Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Provozní řád Víceúčelového hřiště u sportovní haly čp. 1611

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto provozním řádem a dodržovat jeho ustanovení

I. Účel víceúčelového hřiště

 1. Víceúčelové hřiště je určeno k provozování míčových her na umělém trávníku: malá kopaná, basketbal, volejbal, nohejbal, tenis.

 2. Hřiště je určeno také pro tělesnou výchovu základní školy, může však být na základě dohody v určitých hodinách využíváno veřejností, sportovními a společenskými organizacemi.

II. Správa hřiště

 1. Celý areál spravuje Městský úřad Přelouč prostřednictvím svých zaměstnanců.

 2. Městský úřad Přelouč zajišťuje pravidelnou údržbu zeleně a hrací plochy po delší době provozu, včetně zajištění jednorázového vyčištění a dopískování umělého trávníku.

 3. Správce dohlíží na dodržování pořádku a Provozního řádu pro návštěvníky hřiště. Správce je oprávněn vykázat z areálu ty uživatele, kteří nedbají jeho pokynů a nedodržují Provozní řád pro návštěvníky.

 4. Provozovatel neručí za odložené věci v areálu. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků sportovišť.

 5. Každý návštěvník a sportovec vstupuje a pobývá v zařízení na vlastní nebezpečí.

III. Provozní doba

1. Hřiště bude otevřeno:

a)  duben – červen, září – listopad:

PO – PÁ      

 • 9.00 hod. – 16.00 hod. pro školská zařízení
 • 16.00 hod. – 21.00 hod. pro veřejnost*)

SO, NE        

 • 9.00 hod. – 21.00 hod. pro veřejnost*)

b) červenec – srpen:

PO – NE      

 • 9.00 hod – 21.00 hod. pro veřejnost*)

*) Provozní doba pro veřejnost může být upravena z důvodů předem domluvených akcí školských, sportovních a společenských organizací popř. skupiny občanů

2. zdržovat se v areálu hřiště mimo provozní dobu je zakázáno.

IV. Poplatky za užívání hřiště a vybavení

 1. Užívání hřiště včetně zabudovaného vybavení je pro veřejnost zdarma.

 2. Využití hřiště školským zařízením, ve vyhrazené době dle čl. III. Provozní doba, je bezplatné.

 3. Hrací doba na hřišti, v době určené pro veřejnost, je 60 minut. V případě dalšího zájemce je třeba hřiště uvolnit.

V. Provozní pokyny pro návštěvníky hřiště

 • V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou uživatelé (návštěvníci) veřejného víceúčelového sportovního areálu povinni respektovat Provozní řád a uposlechnout pokynů osob určených provozovatelem, tj. správce hřiště a dozorujících osob.
 • Uživatelem (návštěvníkem) se stává každý, kdo vstupuje do sportovního areálu hřiště.
 • Správce hřiště dohlíží na udržování pořádku a Provozního řádu
 • Vstup do areálu je možný pouze v provozní době. Zdržovat se v areálu mimo provozní dobu je zakázáno.
 • Uživatel je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny provozovateli areálu.
 • Za újmu na zdraví nebo majetku návštěvníků, vzniklou při sportovní i jiné činnosti, provozovatel neodpovídá.
 • Provozovatel neručí za odložené věci a peníze návštěvníků.
 • Do areálu se nesmí vnášet předměty nesouvisející se sportovní činností, návštěvník je rovněž povinen si vnesené věci odnést.

V areálu hřiště je přísně zakázáno:

 • kouření a manipulace s otevřeným ohněm a zábavní pyrotechnikou
 • požívání alkoholických nápojů a jiných omamných či toxických prostředků
 • jízda na kole, motorkách, používání kolečkových bruslí a skateboardů
 • vodění psů, koček a jiných zvířat do areálu
 • používat žvýkačky
 • věšet se na basketbalové konstrukce
 • ničit zeleň a venkovní inventář sportovního areálu
 • přemisťování volného inventáře areálu
 • je zakázán vstup podnapilým osobám
 • dále je zakázána neoprávněná manipulace s příslušenstvím hřiště a poškozování vybavení i hřiště samotného a budovy sportovní haly včetně popisování, polepování nebo pomalovávání zařízení
 • vnášet zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které lze jako zbraň použít
 • vnášet neskladné či objemné předměty
 • vstupovat do oblastí, které nejsou určeny pro návštěvníky
 • házet předměty jakéhokoli druhu na hrací plochy či do prostor pro návštěvníky
 • pořizovat prostřednictvím jakýchkoli technologických zařízení zvukové či obrazové záznamy probíhající sportovní akce bez povolení pořádající organizace
 • odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
 • vjezd automobilů bez povolení ředitele školy a správce
 • vstup v nevhodné obuvi (tretry, kopačky,apod.)

Při konání všech sportovních akcí pořádaných jinými zájmovými složkami, přebírá dohled a dozor nad zajištěním bezpečnosti osob a majetku, jakož i dohled nad dodržováním příslušných právních a jiných předpisů, včetně tohoto návštěvního řádu, pořadatelská služba dané zájmové složky.

Náhrada veškerých škod způsobených návštěvníkem bude vymáhána v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně ušlého zisku (např. v důsledku udělení pokuty vlastníku ze strany státních orgánů, zrušení sportovní akce).

V případě porušení tohoto řádu může být návštěvník správcem, pořadatelskou službou nebo jinými odpovědnými osobami z areálu vykázán, a podle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR.

VI. Závěr

 1. Provozní řád veřejného víceúčelového hřiště byl schválen usnesením rady města Přelouče č.73/7 ze dne 13.5.2013.

 2. Provozního řád nabývá platnosti dnem schválení radou města Přelouče.

V naléhavých případech volejte telefonicky:

 • Evropské číslo tísňového volání - 112
 • Záchranná služba - 155
 • Policie - 158
 • Městská policie - 156
 • Hasiči - 150

Další informace

Cyklotoulky - Přelouč

Cyklotoulky

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 23. 6. 2024
slabý déšť 24 °C 15 °C
pondělí 24. 6. skoro jasno 25/15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 28/14 °C
středa 26. 6. jasno 27/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi