Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Dotační projekty z fondů EU a národních fondů

Zobrazeno 1-30 ze 56
loga

Cyklostezka Přelouč - Klenovka

Datum: 10. 6. 2024

Termín fyzického ukončení realizace akce: rok 2024
Cílem projektu je realizace nedělené stezky se smíšeným provozem chodců a cyklistů, umožňující obousměrný provoz v lokalitě Přelouč – Klenovka.

loga

Další elektromobil pro Pečovatelskou službu města Přelouče

Datum: 22. 2. 2024

Cílem projektu „Elektromobil - PS Přelouč, registrační číslo CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_066/0008130“ bylo uspokojit poptávku po službách Pečovatelské služby města Přelouč, zlepšit kvalitu jejich služeb a snížit provozní náklady a emise skleníkových plynů. Projekt je financován Evropskou unií.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV v ORP Přelouč (MAP IV v ORP Přelouč) 1

Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV v ORP Přelouč (MAP IV v ORP Přelouč)

Datum: 21. 2. 2024

Místní akční skupina Železnohorský region (MAS ŽR), z.s. navazuje na předchozí projekty MAP I-III a pokračuje v realizaci MAP IV (reg. č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008130) na území ORP Přelouč pro období 12/2023-12/2025.

1

ZŠ Masarykovo náměstí 1, Přelouč _ vestavba učeben do podkroví

Datum: 3. 10. 2023

ZŠ Masarykovo náměstí 1, Přelouč _ vestavba učeben do podkroví
Registrační číslo projektu: CZ.06.05.01/00/22_048/0002784
Projekt řeší zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti základního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti.

loga

Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 - 0,723)

Datum: 22. 3. 2023

Projekt řeší zvýšení povodňové průtočnosti zkapacitněním koryta toku v úseku ř. km 0,200-0,723. Součástí projektu je také zrušení kanalizačních odlehčovacích komor, které zajistí zlepšení kvality vody a ekologické hodnoty toku.

Protipovodňová opatření města Přelouč II 1

Protipovodňová opatření města Přelouč II

Datum: 6. 12. 2022

Projekt zaměřený na správné posouzení povodňového nebezpečí, ochranu zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.

„III/32219 – Mělice – II/333 + Mělice – chodník podél III/32220“ 1

„III/32219 – Mělice – II/333 + Mělice – chodník podél III/32220“

Datum: 5. 12. 2022

Číslo projektu: ISPROFOND 5537510249
Název projektu: „III/32219 – Mělice – II/333 + Mělice – chodník podél III/32220“
Termín fyzického ukončení realizace akce: rok 2022
Projekt má za cíl vytvořit bezpečnou bezbariérovou pěší trasu průtahem místní části Mělice.

Nový automobil pro Pečovatelskou službu města Přelouče. 1

Nový automobil pro Pečovatelskou službu města Přelouče.

Datum: 16. 9. 2022

Ve čtvrtek 15. 9. 2022 proběhlo předání nového automobilu ošetřovatelkám Pečovatelské služby našeho města.

logolink_MSMT_VVV

Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v ORP Přelouč (MAP III v ORP Přelouč)

Datum: 18. 5. 2022

Místní akční skupina Železnohorský region (MAS ŽR), z.s.

logo

„Rekonstrukce chodníku podél silnice I/2 ulice Pardubická, Přelouč“

Datum: 16. 5. 2022

Číslo projektu: ISPROFOND 5537510230
Název projektu: „Rekonstrukce chodníku podél silnice I/2 ulice Pardubická, Přelouč“
Termín fyzického ukončení realizace akce: rok 2022
Projekt má za cíl hlavně vytvořit bezpečnou bezbariérovou pěší trasu podél silnice I/2.

loga

Přelouč - revitalizace sídelní zeleně

Datum: 22. 3. 2022

Realizací projektu dojde k obnově stávajících ploch a prvků sídelní zeleně a zlepšení jejich funkčního stavu spočívající v ošetření a výsadbě stromů, keřů a trvalek ve 4 lokalitách k. ú. Přelouč a v k. ú. Štěpánov u Přelouče.

logo MMR

Rekonstrukce školní jídelny Přelouč

Datum: 14. 2. 2022

Současné zázemí kuchyně nesplňuje aktuální hygienické požadavky a vzhledem i k žádoucím energetickým úsporám město přistoupilo k celkové rekonstrukci budovy.
Prostřednictvím programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR požádalo město o dotaci na zateplení celého objektu a provedení stavebních úprav.

logo

Rekonstrukce chodníku ve Lhotě podél sil. III/03323

Datum: 9. 2. 2022

Projekt řeší zajištění bezpečnosti dopravy (především pěší) v obci Přelouč místní části Lhota ve směru na Škudly.

loga

Rekonstrukce chodníků v ulici Přemyslova, Přelouč

Datum: 22. 11. 2021

Projekt řeší zajištění bezpečnosti dopravy (především pěší) v ulici Přemyslova prostřednictvím rekonstrukce chodníků podél místní komunikace odklánějící pěší dopravu od silnice I/2 a III/32211, jež jsou přizpůsobené osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně veřejného osvětlení.

Projekt „Dovybavení dopravního hřiště v Přelouči III

Projekt „Dovybavení dopravního hřiště v Přelouči III

Datum: 18. 11. 2021

V rámci projektu byl obnoven nejen povrch dopravního hřiště, ale i drobně upraveno stávající vodorovné dopravní značení.

Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská č.p. 494 1

Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská č.p. 494

Datum: 11. 6. 2021

Město Přelouč využilo programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Podpora obnovy sportovní infrastruktury a požádalo o dotaci na vybudování nového sportoviště. Žádosti bylo vyhověno a město obdrželo dotaci ve výši Kč 4 046 329,-.

Chodník ulice Kladenská, Přelouč 1

Chodník ulice Kladenská, Přelouč

Datum: 11. 5. 2020


Název projektu: Chodník ulice Kladenská, Přelouč
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012955

Datum zahájení: 15. 2. 2019
Datum ukončení: 30. 9. 2020

Popis
Projekt řeší zajištění bezpečnosti pěší dopravy prostřednictvím rekonstrukce chodníků podél silnice III/32214.

Revitalizace Račanského rybníku 3

Revitalizace Račanského rybníku

Datum: 19. 3. 2020

Název a číslo projektu: Revitalizace Račanského rybníku, CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010370
Předpokládaný termín ukončení projektu: říjen 2020
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj, a to v rámci Operačního programu Životní prostředí. Rozhodnutím o poskytnutí dotace byla přiznána dotace v max. výši 2 091 472,69 Kč.
Realizací projektu dojde k odstranění dnového sedimentu, zmírnění sklonů svahů, úpravám stromové a keřové zeleně, vybudování nového přístupu do prostoru zátopy rybníka a vytvoření funkčního litorálního pásma. Cílem projektu je zlepšení biologických funkcí rybníku a zlepšení zdravotního i estetického stavu zeleně.

Projekt „Dovybavení dopravního hřiště v Přelouči II" 2

Projekt „Dovybavení dopravního hřiště v Přelouči II"

Datum: 19. 11. 2019

V rámci projektu „Dovybavení dopravního hřiště v Přelouči II“ byly pořízeny nové svislé dopravní značky a učebna je nově vybavena interaktivní tabulí včetně ozvučení a dalšího příslušenství. Veškeré vybavení bylo pořízeno s využitím dotace Pardubického kraje z programu „Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji“ ve výši Kč 60 200,-.

Snížení energetické náročnosti bytového domu Sluneční č. p. 1516, Přelouč

Snížení energetické náročnosti bytového domu Sluneční č. p. 1516, Přelouč

Datum: 7. 1. 2019

Číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0008599

MSMT_VVV

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Přelouč (MAP II)

Datum: 2. 1. 2019

Projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Přelouč (MAP II)", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008593

Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči 1

Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči

Datum: 6. 11. 2018

Číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0004393

Název projektu: Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči

Chodníky podél ulice Hradecká a Nádražní, Přelouč 1

Chodníky podél ulice Hradecká a Nádražní, Přelouč

Datum: 6. 11. 2018

Číslo projektu: ISPROFOND 5537510188
Název projektu: „Chodníky podél ulice Hradecká a Nádražní, Přelouč“
Termín fyzického ukončení realizace akce: rok 2018

Chodníky v obci Lhota, Přelouč 1

Chodníky v obci Lhota, Přelouč

Datum: 6. 11. 2018

Číslo projektu: ISPROFOND 5537510163
Název projektu: „Chodníky v obci Lhota, Přelouč“
Termín fyzického ukončení realizace akce: rok 2018

Cyklostezka Přelouč - Lhota 1

Cyklostezka Přelouč - Lhota

Datum: 6. 11. 2018

Číslo projektu: ISPROFOND 5538510067
Název projektu: „Cyklostezka Přelouč - Lhota“
Termín fyzického ukončení realizace akce: rok 2018

Projekt „Dovybavení dopravního hřiště v Přelouči“ 2

Projekt „Dovybavení dopravního hřiště v Přelouči“

Datum: 6. 11. 2018

Program „Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji“.

Logo

Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ Smetanova 1509 a Školní 1510

Datum: 6. 11. 2018

Základní škola Přelouč, Smetanova 1509 přivítala v září 2018 své žáky v „novém kabátě“. Zejména přes letní prázdniny probíhaly na obou budovách ZŠ i uvnitř rozsáhlé stavební práce.

Fond soudržnosti - logo

Labe a drobné vodní toky ve správním obvodu města Přelouč

Datum: 4. 6. 2018

Číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002357

Logo EFEKT

Město Přelouč – snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení

Datum: 4. 6. 2018

Číslo dotace: 122D221008322

Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ Smetanova 1509 a Školní 1510

Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ Smetanova 1509 a Školní 1510

Datum: 30. 5. 2018

Název a číslo projektu:
„5.1a. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Smetanova 1509, Přelouč“, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005936
Název a číslo navazujícího projektu:
„5.1b. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Smetanova 1509, Přelouč“, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006327
Název a číslo projektu:
5.1a. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Školní 1510, Přelouč, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005938
Název a číslo navazujícího projektu:
5.1b. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Školní 1510, Přelouč, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006328

Zobrazeno 1-30 ze 56

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
zataženo 29 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C
čtvrtek 20. 6. jasno 27/15 °C
pátek 21. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi