Obsah

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019,

Typ: Zrušující obecně závazné vyhlášky a nařízení
kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Přelouč č. 10/2015, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství ze dne 17. 9. 2015.

MĚSTO PŘELOUČ

Obecně závazná vyhláška č. 5/2019,

kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Přelouč

 

Zastupitelstvo města Přelouč se na svém zasedání dne 26.9.2019 usnesením č. II/13/2019/I usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Zrušení obecně závazné vyhlášky

 

Ruší se obecně závazná vyhláška č. 10/2015, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství ze dne 17. 9. 2015.

 

Čl. 2

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                     Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                              místostarosta

 

 

Vyvěšeno: 5.3.2019

Sejmuto: 22.3.2019

Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce

 


Vytvořeno: 25. 3. 2019
Poslední aktualizace: 25. 3. 2019 09:28
Autor: