Obsah

Organizace zřízené městem

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu

Příspěvkové organizace města Přelouče - informace o finančním řízení a zveřejněné dokumenty podle zákona 250/2000 Sb.

Střednědobé výhledy rozpočtu, rozpočty

Dokumenty příspěvkových organizací zveřejňované podle § 28 a 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:

  • střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací
  • rozpočet


V listinné podobě jsou všechny dokumenty k nahlédnutí v kanceláři vedoucí finančního odboru na adrese: Městský úřad Přelouč, finanční odbor, Československé armády 1665, Přelouč.


V případě, že používáte prohlížeč Google Chrome a soubor PDF se vám nezobrazí korektně nebo se soubory PDF namísto automatického zobrazení v Chromu stahují, pravděpodobně je vypnutý Prohlížeč PDF v Chromu.

V jiných prohlížečích jako je Internet Explorer nebo Mozilla Firefox se tento problém nevyskytuje a soubor PDF se zobrazí správně.

 
 
  2023 2024   2023 – 2024
ZŠ Smetanova  návrh rozpočtu (59.62 kB)     návrh výhledu (613.96 kB)
schválený rozpočet       schválený výhled
ZŠ Masarykovo nám.  návrh rozpočtu (46.09 kB)     návrh výhledu (379.96 kB)
schválený rozpočet      schválený výhled
MŠ  Kladenská návrh rozpočtu (25.82 kB)     návrh výhledu (201.25 kB)
schválený rozpočet      schválený výhled
MŠ  Za Fontánou návrh rozpočtu (24.23 kB)     návrh výhledu (207.03 kB)
schválený rozpočet      schválený výhled
Základní umělecká škola návrh rozpočtu (52.27 kB)     návrh výhledu (351.63 kB)
schválený rozpočet      schválený výhled
Školní jídelna návrh rozpočtu (53.76 kB)     návrh výhledu (287.58 kB)
schválený rozpočet      schválený výhled
Dům dětí a mládeže návrh rozpočtu (43.51 kB)     návrh výhledu (367.19 kB)
schválený rozpočet      schválený výhled
Kulturní a informační centrum návrh rozpočtu (53.14 kB)     návrh výhledu (310.07 kB)
schválený rozpočet      schválený výhled
Městská knihovna návrh rozpočtu (44.55 kB)     návrh výhledu (229.12 kB)
schválený rozpočet      schválený výhled
Technické služby města Přelouče návrh rozpočtu (76.35 kB)     návrh výhledu (388.24 kB)
schválený rozpočet     schválený výhled
Střednědobý výhled rozpočtu:

Střednědobý výhled rozpočtu podle § 28 zákona č. 250/2000 Sb. je plán výnosů a nákladů na nejméně 2 roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet.
Návrh výhledu je zveřejňován minimálně 15 dnů před projednáním zřizovatelem (radou města), schválený výhled je zveřejněn do 30 dnů od schválení.

Rozpočet:

Rozpočet příspěvkové organizace podle § 28 zákona č. 250/2000 Sb. je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok, jímž se řídí financování činnosti příspěvkové organizace
Návrh rozpočtu je zveřejňován minimálně 15 dnů před projednáním zřizovatelem (radou města), schválený rozpočet je zveřejněn do 30 dnů od schválení.