Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Pravidla pro zřizování práv odpovídajících věcnému břemeni

 

Žádost o zřízení (budoucí zřízení) práva odpovídajícího věcnému břemeni podává vlastník inženýrské sítě, popř. vlastník nemovitost, ke které má být zřízen přístup.

 

U práv týkajících se inženýrské sítě doloží žadatel:

 

  • se žádostí o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene situační plánek přepokládaného umístění sítí
  • se žádostí na uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene

 

  1. geometrický plán
  2. výpočet délky v bm dle skutečnosti

 

Žadatel (oprávněný z věcného břemene) uhradí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí.

 

Platby za zřízení věcného břemene:

1. Nepodnikatelské aktivity  - bezúplatně

2. Podnikatelské aktivity- jednorázová úhrada

 

-  právo chůze a jízdy                          10 000,- Kč + DPH

-  právo týkající se inženýrské sítě       50,- Kč/bm + DPH, minimálně však 1000,- Kč + DPH

 

 

Tato pravidla schválila Rada města Přelouče dne 11.1.2010.

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 12.1.2010

 

      

 

 

 

Bc.Irena  Burešová                                       Ing. Ivan Moravec

   starostka města                                            místostarosta města