Obsah

Organizace zřízené městem

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

Příspěvkové organizace města Přelouče - informace o finančním řízení a zveřejněné dokumenty podle zákona 250/2000 Sb.

Střednědobé výhledy rozpočtu, rozpočty

Dokumenty příspěvkových organizací zveřejňované podle § 28 a 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:

  • střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací
  • rozpočet


V listinné podobě jsou všechny dokumenty k nahlédnutí v kanceláři vedoucí finančního odboru na adrese: Městský úřad Přelouč, finanční odbor, Československé armády 1665, Přelouč.

 

 

2018

2019

2020

ZŠ Smetanova

schválený výhled

návrh rozpočtu

 

schválený rozpočet

schválený rozpočet

rozpočet

ZŠ Masarykovo nám.

schválený výhled

návrh rozpočtu

 

schválený rozpočet

schválený rozpočet

rozpočet

MŠ  Kladenská

schválený výhled

návrh rozpočtu

 

schválený rozpočet

schválený rozpočet

rozpočet

MŠ  Za Fontánou

schválený výhled

návrh rozpočtu

 

schválený rozpočet

schválený rozpočet

rozpočet

Základní umělecká škola

schválený výhled

návrh rozpočtu

 

schválený rozpočet

schválený rozpočet

rozpočet

Školní jídelna

schválený výhled

návrh rozpočtu

 

schválený rozpočet

schválený rozpočet

rozpočet

Dům dětí a mládeže

schválený výhled

návrh rozpočtu

 

schválený rozpočet

schválený rozpočet

rozpočet

Kulturní a informační centrum

schválený výhled

návrh rozpočtu

 

schválený rozpočet

schválený rozpočet

rozpočet

Městská knihovna

schválený výhled

návrh rozpočtu

 

schválený rozpočet

schválený rozpočet

rozpočet

Technické služby města Přelouče

schválený výhled

návrh rozpočtu

 

schválený rozpočet

schválený rozpočet

rozpočet

 
střednědobý výhled rozpočtu:

střednědobý výhled rozpočtu podle § 28 zákona č. 250/2000 Sb. je plán výnosů a nákladů na nejméně 2 roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet.
Návrh výhledu je zveřejňován minimálně 15 dnů před projednáním zřizovatelem (radou města), schválený výhled je zveřejněn do 30 dnů od schválení.

rozpočet:

rozpočet příspěvkové organizace podle § 28 zákona č. 250/2000 Sb. je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok, jímž se řídí financování činnosti příspěvkové organizace
Návrh rozpočtu je zveřejňován minimálně 15 dnů před projednáním zřizovatelem (radou města), schválený rozpočet je zveřejněn do 30 dnů od schválení.