Obsah

Nařízení obce č. 2/2010

Typ: ostatní
kterým se zrušuje nařízení č. 5/2009
o povinnostech při zajišťování zimní údržby chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic

MĚSTO PŘELOUČ

 

NAŘÍZENÍ MĚSTA PŘELOUČE

č. 2/2010,

 

kterým se zrušuje nařízení č. 5/2009

 

 

o povinnostech při zajišťování zimní údržby chodníků, místních komunikací
 a průjezdních úseků silnic

 

 

Rada města Přelouče se usnesla dne 1.3.2010 usnesením č. 85/22 vydat v souladu s ust. § 102 odst. 2  písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů toto nařízení:

 

Článek 1

Předmět úpravy

 

Toto nařízení zrušuje nařízení města Přelouče č. 5/2009, o povinnostech při zajišťování zimní údržby chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic, které bylo vydáno městem Přelouč na základě zmocnění daného ust. § 27 odst.  6 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a to ke dni 1. dubna.2010.

 

 

Článek 2

Účinnost

 

Toto nařízení města Přelouče nabývá účinnosti dnem  1. dubna 2010.

 

 

 

 

 

 

………..……….………………                                              ………..……….………………

 

Bc. Irena Burešová                                                     Ing. Ivan Moravec

    starostka                                                                      místostarosta

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: ……………………….

 

Sejmuto z úřední desky dne:      ……………………….

 

 

 


Vytvořeno: 26. 6. 2013
Poslední aktualizace: 26. 6. 2013 00:00
Autor: