Obsah

Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 2/2017

Typ: ostatní
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 2/2013 Požární řád města Přelouče

 

Město Přelouč

 

Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 2/2017,

 

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 2/2013 Požární řád města Přelouče

 

Zastupitelstvo města Přelouč na svém XIX. zasedání konaném dne 19.12.2017 vydává usnesením č.:  II/18  v souladu s ust. § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Předmět úpravy

Tato obecně závazná vyhláška zrušuje obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 2/2013 Požární řád města Přelouče ze dne 18.4.2013.

Čl. 2

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

vyvěšeno:  21.12.2017

sejmuto:   9.1.2018

Zveřejnění této obecně závazné vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce

 

 

 

 


Vytvořeno: 5. 2. 2018
Poslední aktualizace: 5. 2. 2018 00:00
Autor: