Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Věcná břemena

Pravidla pro zřizování práv odpovídajících věcnému břemeni

Žádost o zřízení (budoucí zřízení) práva odpovídajícího věcnému břemeni podává vlastník inženýrské sítě, popř. vlastník nemovitosti, ke které má být zřízen přístup.

U práv týkajících se inženýrské sítě doloží žadatel:

 • se žádostí o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene situační plánek přepokládaného umístění sítí
 • se žádostí na uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene
 1. geometrický plán
 2. výpočet délky v bm dle skutečnosti.

Žadatel (oprávněný z věcného břemene) uhradí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí.

Úhrady  za zřízení věcného břemene:

 1. Nepodnikatelské aktivity - bezúplatně.
 2. Podnikatelské aktivity - jednorázová úhrada.

2. Služebnost inženýrské sítě

 • liniové vedení 200,- Kč/bm, minimálně však 1 000,- Kč
 • stavba v nebo na pozemku (sloupy, rozvodné skříně, šachty, pilíře spod.) 2 000,- Kč za jednu stavbu.

2.2 Služebnost inženýrské sítě elektronických komunikací

2.2.1. Vedení nepřesahující délku 30 bm:

 • liniové vedení 50,- Kč/bm

 • stavba v nebo na pozemku (sloupy, rozvodné skříně, šachty, pilíře spod.) 1 000,- Kč za jednu stavbu.

2.2.2. Vedení přesahující délku 30 bm:

 • výše úhrady bude stanovena znaleckým posudkem, který zajistí na své náklady oprávněný z věcného břemene.

2.3. Služebnost inženýrské sítě energetické infrastruktury – výše úhrady bude stanovena dle zákona o oceňování majetku.

K výše uvedeným úhradám bude připočtena DPH v zákonné výši.

Rada města si vyhrazuje právo udělit výjimku z těchto pravidel a prominout jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene v případě podnikatelských aktivit.

Tato pravidla schválila Rada města Přelouče dne 14. 11. 2022 usnesením č. 3/9/2022-II.

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 29. 11. 2022.

Tato pravidla ruší a nahrazují Pravidla pro zřizování práv odpovídajících věcnému břemeni, schválená Radou města Přelouče dne 12. 4. 2021.

Martin Šmíd - starosta

Ing. Ivan Moravec - místostarosta

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, neděle 23. 6. 2024
slabý déšť 24 °C 15 °C
pondělí 24. 6. skoro jasno 25/15 °C
úterý 25. 6. skoro jasno 28/14 °C
středa 26. 6. jasno 27/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi