Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecně závazné vyhlášky a nařízení tvoří výsledek normotvorné pravomoci, k níž je město primárně zmocněno Ústavou a tato pravomoc je pak blíže vymezena v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. ... Samotné vydávání obecně závazných vyhlášek patří do pravomoci zastupitelstva.

Stránka

Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 2/2017

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 2/2013 Požární řád města Přelouče

5. 2. 2018 Zobrazit více

Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 8/2015

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 1/2006 o závazných částech územního plánu města Přelouče

20. 7. 2015 Zobrazit více

Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 5/2015

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 3/2000
o povinném hubení obtížných hlodavců (potkanů, krys, myší) na území města Přelouče a místních částí

20. 7. 2015 Zobrazit více

Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 5/2012

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 1/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinské činnosti

27. 6. 2013 Zobrazit více

Nařízení obce č. 2/2010

kterým se zrušuje nařízení č. 5/2009
o povinnostech při zajišťování zimní údržby chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic

26. 6. 2013 Zobrazit více

obecně závazná vyhláška č. 5/1997

kterou se zrušuje vyhláška č. 3/1994 o základních zásadách uspořádání sídelních útvarů města Přelouč a integrovaných obcí Lohenice, Mělice, Klenovka, Štěpánov, Tupesy, Lhota a Škudly ze dne 22. prosince 1997

26. 6. 2013 Zobrazit více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2000

Tato obecně závazná vyhláška ruší obecně závaznou vyhlášku o dopravním řádu č. 10/1999 ze dne 29. 11. 1999 v plném rozsahu s účinností k 7. 7. 2000

26. 6. 2013 Zobrazit více

Obecně závazná vyhláška č. 6/2000

Tato obecně závazná vyhláška ruší obecně závaznou vyhlášku o stánkovém prodeji č. 2/2000 ze dne 7. 2. 2000 v plném rozsahu s účinností k 7. 7. 2000

26. 6. 2013 Zobrazit více

Obecně závazná vyhláška č. 5/2004

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin

26. 6. 2013 Zobrazit více

Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 1 / 2005

kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 5/1995, o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Přelouče

26. 6. 2013 Zobrazit více

Stránka