Obsah

Obecně závazná vyhláška č. 6/2000

Typ: ostatní
Tato obecně závazná vyhláška ruší obecně závaznou vyhlášku o stánkovém prodeji č. 2/2000 ze dne 7. 2. 2000 v plném rozsahu s účinností k 7. 7. 2000

Město Přelouč 
Obecně závazná vyhláška
č. 6/2000

ze dne 8.6.2000
Městské zastupitelstvo se na svém zasedání dne 21. 6. 2000 usneslo, podle § 16 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů o této obecně závazné vyhlášce:

Článek 1

Tato obecně závazná vyhláška ruší obecně závaznou vyhlášku o stánkovém prodeji č. 2/2000 ze dne 7. 2. 2000 v plném rozsahu s účinností k 7. 7. 2000.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 7. 7. 2000 

Irena B u r e š o v á                                          Jaroslav P a ď o u r
starostka města                                         zástupce starostky města

 


Vytvořeno: 26. 6. 2013
Poslední aktualizace: 26. 6. 2013 00:00
Autor: