Obsah

Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 5/2015

Typ: ostatní
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 3/2000
o povinném hubení obtížných hlodavců (potkanů, krys, myší) na území města Přelouče a místních částí

Město Přelouč

 

Obecně závazná vyhláška

města Přelouče č. 5/2015

 

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 3/2000

o povinném hubení obtížných hlodavců (potkanů, krys, myší) na území města Přelouče a místních částí

Zastupitelstvo města Přelouč na svém IV. zasedání konaném  dne 30.6.2015 schvaluje a vydává pod usnesením č.:  II/37  v souladu s ust. § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Předmět úpravy

Tato obecně závazná vyhláška zrušuje obecně závaznou vyhlášku města Přelouč č. 3/2000 o povinném hubení obtížných hlodavců (potkanů, krys, myší) na území města Přelouče a místních částí ze dne 28.2.2000.

Čl. 2

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

vyvěšeno: 2.7.2015

sejmuto: 18.7.2015

Zveřejnění této obecně závazné vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce


Vytvořeno: 20. 7. 2015
Poslední aktualizace: 20. 7. 2015 00:00
Autor: