Obsah

Odbor finanční

Podřízené organizační složky

Oddělení školství

Náplň činnosti

Plní veškeré úkoly a povinnosti městského úřadu spadající do působnosti oddělení vyplývající ze zvláštních právních předpisů, případně textu náplně činnosti, zejména:
 
  • zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů za školy a školská zařízení zřizované v obvodu jeho působnosti
  • zpracovává návrh rozpisu rozpočtu pro školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti a předává jej krajskému úřadu
  • připravuje podklady pro zaúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných krajským úřadem a předává výsledky zúčtování krajskému úřadu
  • shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí za školy a školská zařízení zřizované v obvodu jeho působnosti v termínech stanovených ministerstvem a předává je krajskému úřadu a ministerstvu, popř. jím pověřené organizaci
  • sleduje čerpání rozpočtu provozních prostředků škol a školských zařízení zřízených obcí
  • eviduje osobní spisy ředitelů škol a školských zařízení zřízené obcí, společně s obcí  stanoví platy ředitelů škol a školských zařízení, navrhuje odměny ředitelům škol  a školských zařízení a předkládá ke schválení radě města

 

Další doplňující informace najdete na stránkách:

 

Plné znění zákonů a nařízení najdete na stránkách:


Regionální školství

Osoby

JménoFunkceTelefon
Pavlíková Alenavedoucí oddělení466094136
Kalousková Eva, Bc.referentka odboru466 094 135