Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
  • Z důvodu rozsáhlého požáru sběrného dvora v Přelouči ze dne 27. února je sběrný dvůr do odvolání uzavřen z důvodu odstraňování následků požáru. Děkujeme za pochopení.

  • Pozor - změna výše poplatku za svoz komunálního odpadu: poplatky
  • MěÚ Přelouč oznamuje, že dne 26. 3. 2024 z důvodu školení bude stavební odbor uzavřen.

Dotační projekty z fondů EU a národních fondů

Zobrazeno 1-30 ze 55
loga

Další elektromobil pro Pečovatelskou službu města Přelouče

Datum: 22. 2. 2024

Cílem projektu „Elektromobil - PS Přelouč, registrační číslo CZ.31.6.0/0.0/0.0/23_066/0008130“ bylo uspokojit poptávku po službách Pečovatelské služby města Přelouč, zlepšit kvalitu jejich služeb a snížit provozní náklady a emise skleníkových plynů. Projekt je financován Evropskou unií.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV v ORP Přelouč (MAP IV v ORP Přelouč) 1

Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV v ORP Přelouč (MAP IV v ORP Přelouč)

Datum: 21. 2. 2024

Místní akční skupina Železnohorský region (MAS ŽR), z.s. navazuje na předchozí projekty MAP I-III a pokračuje v realizaci MAP IV (reg. č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008130) na území ORP Přelouč pro období 12/2023-12/2025.

1

ZŠ Masarykovo náměstí 1, Přelouč _ vestavba učeben do podkroví

Datum: 3. 10. 2023

ZŠ Masarykovo náměstí 1, Přelouč _ vestavba učeben do podkroví
Registrační číslo projektu: CZ.06.05.01/00/22_048/0002784
Projekt řeší zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti základního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti.

loga

Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 - 0,723)

Datum: 22. 3. 2023

Projekt řeší zvýšení povodňové průtočnosti zkapacitněním koryta toku v úseku ř. km 0,200-0,723. Součástí projektu je také zrušení kanalizačních odlehčovacích komor, které zajistí zlepšení kvality vody a ekologické hodnoty toku.

Protipovodňová opatření města Přelouč II 1

Protipovodňová opatření města Přelouč II

Datum: 6. 12. 2022

Projekt zaměřený na správné posouzení povodňového nebezpečí, ochranu zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.

„III/32219 – Mělice – II/333 + Mělice – chodník podél III/32220“ 1

„III/32219 – Mělice – II/333 + Mělice – chodník podél III/32220“

Datum: 5. 12. 2022

Číslo projektu: ISPROFOND 5537510249
Název projektu: „III/32219 – Mělice – II/333 + Mělice – chodník podél III/32220“
Termín fyzického ukončení realizace akce: rok 2022
Projekt má za cíl vytvořit bezpečnou bezbariérovou pěší trasu průtahem místní části Mělice.

Nový automobil pro Pečovatelskou službu města Přelouče. 1

Nový automobil pro Pečovatelskou službu města Přelouče.

Datum: 16. 9. 2022

Ve čtvrtek 15. 9. 2022 proběhlo předání nového automobilu ošetřovatelkám Pečovatelské služby našeho města.

logolink_MSMT_VVV

Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v ORP Přelouč (MAP III v ORP Přelouč)

Datum: 18. 5. 2022

Místní akční skupina Železnohorský region (MAS ŽR), z.s.

logo

„Rekonstrukce chodníku podél silnice I/2 ulice Pardubická, Přelouč“

Datum: 16. 5. 2022

Číslo projektu: ISPROFOND 5537510230
Název projektu: „Rekonstrukce chodníku podél silnice I/2 ulice Pardubická, Přelouč“
Termín fyzického ukončení realizace akce: rok 2022
Projekt má za cíl hlavně vytvořit bezpečnou bezbariérovou pěší trasu podél silnice I/2.

loga

Přelouč - revitalizace sídelní zeleně

Datum: 22. 3. 2022

Realizací projektu dojde k obnově stávajících ploch a prvků sídelní zeleně a zlepšení jejich funkčního stavu spočívající v ošetření a výsadbě stromů, keřů a trvalek ve 4 lokalitách k. ú. Přelouč a v k. ú. Štěpánov u Přelouče.

logo MMR

Rekonstrukce školní jídelny Přelouč

Datum: 14. 2. 2022

Současné zázemí kuchyně nesplňuje aktuální hygienické požadavky a vzhledem i k žádoucím energetickým úsporám město přistoupilo k celkové rekonstrukci budovy.
Prostřednictvím programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR požádalo město o dotaci na zateplení celého objektu a provedení stavebních úprav.

logo

Rekonstrukce chodníku ve Lhotě podél sil. III/03323

Datum: 9. 2. 2022

Projekt řeší zajištění bezpečnosti dopravy (především pěší) v obci Přelouč místní části Lhota ve směru na Škudly.

loga

Rekonstrukce chodníků v ulici Přemyslova, Přelouč

Datum: 22. 11. 2021

Projekt řeší zajištění bezpečnosti dopravy (především pěší) v ulici Přemyslova prostřednictvím rekonstrukce chodníků podél místní komunikace odklánějící pěší dopravu od silnice I/2 a III/32211, jež jsou přizpůsobené osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně veřejného osvětlení.

Projekt „Dovybavení dopravního hřiště v Přelouči III

Projekt „Dovybavení dopravního hřiště v Přelouči III

Datum: 18. 11. 2021

V rámci projektu byl obnoven nejen povrch dopravního hřiště, ale i drobně upraveno stávající vodorovné dopravní značení.

Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská č.p. 494 1

Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská č.p. 494

Datum: 11. 6. 2021

Město Přelouč využilo programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Podpora obnovy sportovní infrastruktury a požádalo o dotaci na vybudování nového sportoviště. Žádosti bylo vyhověno a město obdrželo dotaci ve výši Kč 4 046 329,-.

Chodník ulice Kladenská, Přelouč 1

Chodník ulice Kladenská, Přelouč

Datum: 11. 5. 2020


Název projektu: Chodník ulice Kladenská, Přelouč
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012955

Datum zahájení: 15. 2. 2019
Datum ukončení: 30. 9. 2020

Popis
Projekt řeší zajištění bezpečnosti pěší dopravy prostřednictvím rekonstrukce chodníků podél silnice III/32214.

Revitalizace Račanského rybníku 3

Revitalizace Račanského rybníku

Datum: 19. 3. 2020

Název a číslo projektu: Revitalizace Račanského rybníku, CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010370
Předpokládaný termín ukončení projektu: říjen 2020
Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj, a to v rámci Operačního programu Životní prostředí. Rozhodnutím o poskytnutí dotace byla přiznána dotace v max. výši 2 091 472,69 Kč.
Realizací projektu dojde k odstranění dnového sedimentu, zmírnění sklonů svahů, úpravám stromové a keřové zeleně, vybudování nového přístupu do prostoru zátopy rybníka a vytvoření funkčního litorálního pásma. Cílem projektu je zlepšení biologických funkcí rybníku a zlepšení zdravotního i estetického stavu zeleně.

Projekt „Dovybavení dopravního hřiště v Přelouči II" 2

Projekt „Dovybavení dopravního hřiště v Přelouči II"

Datum: 19. 11. 2019

V rámci projektu „Dovybavení dopravního hřiště v Přelouči II“ byly pořízeny nové svislé dopravní značky a učebna je nově vybavena interaktivní tabulí včetně ozvučení a dalšího příslušenství. Veškeré vybavení bylo pořízeno s využitím dotace Pardubického kraje z programu „Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji“ ve výši Kč 60 200,-.

Snížení energetické náročnosti bytového domu Sluneční č. p. 1516, Přelouč

Snížení energetické náročnosti bytového domu Sluneční č. p. 1516, Přelouč

Datum: 7. 1. 2019

Číslo projektu: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0008599

MSMT_VVV

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Přelouč (MAP II)

Datum: 2. 1. 2019

Projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Přelouč (MAP II)", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008593

Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči 1

Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči

Datum: 6. 11. 2018

Číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0004393

Název projektu: Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči

Chodníky podél ulice Hradecká a Nádražní, Přelouč 1

Chodníky podél ulice Hradecká a Nádražní, Přelouč

Datum: 6. 11. 2018

Číslo projektu: ISPROFOND 5537510188
Název projektu: „Chodníky podél ulice Hradecká a Nádražní, Přelouč“
Termín fyzického ukončení realizace akce: rok 2018

Chodníky v obci Lhota, Přelouč 1

Chodníky v obci Lhota, Přelouč

Datum: 6. 11. 2018

Číslo projektu: ISPROFOND 5537510163
Název projektu: „Chodníky v obci Lhota, Přelouč“
Termín fyzického ukončení realizace akce: rok 2018

Cyklostezka Přelouč - Lhota 1

Cyklostezka Přelouč - Lhota

Datum: 6. 11. 2018

Číslo projektu: ISPROFOND 5538510067
Název projektu: „Cyklostezka Přelouč - Lhota“
Termín fyzického ukončení realizace akce: rok 2018

Projekt „Dovybavení dopravního hřiště v Přelouči“ 2

Projekt „Dovybavení dopravního hřiště v Přelouči“

Datum: 6. 11. 2018

Program „Podpora výstavby a rozvoje dětských dopravních hřišť v Pardubickém kraji“.

Logo

Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ Smetanova 1509 a Školní 1510

Datum: 6. 11. 2018

Základní škola Přelouč, Smetanova 1509 přivítala v září 2018 své žáky v „novém kabátě“. Zejména přes letní prázdniny probíhaly na obou budovách ZŠ i uvnitř rozsáhlé stavební práce.

Fond soudržnosti - logo

Labe a drobné vodní toky ve správním obvodu města Přelouč

Datum: 4. 6. 2018

Číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002357

Logo EFEKT

Město Přelouč – snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení

Datum: 4. 6. 2018

Číslo dotace: 122D221008322

Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ Smetanova 1509 a Školní 1510

Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ Smetanova 1509 a Školní 1510

Datum: 30. 5. 2018

Název a číslo projektu:
„5.1a. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Smetanova 1509, Přelouč“, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005936
Název a číslo navazujícího projektu:
„5.1b. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Smetanova 1509, Přelouč“, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006327
Název a číslo projektu:
5.1a. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Školní 1510, Přelouč, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005938
Název a číslo navazujícího projektu:
5.1b. Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Školní 1510, Přelouč, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006328

Rekonstrukce chodníku v ul. Kladenská, Přelouč 1

Rekonstrukce chodníku v ul. Kladenská, Přelouč

Datum: 1. 9. 2017

Číslo projektu: ISPROFOND 5537510153

Zobrazeno 1-30 ze 55

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, čtvrtek 29. 2. 2024
skoro jasno 14 °C 3 °C
pátek 1. 3. slabý déšť 14/9 °C
sobota 2. 3. déšť 12/9 °C
neděle 3. 3. zataženo 12/8 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi