Obsah

Odbor stavební

Osoby

JménoFunkceTelefon
Novotný Lubomírvedoucí odboru466094141
603 184 575
Horáková Ivanaúzemní a stavební řízení466094144
739 601 106
Zelený Jaroslavúzemní a stavební řízení466 094 143
739 601 105
Chroustová Petraúzemní a stavební řízení466 094 142
603 115 228
Jura Jiří, Ing.doprava - silniční hospodářství466094150
736 607 107
Rozkošná Markéta, Ing.doprava - silniční hospodářství466 094 145
Pyták Kareldoprava - silniční hospodářství466094149
Minařík Luboš, Ing. vodoprávní úřad466094148
736 607 106
Beneš Petr, Mgr.vodoprávní úřad, péče o památky466094147
736 607 106
Studnička Stanislav, Ing.územní plánování466 094 153
Špicová Silvia, Ing.územní plánování466 094 152
Staffen Filip, Bc.územní plánování466 094 154

Formuláře ke stažení

Odbor stavební

Místo a způsob, kde a jak lze podat žádost - prostudujte před odesláním

Žádost - PROTOKOL o předání a převzetí komunikace Staženo: 1493x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Připojování nemovitostí k pozemním komunikacím Staženo: 1433x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Stanovení místní a přechodné úpravy provozu Staženo: 1723x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Uzavírka komunikace Staženo: 1359x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zábor veřejného prostranství města Přelouče Staženo: 1606x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Dodatečné povolení zvláštního užívání komunikace Staženo: 1124x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání pozemní komunikace - pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavných a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu Staženo: 1094x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání pozemní komunikace - provádění stavebních prací Staženo: 1533x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání pozemní komunikace - umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení Staženo: 1598x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání pozemní komunikace - umísťování a provozování přenosných reklamních poutačů Staženo: 1034x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání pozemní komunikace - umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny Staženo: 1095x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání pozemní komunikace - zřizování a provoz prodejních zařízení Staženo: 1052x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání pozemní komunikace - zřizování vyhrazeného parkování Staženo: 1151x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání komunikace - umístění a provozování reklamních poutačů Staženo: 1053x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Ohlášení stavby pozemní komunikace Staženo: 1362x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Stavební povolení na stavbu pozemní komunikace Staženo: 1399x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Vydání kolaudačního souhlasu na stavbu pozemní komunikace Staženo: 1092x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost o udělení výjimky z místní a přechodné úpravy provozu Staženo: 1119x | Datum vložení: 27.04.2017

Žádost o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace Staženo: 1087x | Datum vložení: 27.04.2017

1. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 1622x | Datum vložení: 08.10.2019

2. Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 1309x | Datum vložení: 08.10.2019

3. Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Staženo: 1198x | Datum vložení: 08.10.2019

4. Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Staženo: 1527x | Datum vložení: 08.10.2019

5. Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 1105x | Datum vložení: 08.10.2019

6. Žádost o vydání společného ÚR a SP Staženo: 1610x | Datum vložení: 08.10.2019

7. Oznámení záměru Staženo: 1906x | Datum vložení: 08.10.2019

8. Ohlášení stavby Staženo: 1958x | Datum vložení: 08.10.2019

9. Žádost o stavební povolení Staženo: 1542x | Datum vložení: 08.10.2019

10. Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 1127x | Datum vložení: 08.10.2019

12. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 1736x | Datum vložení: 08.10.2019

13. Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 1156x | Datum vložení: 08.10.2019

14. Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 1319x | Datum vložení: 08.10.2019

15. Ohlášení odstranění Staženo: 1254x | Datum vložení: 08.10.2019

16. Společné oznámení záměru Staženo: 994x | Datum vložení: 09.10.2019

17. Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí stavby pro stavby pravomocně povolené do konce roku 2006 Staženo: 1115x | Datum vložení: 08.10.2019

18. Žádost o udělení výjimky z obecných požadavků na výstavbu Staženo: 25x | Datum vložení: 09.10.2019

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu Staženo: 1270x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu Staženo: 1115x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu Staženo: 974x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu Staženo: 997x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu Staženo: 1022x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o stavební povolení k vodním dílům Staženo: 1106x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) Staženo: 1143x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k užívání vodních děl Staženo: 1039x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu Staženo: 890x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o udělení souhlasu Staženo: 1110x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o vyjádření Staženo: 1105x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla Staženo: 1142x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami Staženo: 1351x | Datum vložení: 21.08.2013

Oznámení o užívání stavby vodního díla Staženo: 1005x | Datum vložení: 21.08.2013

Ohlášení Staženo: 1152x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru Staženo: 1107x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění Staženo: 1104x | Datum vložení: 21.08.2013

ŽÁDOST o vydání závazného stanoviska k obnově kulturní památky Staženo: 472x | Datum vložení: 08.10.2019

ŽÁDOST o vydání závazného stanoviska k restaurování kulturní památky Staženo: 439x | Datum vložení: 08.10.2019

ŽÁDOST o vydání závazného stanoviska ke stavbě / obnově dřevin v památkové zóně Kladrubské Polabí Staženo: 542x | Datum vložení: 08.10.2019

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ Staženo: 88x | Datum vložení: 09.10.2019

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA Staženo: 94x | Datum vložení: 09.10.2019