Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Rozdělení území města a integrovaných obcí do jednotlivých obvodů - rajonů.

Městská Policie Přelouč

     Vedle plnění úkolů Zákona České národní rady č. 553/1991 Sb., ze dne 6.prosince 1991 o obecní policii ve znění pozdějších předpisů, má každý strážník přidělený ( konkrétně vymezený) úsek města, tzv. rajon a je pověřen jeho pravidelnou kontrolou. V tomto území má místní a osobní znalost. Obsah jednotlivého rajonu je  potom vymezen tak, že jsou uvedeny názvy ulic, které ho ohraničují.

     Území města je rozděleno celkem na IX. rajonů. + integrované obce, kterými jsou : Mělice, Lohenice, Břehy, Klenovka, Štěpánov, Tupesy, Lhota, Škudly.

    Každý z občanů má pochopitelně možnost kdykoli se s jakoukoli žádostí nebo vzniklým problémem obrátit na kteréhokoli strážníka. Pokud by ale právě v místě jeho bydliště docházelo k opakovanému protiprávnímu jednání, je vhodné se obrátit tzv. na „SVÉHO“ strážníka, který situaci nebo problém bude dále řešit. Je možné se také na něho obrátit s žádostí o radu, preventivně ho upozorňovat na možná nebezpečí, strážníka pozvat např. na schůzi domovní rady, zastupitelstvo obce atd. 

     Strážníka můžete kontaktovat  na níže uvedená telefonní čísla, nebo na e-mailovou adresu. V případě jeho nepřítomnosti Vám bude sděleno, kdy má nejbližší směnu, popřípadě mu zanechat vzkaz.

 

Tel.    :    466 959 660

Mob.  :   736 641 952

Fax.   :    466 094 104

e-mail : mp@mestoprelouc.cz

    

Rajon č. I. + obec Štěpánov

str. Halbrštát - o.e.č. 009

Rajon je ohraničen následujícími křižovatkami a ulicemi : Křižovatka Pardubická-Pražská, ulice Pražská, Masarykovo náměstí – podloubí, ul. Hradecká – přes Pernštýnské náměstí, ul. Sladkovského přes křižovatku s ulicí Pardubickou do ul. Račanské, ulička mezi čp. 202, 204, hráz rybníka Račanského, ulice U rybníčka, ul. Smetanova, ulice Kladenská a odtud zpět až na křižovatku ul. Pardubická-Pražská.

(Obsahuje ulice nebo jejich části : Československé armády, Karla Čapka, Tyršova, Žižkova, Pražská, Štítného, Tůmy Přeloučského, Riegrova, Komenského, Sladovní, 28. října, Hálkova, Arnoštova,  Pernštýnské a Václavské náměstí, Sladovní. )

Rajon č. II. + obce Lhota-Škudly

str. Likeš - o.e.č. 024

Rajon je ohraničen následujícími křižovatkami a ulicemi: Křižovatka ulic Kladenská-Smetanova, ulicí Smetanova do ul. U rybníčku, ulice Račanská, Vrchlického.

(Obsahuje ulice nebo jejich části : Studentská, Školní, Jižní, Obránců míru, nám. 17 listopadu, Mánesova, Palackého, Čechova, Škroupova.)

Rajon č. III.

str. Čerňanský - o.e.č. 023

Rajon je ohraničen následujícími křižovatkami a ulicemi: Ul. Havlíčkova, ul. Pražská,  ul. Pražská,  ul. Pardubická, křižovatka ul. Pardubická-Kladenská, až na hranice katastru města- směr Benešovice.

(obsahuje ulice nebo jejich části : Střelova, Za Fontánou, Žižkova, Prokopa Velkého, Foersterova, Smetanova, Fibichova, Sukova, garáže Kladenská, ul. Stantejského, ul. Husova)

Rajon č. IV. + obec Mělice

str. Šípek  - o.e.č. 005

Rajon je ohraničen následujícími křižovatkami a ulicemi: Ulice Pražská po křižovatku s ulicí Havlíčkovou, ul. Havlíčkova, hranice katastru města.

(Obsahuje ulice nebo jejich části : Kolínská, Choceňská, Kosmonautů, Gagarinova, Pionýrů, Jihlavská, Trstenická, Bratrouchovská, Čáslavská, Trutnovská, V Zahrádkách, Jiráskova.)

Rajon č. V.

str. Šanc - o.e.č. 025

Rajon je ohraničen následujícími křižovatkami a ulicemi: Labišťata (písník), břeh Labe, cesta kolem čp. 439 (Kůrkova samota), ul. Na Krétě, ul. Nerudova, ul. Českobratrská do křižovatky s ul. Pražskou, ul. Pražská, hranice katastru města.

(Obsahuje ulice nebo jejich části : Krátká, Spojovací, Prodloužená, Příčná, Jarošova, Jahnova, Nad Krétou.)

Rajon č. VI.

str. Sejkora- o.e.č. 022

Rajon je ohraničen následujícími křižovatkami a ulicemi: Břeh Labe (Slavíkovy ostrovy, koupaliště atd.), ulice Sportovní, ul. Hradecká, Masarykovo náměstí, ul. Pražská, ul. Českobratrská, ul. Nerudova, ul. Na Krétě, cesta kolem čp. 439 (Kůrkova samota), Labišťata, hranice katastru města.

(Obsahuje ulice nebo jejich části: Za tratí, Vratislavské náměstí, Opatovická, Labská, Zborovská, Tomášova, Sportovní, Tylova, ČOV-čistírna odp. vod,  sportoviště-hokejbal, fotbal, tenis, rugby)

Rajon č. VII. + obec Klenovka

str. Švec- o.e.č. 019

Rajon je ohraničen následujícími křižovatkami a ulicemi: Křižovatka ul. Hradecká-Sportovní, ul. Sportovní přes železnici severně na levý břeh Labe, hranice katastru města (po křižovatku na obec Lohenice), ul. Jaselská, ul. Nádražní, ul. Hradecká.

(Obsahuje ulice nebo jejich části: Tovární, Hlávkova, Dukelské náměstí, nádraží ČD, vodní elektrárna)

Rajon č. VIII. + obec Lohenice

str. Lízálek- o.e.č. 020

Rajon je ohraničen následujícími křižovatkami a ulicemi: Ulice Vrchlického, ul. Račanská, ul. Sladkovského, ul. Hradecká, ul. Nádražní, ul. K.H.Máchy, ul. B.Němcové, ul. Popova, ul. Pardubická, hranice katastru města.

(Obsahuje ulice nebo jejich části: Svazu bojovníků za svobodu, B.Němcové, Veverkova, J.Dítěte, Chrudimská, U Hajku, Libušina, Sluneční, Na Vyšehradě, Krokova, Přemyslova)

Rajon č. IX.

str. Šanc - o.e.č. 025 

Rajon je ohraničen následujícími křižovatkami a ulicemi: Ulice Pardubická, ul. Popova, ul. B.Němcové, ul. K.H.Máchy, ul. Nádražní, Dukelské náměstí, ul. Jaselská po křižovatku s ul. Pardubickou.

(Obsahuje ulice nebo jejich části: ul. Ledrova, Formánkova, fa. Kiekert a okolní zástavba).

 

 

Katastr obce Břehy

str. Bartoň - o.e.č. 006

Katastr obce Tupesy

str. Svoboda- o.e.č. 002