Obsah

Sekretariát

Kontaktní spojení

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Borská Radka asistentka, ztráty a nálezy 466094102
739 269 006
Gryčová Marcela pracovnice vztahů k veřejnosti, redaktorka Roštu 466 094 103
603 184 573

Náplň činnosti

 

  • připravuje podklady pro výkon funkce starosty a místostarosty
  • zajišťuje zápisy ze zasedání zastupitelstva a rady města
  • eviduje vyhlášky města
  • účastní se jednání volených orgánů města a pořizuje z nich tiskové zprávy pro regionální sdělovací prostředky
  • organizuje styk volených orgánů s veřejnými sdělovacími prostředky
  • odpovídá za prezentaci města ve veřejných seznamech a tuto prezentaci koordinuje
  • odpovídá za pravidelný monitoring z vybraného tisku včetně evidence a uložení
  • tvoří a zajišťuje vydávání publikačních materiálů
  • řídí a koncepčně usměrňuje přípravu a vydávání Přeloučského roštu, včetně přepisování textů, distribuci a vyúčtování