2013 | Autor:

Nařízení města Přelouče č. 1/2009

o stanovení maximální ceny za nucený odtah a za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla na území Města Přelouče a místních částí Lohenice, Mělice, Štěpánov, Tupesy, Klenovka, Lhota a Škudly. celý text

ostatní | 26. 6. 2013 | Autor:

Příloha k nařízení obce č. 7/2010

Příloha nařízení obce obsahuje seznam chodníků, místních komunikací a průjezdných úseků silnic
a stanovení pořadí důležitosti. celý text

ostatní | 26. 6. 2013 | Autor:

Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 10 /2011

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému celý text

ostatní | 26. 6. 2013 | Autor:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2002

o závazných částech regulačního plánu Přelouč - Lipiny celý text

ostatní | 26. 6. 2013 | Autor:

Nařízení města Přelouč č. 7/2010

o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic celý text

ostatní | 26. 6. 2013 | Autor: