Obsah

Odbor stavební

Osoby

JménoFunkceTelefon
Novotný Lubomírvedoucí odboru466094141
603 184 575
Horáková Ivanaúzemní a stavební řízení466094144
739 601 106
Zelený Jaroslavúzemní a stavební řízení466 094 143
739 601 105
Chroustová Petraúzemní a stavební řízení466 094 142
603 115 228
Jura Jiří, Ing.doprava - silniční hospodářství466094150
736 607 107
Rozkošná Markéta, Ing.doprava - silniční hospodářství466 094 145
Pyták Kareldoprava - silniční hospodářství466094149
Minařík Luboš, Ing. vodoprávní úřad466094148
736 607 106
Beneš Petr, Mgr.vodoprávní úřad, péče o památky466094147
736 607 106
Studnička Stanislav, Ing.územní plánování466 094 153
Špicová Silvia, Bc.územní plánování466 094 152
Staffen Filipúzemní plánování466 094 154

Formuláře ke stažení

Odbor stavební

V případě nesrovnalostí nebo nefunkčnosti použíjte prosím kontaktní formulář na správce webu

Žádost - PROTOKOL o předání a převzetí komunikace Staženo: 1406x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Připojování nemovitostí k pozemním komunikacím Staženo: 1348x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Stanovení místní a přechodné úpravy provozu Staženo: 1587x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Uzavírka komunikace Staženo: 1268x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zábor veřejného prostranství města Přelouče Staženo: 1468x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Dodatečné povolení zvláštního užívání komunikace Staženo: 1079x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání pozemní komunikace - pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavných a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu Staženo: 1033x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání pozemní komunikace - provádění stavebních prací Staženo: 1441x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání pozemní komunikace - umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení Staženo: 1482x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání pozemní komunikace - umísťování a provozování přenosných reklamních poutačů Staženo: 986x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání pozemní komunikace - umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny Staženo: 1031x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání pozemní komunikace - zřizování a provoz prodejních zařízení Staženo: 987x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání pozemní komunikace - zřizování vyhrazeného parkování Staženo: 1103x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání komunikace - umístění a provozování reklamních poutačů Staženo: 997x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Ohlášení stavby pozemní komunikace Staženo: 1296x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Stavební povolení na stavbu pozemní komunikace Staženo: 1310x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Vydání kolaudačního souhlasu na stavbu pozemní komunikace Staženo: 1041x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost o udělení výjimky z místní a přechodné úpravy provozu Staženo: 1045x | Datum vložení: 27.04.2017

Žádost o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace Staženo: 1002x | Datum vložení: 27.04.2017

1. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 1502x | Datum vložení: 08.10.2019

2. Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 1250x | Datum vložení: 08.10.2019

3. Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Staženo: 1115x | Datum vložení: 08.10.2019

4. Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Staženo: 1424x | Datum vložení: 08.10.2019

5. Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 1052x | Datum vložení: 08.10.2019

6. Žádost o vydání společného ÚR a SP Staženo: 1448x | Datum vložení: 08.10.2019

7. Oznámení záměru Staženo: 1783x | Datum vložení: 08.10.2019

8. Ohlášení stavby Staženo: 1805x | Datum vložení: 08.10.2019

9. Žádost o stavební povolení Staženo: 1438x | Datum vložení: 08.10.2019

10. Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 1073x | Datum vložení: 08.10.2019

12. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 1597x | Datum vložení: 08.10.2019

13. Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 1099x | Datum vložení: 08.10.2019

14. Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 1247x | Datum vložení: 08.10.2019

15. Ohlášení odstranění Staženo: 1194x | Datum vložení: 08.10.2019

16. Společné oznámení záměru Staženo: 978x | Datum vložení: 09.10.2019

17. Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí stavby pro stavby pravomocně povolené do konce roku 2006 Staženo: 1057x | Datum vložení: 08.10.2019

18. Žádost o udělení výjimky z obecných požadavků na výstavbu Staženo: 17x | Datum vložení: 09.10.2019

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu Staženo: 1165x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu Staženo: 1048x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu Staženo: 944x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu Staženo: 961x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu Staženo: 950x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o stavební povolení k vodním dílům Staženo: 1067x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) Staženo: 1063x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k užívání vodních děl Staženo: 986x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu Staženo: 850x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o udělení souhlasu Staženo: 1073x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o vyjádření Staženo: 1059x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla Staženo: 1090x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami Staženo: 1224x | Datum vložení: 21.08.2013

Oznámení o užívání stavby vodního díla Staženo: 978x | Datum vložení: 21.08.2013

Ohlášení Staženo: 1083x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru Staženo: 1044x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění Staženo: 1037x | Datum vložení: 21.08.2013

ŽÁDOST o vydání závazného stanoviska k obnově kulturní památky Staženo: 454x | Datum vložení: 08.10.2019

ŽÁDOST o vydání závazného stanoviska k restaurování kulturní památky Staženo: 412x | Datum vložení: 08.10.2019

ŽÁDOST o vydání závazného stanoviska ke stavbě / obnově dřevin v památkové zóně Kladrubské Polabí Staženo: 496x | Datum vložení: 08.10.2019

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ Staženo: 81x | Datum vložení: 09.10.2019

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA Staženo: 88x | Datum vložení: 09.10.2019