Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • V období od 18.7.2024 do 8.8.2024 bude fungování úseku místních poplatků/vymáhání pohledávek z provozních důvodů omezeno. Neodkladné záležitosti ve výše uvedeném období lze vyřídit na tel. č. 466 094 120 – Mgr. Dofková, 466 094 123 – p. Šmejdová.
  • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
  • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Návštěvní řád víceúčelového sportovního areálu Města Přelouče

1. Víceúčelový sportovní areál (dále jen „areál“) se nachází pod parkem Jana Dítěte v Přelouči. Součástí areálu je hřiště na kopanou, rugby, hokejbal, tenis a dětské dopravní hřiště. Areál slouží organizovaným aktivitám škol, provozovatelům jednotlivých sportovišť a veřejnosti. Areál má charakter veřejného prostranství a je spravován Technickými službami města Přelouče prostřednictvím správce.

2. Areál je přístupný od pondělí do neděle, od 8:00 – 20:00 h. Mimo stanovenou dobu je areál pro veřejnost uzavřen a přístup do něj je nepovolaným osobám zakázán.

3. Vstup na jednotlivé hrací plochy (mimo dětské dopravní hřiště a atletickou dráhu) je zakázán. Vstup na hrací plochy může povolit správce areálu nebo jednotliví provozovatelé hracích ploch.

4. Každý návštěvník je povinen se před vstupem do areálu seznámit s tímto návštěvním řádem. V případě, že návštěvník porušil, nebo přes upozornění nadále porušuje návštěvní řád, je správce nebo zástupce provozovatele oprávněn návštěvníka z areálu vykázat, a to bez nároku na vrácení případného vstupného.

5. Všichni návštěvníci areálu jsou povinni počínat si během návštěvy areálu tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku a životním prostředí. Zakazuje se zejména:

a) osobám jevícím známky podnapilosti nebo požití jiné návykové látky vstupovat do areálu,

b) kouřit v prostorách areálu,

c) požívat v areálu, mimo prostor provozovny občerstvení, alkoholické nápoje a jiné psychotropní či omamné látky

d) nechat psy a jiná zvířata volně pobíhat po areálu.

6. Vstup do areálu a pohyb v něm je povolen pouze na vlastní nebezpečí. Za úrazy a nehody nezletilých dětí vzniklé v areálu odpovídají výhradně jejich zákonní zástupci.

7. Město Přelouč nenese odpovědnost za úrazy a nehody vzniklé v areálu. Současně neodpovídá za případnou ztrátu nebo odcizení odložených věcí návštěvníků.

8. Lékárnička je pro případ drobného zranění sportujících k dispozici u správce areálu nebo u jednotlivých provozovatelů sportovních ploch. V případě zranění většího rozsahu nebo vzniku jiného nebezpečí volejte na linky tísňového volání:

  • 112 Integrovaný záchranný systém                      
  • 155 Rychlá záchranná služba
  • 158 Policie ČR                                                         
  • 156 Městská policie
  • 150 Hasiči

9. V případě zájmu o pronájem jednotlivých hracích ploch kontaktujte správce areálu, telefon 733 534 311 nebo jednotlivé provozovatele sportovišť.

10. Tento návštěvní řád schválila rada města Přelouče dne 17.6 2013

Další informace

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Cyklotoulky - Přelouč

Cyklotoulky

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi