Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Územně analytické podklady – ORP Přelouč - 2. aktualizace

vytvořeno: 31.5.2013

Evropský fond pro regionální rozvoj

První Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Přelouč v roce 2008 byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Informace o Integrovaném operačním programu jsou na www.strukturalni-fondy.cz/iop

Dne 20. 12. 2010 byla předána první aktualizace ÚAP na Krajský úřad Pardubického kraje správního obvodu obce s rozšířenou působností Přelouč.

Územně analytické podklady – ORP Přelouč - 2. aktualizace

Město Přelouč má zpracovanou 2. aktualizaci územně analytických podkladů (ÚAP) pro svůj správní obvod obce s rozšířenou působností.

2. aktualizace ÚAP byla zpracována v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.

Více informací lze získat na Městském úřadě Přelouč, na odboru stavební, vodoprávní a dopravy, na oddělení územního plánu. Možnost prohlídky 1. Aktualizace ÚAP v tiskovém provedení je jednak viz výše a dále na Městském úřadu Chvaletice, odboru stavebním a ÚP, na Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, odboru stavebním, a na Úřadu městyse Choltice, stavebním úřadu.

Objednatel

Město Přelouč

Masarykovo nám. 25, Přelouč

Zpracovatel

U-24, s.r.o., Ateliér pro urbanismus a územní plánování

Ing. arch. Milan Salaba, aut. arch.

Perucká 11a, Praha

Dokumentace 2. aktualizace ÚAP ORP Přelouč obsahuje:

Rozbor udržitelného rozvoje

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje

Výkres hodnot území.pdf

Výkres limitů využití území - Limity přírodní a ostatní.pdf

Výkres limitů využití území - Technická a dopravní infrastruktura.pdf

Výkres problémů k řešení v ÚPD.pdf

Výkres záměrů na provedení změn v ÚPD.pdf

Zveřejnění informace o technické infrastruktuře dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Dle §166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů pořizovatel zveřejňuje územně analytické poklady a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přistup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle §27.

Technická infrastruktura je dle přílohy č. 1 části A vyhlášky č. 500/2006 Sb.,v ORP Přelouč je obsažena v následujících jevech

A067 – Technologický objekt zásobování vodou vč. ochranného pásma

Textová část

A067 pasport – VaK Pardubice

Grafická část

A067 objekty zásobování vodou

A068 – Vodovodní síť vč. ochranného pásma

Textová část

A068 pasport – VaK Pardubice

Grafická část

A068 vodovodní síť

A069 – Technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod vč. ochranného pásma

Textová část

A069 pasport – VaK Pardubice

Grafická část

A069 objekty čištění odpadních vod

A070 – Síť kanalizačních stok vč. ochranného pásma

Textová část

A070 pasport - VaK Pardubice

Grafická část

A070 stoky

A071 – Výrobna elektřiny vč. ochranného pásma

Textová část

Grafická část

A071 elektrárny

A072 – Elektrická stanice vč. ochranného pásma

Textová část

A072 Pasp12 - ČEZ

Grafická část

A072 elektrické stanice

A073 – Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy vč. ochranného pásma

Textová část

A073 Pasp12 - ČEZ

Grafická část

A073 elektrické vedení

A074 – Technologický objekt zásobování plynem vč. ochranného pásma

Textová část

A074 pasport RWE

Grafická část

A074 objekty zásobení plynem

A075 – Vedení plynovodu vč. ochranného pásma

Textová část

A075 pasport RWE

Grafická část

A075 vedení plynu

A077 – Ropovod vč. ochranného pásma

Textová část

A077 pasport MERO

Grafická část

A077 ropovod vč. OP

A078 – produktovod vč. ochranného pásma

Textová část

A078 pasport VUSS

Grafická část

A078 produktovod vč. OP

A080 – teplovod

Textová část

Grafická část

A080 teplovod

A081 – Elektronické komunikační zařízení vč. ochranného pásma

Textová část

A081 pasport Telefonica O2

Grafická část

A081 elektronické komunikační zařízení

A082 – Komunikační vedení vč. ochranného pásma

Textová část

A082 pasport Telefonica 02

Grafická část

A082 komunikační vedení

A085 – Skládka včetně ochranného pásma

Textová část

Grafická část

A085 skládka

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Strategický plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 22 °C 12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi