Obsah

Obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 4/05

Typ: ostatní
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 4/1992
o veřejné dražbě při prodeji nemovitého majetku města ze dne 16.dubna 1992

Obecně závazná vyhláška
města Přelouče
č. 4/05

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Přelouče č. 4/1992 
o veřejné dražbě při prodeji nemovitého majetku města ze dne 16.dubna 1992

Zastupitelstvo města Přelouče dne 29.9.2005 vydává na základě ust. § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl.1
Derogační ustanovení

Obecně závazná vyhláška č. 4/1992 o veřejné dražbě při prodeji nemovitého majetku města se zrušuje.


Čl. 2
Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po jejím vyhlášení. 

 

Irena B u r e š o v á                        Jaroslav Paďour 
starostka města                              místostarosta

 


Vytvořeno: 26. 6. 2013
Poslední aktualizace: 26. 6. 2013 00:00
Autor: