Obsah

Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Od 1. ledna 2015 jsou orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) povinny naplňovat standardy kvality dle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 473/2012 Sb. V dokumentech níže jsou připojeny jednotlivé standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Přelouč upravující poskytování sociálně-právní ochrany dětí ve správním obvodu ORP Přelouč.

Proces standardizace zajišťuje poskytování sociálně-právní ochrany dětí OSPOD-em MěÚ Přelouč v rámci předem vytvořených a schválených pravidel a postupů. Část obsahu Standardů poskytuje veřejnosti informace, jak OSPOD MěÚ Přelouč postupuje. Vedle toho Standardy stanovují závazné postupy pro pracovníky zařazené na OSPOD-u MěÚ Přelouč.

Níže jsou zveřejněny jednotlivé Standardy OSPOD-u  MěÚ Přelouč v podobě schválené tajemnicí MěÚ Přelouč v prosinci 2014. Lze předpokládat, že jednotlivé Standardy můžou být průběžně měněny, doplňovány, nebo upřesňovány např. po změně legislativy, nebo na základě výstupů z praxe.

Family

Soubor "Mapa naplňování standardů kvality" má umožnit snazší orientaci v jednotlivých Standardech kvality SPOD. V souboru naleznete základní informace o tom,  jakou oblast konkrétní Standard upravuje, jak je naplňován, a které dokumenty oblast popisují.

MapaMapa2

VYSVĚTLIVKY:

  • OSPOD – oddělení sociálně-právní ochrany dětí
  • WEB – www.mestoprelouc.cz
  • NÁSTĚNKA – informační nástěnka v budově Městského úřadu Přelouč, 2. patro,

 

Informace k některým standardům jsou uvedeny na stránkách města, nebo na oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Přelouč, kanceláře č. 2.12, č. 2.13 a č. 2.14, 2. patro je k dispozici na nahlédnutí kompletní tištěný soubor Standardů kvality

Dokumenty:

1a textová část 2022 aktuální

1a 2022 aktuální.pdf Staženo: 827x | 31.10.2022

1a Mapa ORP

standard 1a mapa orp.pdf Staženo: 727x | 30.03.2015

3a Mapa standardů kvality

3a Mapa standardů kvality.pdf Staženo: 975x | 12.11.2018

3b LETÁK standard

3b LETÁK 2021.pdf Staženo: 772x | 11.11.2021

4a struktura městského úřadu

4a struktura městského úřadu.pdf Staženo: 757x | 11.11.2021

5e standard

5e standard.pdf Staženo: 610x | 16.10.2019

7a standard

7a standard.pdf Staženo: 882x | 05.09.2018

7a příloha

7a příloha.pdf Staženo: 682x | 12.11.2018

8a standard

8a standard.pdf Staženo: 632x | 30.03.2015

8b standard

8b standard.pdf Staženo: 669x | 30.03.2015

8c standard

8c standard.pdf Staženo: 1,295x | 11.11.2021

8d standard

8d standard.pdf Staženo: 644x | 10.09.2018

9a standard

9a standard.pdf Staženo: 687x | 30.03.2015

9c standard

9c standard.pdf Staženo: 658x | 11.11.2021

9d standard

9d standard.pdf Staženo: 1,670x | 30.03.2015

11a standard

11a standard.pdf Staženo: 1,440x | 11.11.2021

13b standard

13b standard.pdf Staženo: 726x | 11.11.2021

14a standard

14a standard.pdf Staženo: 717x | 10.09.2018

14b standard

14b standard.pdf Staženo: 757x | 08.10.2019

14b standard příloha

14b standard příloha.pdf Staženo: 197x | 11.11.2021

Stránka

  • 1