Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Náplň činnosti

Plní veškeré úkoly a povinnosti městského úřadu spadající do působnosti odboru vyplývající ze zvláštních právních předpisů, tj. dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, dle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění, dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění, dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. případně textu náplně činnosti, zejména:

Samostatná působnost:

 • připravuje podklady pro radu města k obsazení bytů v domech zvláštního určení
 • vede agendu přidělení nouzového signalizačního zařízení
 • rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
 • realizuje proces plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování v obci
 • zajišťuje sociální pohřby
 • plní funkci veřejného opatrovníka osobám omezených ve svéprávnosti

Přenesená působnost:

 • vydává žádanky a recepty s modrým pruhem určených pro výdej omamných a psychotropních látek
 • vykonává funkci sociálního kurátora pro dospělé
 • zajišťuje sociální poradenství pro všechny cílové skupiny
 • v rámci depistáže vyhledává klienty v jejich přirozeném prostředí
 • řeší nepříznivé sociální situace osob, rodin, skupin nebo komunit s využitím metod a technik sociální práce
 • koordinuje sociální zabezpečení pro osoby migrující v rámci EÚ
 • spolupracuje s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi
 • vypracovává posudky a zprávy o občanech města Přelouče pro potřeby státních orgánů (Policie ČR, soudy,..)
 • je oprávněn vstupovat do informačního systému ÚP
 • rozhoduje o úhradě pobytu a stravy u dětí umístěných v domovech pro osoby se zdravotním postižením
 • zabezpečuje prostřednictvím romského poradce odbornou pomoc romské komunitě
 • vydává euroklíče
 • vydává mezinárodní parkovací průkazy pro osoby ZP

Oddělení pečovatelské služby

 • uzavírá smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby a zabezpečuje její výkon dle platných právních předpisů

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Přenesená působnost:

 • poskytuje komplexní sociálně-právní a výchovné poradenství dětem a rodičům při řešení osobních, rodinných a sociálních problémů
 • zabezpečuje zprostředkování náhradní rodinné péče
 • uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče
 • zaměřuje se na děti mladistvé s opakovanými poruchami chování a jednání, experimentátory s drogami a drogově závislé
 • zvláštní pozornost věnuje pachatelům trestné činnosti
 • vykonává funkci opatrovníka nezletilých dětí a v jejich zájmu činí neodkladné úkony
 • rozhoduje o zamítnutí žádosti rodičů nahlédnout do spisové dokumentace dítěte
 • rozhoduje o uložení povinnosti rodičům využít pomoc odborného poradenského zařízení
 • posuzuje a zpracovává stanoviska k žádostem o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a sleduje vývoj dětí, které byly do náhradní rodinné péče svěřeny
 • administrativně zabezpečuje a podílí se na rozhodování Komise pro sociálně-právní ochranu dětí, která zejména rozhoduje o vydání pověření ke zřízení a provozu výchovně rekreačních táborů pro děti
 • podílí se na případových a rodinných konferencích

Další informace

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
1
30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
slabý déšť 23 °C 12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C
středa 29. 5. slabý déšť 24/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi