Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

 

Veškeré informace na úseku sociálně-právní ochrany dětí obdržíte na MěÚ, odboru sociálním, kanceláře č. 2.12, č. 2.13 a č. 2.14, druhé patro.

Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZSPOD), zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany - odkaz

 


KAŽDÝ JE OPRÁVNĚN UPOZORNIT NA ZÁVADNÉ CHOVÁNÍ DĚTÍ JEJICH RODIČE.

KAŽDÝ JE OPRÁVNĚN UPOZORNIT ORGÁN SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY NA PORUŠENÍ POVINNOSTÍ, NEBO ZNEUŽITÍ PRÁV VYPLÝVAJÍCÍCH Z RODIČOVSKÉ ZODPOVĚDNOSTI, NA SKUTEČNOST, ŽE RODIČE NEMOHOU PLNIT POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z RODIČOVSKÉ ZODPOVĚDNOSTI.

DÍTĚ MÁ PRÁVO POŽÁDAT O POMOC I BEZ VĚDOMÍ RODIČŮ.

ZAMĚSTNANCI ORGÁNU SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY JSOU POVINNI ZACHOVÁVAT MLČENLIVOST. TÉŽ JSOU POVINNI ZACHOVÁVAT MLČENLIVOST O OSOBĚ, KTERÁ UPOZORNILA ORGÁN SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ NA NEGATIVNÍ JEVY VE SPOLEČNOSTI.

 

Dostupnost na mobilních telefonech pouze v pracovní době.

Osoby

JménoFunkceTelefon
Baladová Svatava, Mgr.vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí, agenda náhradní rodinné péče466094165
739601102
Pavelková Lucie, Ing.péče o dítě466094172
730802650
Nejerálová Lucie, Mgr.náhradní rodinná péče466094171
739601103
Kohoutková Petra, Mgr.péče o dítě466 094 170
605 259 310
Veselá Kateřina, Bc., DiS.kurátor pro mládež466 094 173
604 103 027