Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Sportovní hala

Hlavní adresa

Za Fontánou 1611
53501 Přelouč

 

Rezervace sportovní haly
Cena za pronájem sportovní haly platná od 1.1.2023:  700,– Kč / hodina

Stálý rozvrh provozu sportovní haly (387.96 kB)  (PDF) akt. 28.3.2023
změny souboru se prováději podle aktuálních požadavků

Rozvrh hodin na víkendy (384.87 kB) (pdf) akt. 27.3.2023
změny souboru se prováději podle aktuálních požadavků

Fotogalerie
 

Kontaktní spojení

Telefon: 466265625

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Marek Otakar správce sportovní haly 733 313 435

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU MĚSTA PŘELOUČE

 

 1. Víceúčelový sportovní areál (dále jen „areál“) se nachází pod parkem Jana Dítěte v Přelouči. Součástí areálu je hřiště na kopanou, rugby, hokejbal, tenis a dětské dopravní hřiště. Areál slouží organizovaným aktivitám škol, provozovatelům jednotlivých sportovišť a veřejnosti. Areál má charakter veřejného prostranství a je spravován Technickými službami města Přelouče prostřednictvím správce.

 

 1. Areál je přístupný od pondělí do neděle, od 8:00 – 20:00 h. Mimo stanovenou dobu je areál pro veřejnost uzavřen a přístup do něj je nepovolaným osobám zakázán.

 

 1. Vstup na jednotlivé hrací plochy (mimo dětské dopravní hřiště a atletickou dráhu) je zakázán. Vstup na hrací plochy může povolit správce areálu nebo jednotliví provozovatelé hracích ploch.

 

 1. Každý návštěvník je povinen se před vstupem do areálu seznámit s tímto návštěvním řádem. V případě, že návštěvník porušil, nebo přes upozornění nadále porušuje návštěvní řád, je správce nebo zástupce provozovatele oprávněn návštěvníka z areálu vykázat, a to bez nároku na vrácení případného vstupného.

 

 1. Všichni návštěvníci areálu jsou povinni počínat si během návštěvy areálu tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku a životním prostředí. Zakazuje se zejména:
 1. osobám jevícím známky podnapilosti nebo požití jiné návykové látky vstupovat do areálu,
 2. kouřit v prostorách areálu,
 3. požívat v areálu, mimo prostor provozovny občerstvení, alkoholické nápoje a jiné psychotropní či omamné látky
 4. nechat psy a jiná zvířata volně pobíhat po areálu.

 

 1. Vstup do areálu a pohyb v něm je povolen pouze na vlastní nebezpečí. Za úrazy a nehody nezletilých dětí vzniklé v areálu odpovídají výhradně jejich zákonní zástupci.

 

 1. Město Přelouč nenese odpovědnost za úrazy a nehody vzniklé v areálu. Současně neodpovídá za případnou ztrátu nebo odcizení odložených věcí návštěvníků.

 

 1. Lékárnička je pro případ drobného zranění sportujících k dispozici u správce areálu nebo u jednotlivých provozovatelů sportovních ploch. V případě zranění většího rozsahu nebo vzniku jiného nebezpečí volejte na linky tísňového volání:

 

112 Integrovaný záchranný systém                       155 Rychlá záchranná služba

158 Policie ČR                                                          156 Městská policie

150 Hasiči

 

 1. V případě zájmu o pronájem jednotlivých hracích ploch kontaktujte správce areálu, telefon 733 534 311 nebo jednotlivé provozovatele sportovišť.

 

 1. Tento návštěvní řád schválila rada města Přelouče dne 17.6 2013