Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Náplň činnosti

Plní veškeré úkoly a povinnosti městského úřadu spadající do působnosti odboru vyplývající ze zvláštních právních předpisů, případně textu náplně činnosti, zejména:

Samostatná působnost
Investiční činnost
 • sestavuje plány investiční výstavby
 • zajišťuje předprojektovou přípravu
 • zajišťuje projektovou přípravu
 • zajišťuje podklady pro stavebně správní řízení - územní rozhodnutí, stavební povolení, povolení překopů atd.
 • zajišťuje výběr zhotovitele díla
 • provádí stavební dozor na stavbách - v rámci této činnosti provádí kontrolu kvality prováděných prací, dodržování projektové dokumentace, kontrolu stavebních deníků, koordinaci prací na stavbách (u akcí realizovaných městem)
 • kontroluje dodržování podmínek státních dotací
Správa budov
 • pořizuje a aktualizuje dokumentaci o technickém stavu (pasporty) budov a dalších objektů (komunikace atd.) v majetku města
 • provádí činnost a kontrolu dodržování předpisů na úseku ochrany majetku a osob u objektů v majetku města
 • zajišťuje protipožární ochranu podle zákona o požární ochraně
 • zajišťuje prohlídky výtahů
 • zajišťuje odstranění závad zjištěných prohlídkami a revizemi
 • odstraňuje závady vzniklé běžným používáním budov a dalších nemovitostí v majetku města
 • dohlíží na provádění běžných údržbových prací v objektech zapůjčených jiným subjektům
 • zajišťuje přípravu a realizaci generálních oprav objektů a komunikací
 • zajišťuje předprojektovou a projektovou přípravu, stavební řízení, výběr zhotovitele, realizaci, provádí stavební dozor
Ostatní
 • likviduje faktury včetně kontroly správnosti (dle smluv)
 • zajišťuje podklady pro uzavírání smluv, projednání návrhů a sepsání smlouvy, sledování jejich plnění (kupní, nájemní, o dílo atd.)
 • vede evidenci objednávek
 • vede evidenci prostavěnosti na jednotlivých akcích
 • vede evidenci a archivaci dokumentace
 • zpracovává požadavky ohledně státních dotací
 • zajišťuje výpisy a podklady z katastrálního úřadu, převody nemovitého majetku a listy vlastnictví
 • zajišťuje geometrické plány
 • zajišťuje odhady nemovitostí
 • navrhuje radě města a zastupitelstvu města nabytí a převody nemovitého majetku
 • vede evidenci pošty - podací deník správy majetku a infrastruktury
 • vede evidenci majetku města
 • zajišťuje inventarizaci majetku města
 • spolupracuje s firmou, která spravuje bytové domy
 • zpracovává podklady pro majetkový výbor
 • zajišťuje veřejnou dražbu v případě, že zastupitelstvo města rozhodne o prodeji nemovitého majetku formou dražby
 • připravuje podklady pro přidělování bytů
 • je pověřen zastupováním města Přelouč jako účastníka řízení podle stavebního, vodního a silničního zákona

Odbor správy majetku používá následující právní předpisy:

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon,
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytů
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
 • výměry MF č. 1 pro příslušný rok

Další informace

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
1
30 31 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 26. 5. 2024
slabý déšť 23 °C 12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C
středa 29. 5. slabý déšť 24/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi