Obsah

Odbor stavební

Organizační zařazení

Město Přelouč > Městský úřad Přelouč

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Novotný Lubomír vedoucí odboru 466094141
603 184 575
Horáková Ivana územní a stavební řízení 466094144
739 601 106
Zelený Jaroslav územní a stavební řízení 466 094 143
739 601 105
Chroustová Petra územní a stavební řízení 466 094 142
603 115 228
Jura Jiří, Ing. doprava - silniční hospodářství 466094150
736 607 107
Rozkošná Markéta, Ing. doprava - silniční hospodářství 466 094 145
Pyták Karel doprava - silniční hospodářství 466094149
Minařík Luboš, Ing. vodoprávní úřad 466094148
736 607 106
Beneš Petr, Mgr. vodoprávní úřad, péče o památky 466094147
736 607 106
Studnička Stanislav, Ing. územní plánování 466 094 153
Špicová Silvia, Ing. územní plánování 466 094 152
Staffen Filip, Mgr. územní plánování 466 094 154

Formuláře ke stažení

Odbor stavební

Místo a způsob, kde a jak lze podat žádost - prostudujte před odesláním

Žádost - PROTOKOL o předání a převzetí komunikace Staženo: 1,581x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Připojování nemovitostí k pozemním komunikacím Staženo: 1,571x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Stanovení místní a přechodné úpravy provozu Staženo: 1,889x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Uzavírka komunikace Staženo: 1,459x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zábor veřejného prostranství města Přelouče Staženo: 1,782x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Dodatečné povolení zvláštního užívání komunikace Staženo: 1,199x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání pozemní komunikace - pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavných a podobných akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu Staženo: 1,160x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání pozemní komunikace - provádění stavebních prací Staženo: 1,655x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání pozemní komunikace - umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení Staženo: 1,744x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání pozemní komunikace - umísťování a provozování přenosných reklamních poutačů Staženo: 1,095x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání pozemní komunikace - umísťování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny Staženo: 1,170x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání pozemní komunikace - zřizování a provoz prodejních zařízení Staženo: 1,119x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání pozemní komunikace - zřizování vyhrazeného parkování Staženo: 1,215x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Zvláštní užívání komunikace - umístění a provozování reklamních poutačů Staženo: 1,118x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Ohlášení stavby pozemní komunikace Staženo: 1,448x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Stavební povolení na stavbu pozemní komunikace Staženo: 1,540x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost - Vydání kolaudačního souhlasu na stavbu pozemní komunikace Staženo: 1,165x | Datum vložení: 16.12.2015

Žádost o udělení výjimky z místní a přechodné úpravy provozu Staženo: 1,242x | Datum vložení: 27.04.2017

Žádost o zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace Staženo: 1,159x | Datum vložení: 27.04.2017

1. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 1,764x | Datum vložení: 08.10.2019

2. Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 1,393x | Datum vložení: 08.10.2019

3. Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Staženo: 1,283x | Datum vložení: 08.10.2019

4. Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Staženo: 1,684x | Datum vložení: 08.10.2019

5. Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 1,170x | Datum vložení: 08.10.2019

6. Žádost o vydání společného ÚR a SP Staženo: 1,758x | Datum vložení: 08.10.2019

7. Oznámení záměru Staženo: 2,047x | Datum vložení: 08.10.2019

8. Ohlášení stavby Staženo: 2,123x | Datum vložení: 08.10.2019

9. Žádost o stavební povolení Staženo: 1,677x | Datum vložení: 08.10.2019

10. Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 1,185x | Datum vložení: 08.10.2019

12. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 1,904x | Datum vložení: 08.10.2019

13. Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 1,233x | Datum vložení: 08.10.2019

14. Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 1,405x | Datum vložení: 08.10.2019

15. Ohlášení odstranění Staženo: 1,342x | Datum vložení: 08.10.2019

16. Společné oznámení záměru Staženo: 1,011x | Datum vložení: 07.12.2021

17. Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí stavby pro stavby pravomocně povolené do konce roku 2006 Staženo: 1,193x | Datum vložení: 08.10.2019

18. Žádost o udělení výjimky z obecných požadavků na výstavbu Staženo: 41x | Datum vložení: 09.10.2019

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu Staženo: 1,370x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu Staženo: 1,215x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu Staženo: 1,040x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu Staženo: 1,061x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu Staženo: 1,112x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o stavební povolení k vodním dílům Staženo: 1,210x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) Staženo: 1,255x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k užívání vodních děl Staženo: 1,131x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu Staženo: 1,035x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o udělení souhlasu Staženo: 1,210x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o vyjádření Staženo: 1,226x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla Staženo: 1,263x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami Staženo: 1,506x | Datum vložení: 21.08.2013

Oznámení o užívání stavby vodního díla Staženo: 1,069x | Datum vložení: 21.08.2013

Ohlášení Staženo: 1,246x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru Staženo: 1,198x | Datum vložení: 21.08.2013

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění Staženo: 1,191x | Datum vložení: 21.08.2013

ŽÁDOST o vydání závazného stanoviska k obnově kulturní památky Staženo: 539x | Datum vložení: 08.10.2019

ŽÁDOST o vydání závazného stanoviska k restaurování kulturní památky Staženo: 493x | Datum vložení: 08.10.2019

ŽÁDOST o vydání závazného stanoviska ke stavbě / obnově dřevin v památkové zóně Kladrubské Polabí Staženo: 622x | Datum vložení: 08.10.2019

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ Staženo: 105x | Datum vložení: 09.10.2019

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA Staženo: 108x | Datum vložení: 09.10.2019