Obsah

Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 8/2015

Typ: ostatní
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 1/2006 o závazných částech územního plánu města Přelouče

Město Přelouč

 

Obecně závazná vyhláška

města Přelouče č. 8/2015,

 

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 1/2006 o závazných částech územního plánu města Přelouče

 

Zastupitelstvo města Přelouč na svém IV. zasedání konaném dne 30.6.2015 vydalo usnesením č.:  II/40  v souladu s ust. § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Předmět úpravy

Tato obecně závazná vyhláška zrušuje obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 1/2006, o závazných částech územního plánu města Přelouče ze dne 14. 12. 2006.

Čl. 2

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

vyvěšeno: 2.7.2015

sejmuto: 18.7.2015

Zveřejnění této obecně závazné vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce

 


Vytvořeno: 20. 7. 2015
Poslední aktualizace: 20. 7. 2015 00:00
Autor: