Obsah

Organizace zřízené městem

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

Příspěvkové organizace města Přelouče - informace o finančním řízení a zveřejněné dokumenty podle zákona 250/2000 Sb.

Střednědobé výhledy rozpočtu, rozpočty

Dokumenty příspěvkových organizací zveřejňované podle § 28 a 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:

  • střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací
  • rozpočet


V listinné podobě jsou všechny dokumenty k nahlédnutí v kanceláři vedoucí finančního odboru na adrese: Městský úřad Přelouč, finanční odbor, Československé armády 1665, Přelouč.


V případě, že používáte prohlížeč Google Chrome a soubor PDF se vám nezobrazí korektně nebo se soubory PDF namísto automatického zobrazení v Chromu stahují, pravděpodobně je vypnutý Prohlížeč PDF v Chromu.

V jiných prohlížečích jako je Internet Explorer nebo Mozilla Firefox se tento problém nevyskytuje a soubor PDF se zobrazí správně.

 

 

2018

2019

2020

2021 – 2022

ZŠ Smetanova

schválený výhled

návrh rozpočtu

návrh rozpočtu

střednědobý výhled

schválený rozpočet

schválený rozpočet

 

 

ZŠ Masarykovo nám.

schválený výhled

návrh rozpočtu

návrh rozpočtu

střednědobý výhled

schválený rozpočet

schválený rozpočet

 

 

MŠ  Kladenská

schválený výhled

návrh rozpočtu

návrh rozpočtu

střednědobý výhled

schválený rozpočet

schválený rozpočet

 

 

MŠ  Za Fontánou

schválený výhled

návrh rozpočtu

návrh rozpočtu

střednědobý výhled

schválený rozpočet

schválený rozpočet

 

 

Základní umělecká škola

schválený výhled

návrh rozpočtu

návrh rozpočtu

střednědobý výhled

schválený rozpočet

schválený rozpočet

 

 

Školní jídelna

schválený výhled

návrh rozpočtu

návrh rozpočtu

střednědobý výhled

schválený rozpočet

schválený rozpočet

 

 

Dům dětí a mládeže

schválený výhled

návrh rozpočtu

návrh rozpočtu

střednědobý výhled

schválený rozpočet

schválený rozpočet

 

 

Kulturní a informační centrum

schválený výhled

návrh rozpočtu

návrh rozpočtu

střednědobý výhled

schválený rozpočet

schválený rozpočet

 

 

Městská knihovna

schválený výhled

návrh rozpočtu

návrh rozpočtu

střednědobý výhled

schválený rozpočet

schválený rozpočet

 

 

Technické služby města Přelouče

schválený výhled

návrh rozpočtu

návrh rozpočtu

střednědobý výhled

schválený rozpočet

schválený rozpočet

 

 
 
Střednědobý výhled rozpočtu:

Střednědobý výhled rozpočtu podle § 28 zákona č. 250/2000 Sb. je plán výnosů a nákladů na nejméně 2 roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet.
Návrh výhledu je zveřejňován minimálně 15 dnů před projednáním zřizovatelem (radou města), schválený výhled je zveřejněn do 30 dnů od schválení.

Rozpočet:

Rozpočet příspěvkové organizace podle § 28 zákona č. 250/2000 Sb. je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok, jímž se řídí financování činnosti příspěvkové organizace
Návrh rozpočtu je zveřejňován minimálně 15 dnů před projednáním zřizovatelem (radou města), schválený rozpočet je zveřejněn do 30 dnů od schválení.