Obsah

obecně závazná vyhláška č. 5/1997

Typ: ostatní
kterou se zrušuje vyhláška č. 3/1994 o základních zásadách uspořádání sídelních útvarů města Přelouč a integrovaných obcí Lohenice, Mělice, Klenovka, Štěpánov, Tupesy, Lhota a Škudly ze dne 22. prosince 1997

MĚSTO PŘELOUČ
obecně závazná vyhláška
č. 5/1997

kterou se zrušuje vyhláška č. 3/1994 o základních zásadách uspořádání sídelních útvarů města Přelouč a integrovaných obcí Lohenice, Mělice, Klenovka, Štěpánov, Tupesy, Lhota a Škudly ze dne 22. prosince 1997

Městské zastupitelstvo v Přelouči se usneslo dle § 16 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na této obecně závazné vyhlášce:

Článek 1

Vyhláška č. 3/94 o základních uspořádání sídelních útvarů města Přelouč a integrovaných obcí Lohenice, Mělice, Klenovka, Štěpánov, Tupesy, Lhota a Škudly se zrušuje.

Článek 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 2. 1998.

Dušan K u l k a                         Jan P u l t r
starosta města                         zást.starosty


Vytvořeno: 26. 6. 2013
Poslední aktualizace: 26. 6. 2013 00:00
Autor: