Obsah

Odbor finanční

Organizační zařazení

Město Přelouč > Městský úřad Přelouč

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Tunková Hana hlavní účetní 466094132
Nováková Hana referentka fakturace 466094133
739 294 871
Štefaníková Lenka referent 466094134

Podřízené organizační složky

Oddělení školství

Náplň činnosti

Plní veškeré úkoly a povinnosti městského úřadu spadající do působnosti oddělení vyplývající ze zvláštních právních předpisů, případně textu náplně činnosti, zejména:
 
  • zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů za školy a školská zařízení zřizované v obvodu jeho působnosti
  • zpracovává návrh rozpisu rozpočtu pro školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti a předává jej krajskému úřadu
  • připravuje podklady pro zaúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných krajským úřadem a předává výsledky zúčtování krajskému úřadu
  • shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí za školy a školská zařízení zřizované v obvodu jeho působnosti v termínech stanovených ministerstvem a předává je krajskému úřadu a ministerstvu, popř. jím pověřené organizaci
  • sleduje čerpání rozpočtu provozních prostředků škol a školských zařízení zřízených obcí
  • eviduje osobní spisy ředitelů škol a školských zařízení zřízené obcí, společně s obcí  stanoví platy ředitelů škol a školských zařízení, navrhuje odměny ředitelům škol  a školských zařízení a předkládá ke schválení radě města

 

Další doplňující informace najdete na stránkách:

 

Plné znění zákonů a nařízení najdete na stránkách:


Regionální školství

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Pavlíková Alena vedoucí oddělení 466094136
Kalousková Eva, Bc. referentka odboru 466 094 135