Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecně závazné vyhlášky a nařízení tvoří výsledek normotvorné pravomoci, k níž je město primárně zmocněno Ústavou a tato pravomoc je pak blíže vymezena v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. ... Samotné vydávání obecně závazných vyhlášek patří do pravomoci zastupitelstva.

Zprávy

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019,

kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Přelouč č. 10/2015, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství ze dne 17. 9. 2015. celý text

Zrušující obecně závazné vyhlášky a nařízení | 25. 3. 2019 | Autor:

Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 2/2017

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 2/2013 Požární řád města Přelouče celý text

ostatní | 5. 2. 2018 | Autor:

Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 5/2015

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 3/2000
o povinném hubení obtížných hlodavců (potkanů, krys, myší) na území města Přelouče a místních částí celý text

ostatní | 20. 7. 2015 | Autor:

Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 8/2015

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 1/2006 o závazných částech územního plánu města Přelouče celý text

ostatní | 20. 7. 2015 | Autor:

Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 5/2012

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 1/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinské činnosti celý text

ostatní | 27. 6. 2013 | Autor:

obecně závazná vyhláška č. 5/1997

kterou se zrušuje vyhláška č. 3/1994 o základních zásadách uspořádání sídelních útvarů města Přelouč a integrovaných obcí Lohenice, Mělice, Klenovka, Štěpánov, Tupesy, Lhota a Škudly ze dne 22. prosince 1997 celý text

ostatní | 26. 6. 2013 | Autor:

Obecně závazná vyhláška č. 5/2000

Tato obecně závazná vyhláška ruší obecně závaznou vyhlášku o dopravním řádu č. 10/1999 ze dne 29. 11. 1999 v plném rozsahu s účinností k 7. 7. 2000 celý text

ostatní | 26. 6. 2013 | Autor:

Obecně závazná vyhláška č. 6/2000

Tato obecně závazná vyhláška ruší obecně závaznou vyhlášku o stánkovém prodeji č. 2/2000 ze dne 7. 2. 2000 v plném rozsahu s účinností k 7. 7. 2000 celý text

ostatní | 26. 6. 2013 | Autor:

Obecně závazná vyhláška č. 5/2004

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin celý text

ostatní | 26. 6. 2013 | Autor:

Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 1 / 2005

kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 5/1995, o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Přelouče celý text

ostatní | 26. 6. 2013 | Autor:

Nařízení obce č. 2/2010

kterým se zrušuje nařízení č. 5/2009
o povinnostech při zajišťování zimní údržby chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic celý text

ostatní | 26. 6. 2013 | Autor:

Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 4/05

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 4/1992
o veřejné dražbě při prodeji nemovitého majetku města ze dne 16.dubna 1992 celý text

ostatní | 26. 6. 2013 | Autor: