Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Pravidla pro pronájem pozemků

Článek 1. Úvodní ustanovení

 1. Těmito pravidly se řídí nájem pozemků ve vlastnictví města, vyjma nájmu kratšího 30 dnů. V případě takovýchto krátkodobých nájmů rozhoduje Rada města (dále jen „rada“) individuálně.
 2. Právní jednání ohledně nájmu pozemků schvaluje rada.
 3. Za přípravu podkladů, návrhu smlouvy a administrativní úkony zodpovídá Odbor správy majetku Městského úřadu Přelouč (dále jen „OSM“).
 4. Na pronájem pozemku není právní nárok.
 5. Výjimku z těchto pravidel uděluje na základě vyjádření OSM rada.
 6. Předmětem nájemního vztahu podle těchto pravidel mohou být pouze pozemky ve vlastnictví města. Pro účely těchto pravidel jsou pozemky členěny na:

a) nesloužící k podnikání,

b) sloužící k podnikání.

Článek 2. Postup města při pronájmu pozemku

 1. Na základě žádosti fyzické či právnické osoby, případně z vlastního podnětu, rozhodne rada o vyhlášení záměru na pronájem pozemku, který zveřejní na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na zveřejněný záměr může reagovat kdokoli, ať už podáním vyjádření k zamýšlené dispozici nebo podáním vlastní žádosti (nabídky).
 2. Písemné žádosti o pronájem přijímá a eviduje OSM.
 3. K žádosti přiloží žadatel popis svého záměru na využití pozemku, případně i další podklady, které si město podle potřeby může následně individuálně vyžádat.
 4. OSM předá neotevřené obálky s nabídkami k posouzení příslušné komisi, která je po otevření a následném vyhodnocení nabídek předá společně se svým stanoviskem k rozhodnutí rady. Zájemci, u kterých bude zjištěno, že jsou s plněním závazků vůči městu v prodlení, budou bez dalšího vyloučeni.
 5. Rada si vyhrazuje právo zrušit záměr a nepronajmout pozemek žádnému zájemci.
 6. O způsobu vyřízení žádosti bude žadatel písemně vyrozuměn po rozhodnutí v radě, v případě schválení příslušné smlouvy radou bude vyzván k jejímu podpisu.
 7. V otázkách těmito pravidly neupravenými se postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s občanským zákoníkem a zákonem o obcích (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

Článek 3. Sazby nájemného z pozemků

1. Výši nájemného schvaluje rada, která vychází z níže uvedených pravidel, ale v konkrétním případě může být s přihlédnutím k okolnostem nájemné stanoveno odlišně.

2. Minimální sazby nájemného

Nepodnikatelské aktivity

 • zahrada - 24,- Kč/m2/rok
 • zahrádkářská kolonie - 10,- Kč/m2/rok
 • pozemek, který tvoří funkční celek
 • s nemovitostí nájemce (připlocené pozemky) - 24,- Kč/m2/rok

Podnikatelské aktivity

 • dlouhodobé umístění prodejního stánku - 600,- Kč/m2/rok
 • dočasné umístění prodejního stánku - 40,- Kč/m2/týden
 • umístění restaurační předzahrádky - 300,- Kč/m2/rok
 • umístění reklamního zařízení (billboardu) - 100,- Kč/m2 reklamní plochy/měsíc + DPH

3. Nájemné bude valorizováno maximálně 1x za rok (vždy k 1.4. příslušného roku) o míru inflace, vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za bezprostředně předešlý kalendářní rok, zjištěnou a publikovanou Českým statistickým úřadem.

Článek 4. Závěrečná ustanovení

 1. Tato pravidla schválila rada města Přelouče na své schůzi konané dne 13. 2. 2023usnesením č. 9/6/2023 – I.
 2. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 14. 2.2023.
 3. Tato pravidla ruší a nahrazují Pravidla pro pronájem pozemků ve vlastnictví města Přelouče schválená Radou města Přelouče dne 7. 9. 2020.

Martin Šmíd -  starosta města   

Ing. Ivan Moravec -  místostarosta města

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
2
26
2
27
1
28
1
29
1
30
2
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, středa 24. 4. 2024
slabý déšť 10 °C 3 °C
čtvrtek 25. 4. slabý déšť 10/4 °C
pátek 26. 4. slabý déšť 11/3 °C
sobota 27. 4. slabý déšť 8/6 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi