Obsah

Odbor životního prostředí

Osoby

JménoFunkceTelefon
Feranec Jan, Mgr.Vedoucí odboru, ochrana přírody a krajiny, ochrana ovzduší466094231
736 607 099
Novotný František, Bc.lesy, myslivost, rybářství466094233
736 607 100
Klápová Helena, Ing.odpadové hospodářství – státní správa466094232
739 048 287
Tučímová Janaochrana zemědělského půdního fondu, ochrana zvířat proti týrání, rostlinolékařská péče466094234
603 316 619
Kejdanová Markéta, DiS.odpadové hospodářství – samospráva, povolování kácení dřevin466 094 235
732 577 793
Šandová Zdeňkaadministrativa466094235

Upozornění pro občany města Přelouče

Z důvodu karantény několika pracovníků společnosti SOP a.s. bude svoz tříděného odpadu (skla), který měl být proveden již tento týden, uskutečněn v nejbližším možném termínu.

Prosíme o trpělivost a děkujeme za pochopení.

Zprávy

první
ze 4
poslední

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy na území České republiky.

- Státní veterinární správa (SVS) rozhodla kvůli výskytu ptačí chřipky o vyhlášení mimořádných veterinárních opatření s celorepublikovou působností. Nařízení se týkají zákazu chovu drůbeže ve volném výběhu v evidovaných chovech, přemísťování a prodeje živé drůbeže chovatelům a pořádání svodů drůbeže a ptactva. Cílem opatření je minimalizovat riziko zavlečení nákazy do chovů drůbeže a zamezení dalšího šíření nákazy.
Celý text viz. příloha.

Další aktuální informace lze získat zde:

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/vysocepatogenni-aviarni-influenza/

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2021_ptaci-chripka-je-potvrzena-v-dalsich.html

celý text

Zprávy a aktuality | 27. 1. 2021 | Autor: Mgr. Jan Feranec

Známky na popelnice na směsný komunální odpad

v letošním roce již nebudou vydávány. celý text

Zprávy a aktuality | 6. 1. 2021 | Autor: Ing. Helena Klápová

Nový zákon o odpadech a jeden z jeho dopadů pro obce.

týká se výše poplatku v závislosti na množství uloženého komunálního odpadu na skládce. celý text

Zprávy a aktuality | 6. 1. 2021 | Autor: Ing. Helena Klápová
ilustrační foto

Tašky na třídění komunálního odpadu v domácnosti jsou opět k dispozici

po zaplacení poplatku z komunálního odpadu. celý text

Zprávy a aktuality | 6. 1. 2021 | Autor: Ing. Helena Klápová

Nová odpadová legislativa

přináší změny pro obce i podnikatele. celý text

Zprávy a aktuality | 4. 1. 2021 | Autor: Ing. Helena Klápová
#

Kontrola sítě budek pro ptáky a netopýry na území města Přelouč v roce 2020

Po ukončení hnízdní sezóny 2020 byla kompletní síť revidována, budky zkontrolovány a vyčištěny. Současná síť budek tak čítá 44 ks, z toho 37 ks je určeno ptákům.
Hlavními cíli prací je: podpora hnízdění dutinových hnízdičů v městském prostředí, údržba hnízdních stanovišť ptáků a denních úkrytů netopýrů, zajištění náhradních stanovišť po případném kácení a prořezávce, výzkum a inventarizace hnízdění v městském prostředí, environmentální osvěta.
Zjištěna byla obsazenost sýkorníků 100 %. Budky byly využívány ke hnízdění 5 druhy ptáků – vrabec polní (Passer montanus), rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus), sýkora uhelníček (Periparus ater), sýkora koňadra (Parus major), sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus). Výsledky ukazují na nasycenost sítě budek, je tedy vhodné zvážit instalaci dalších sýkorníků. Pobytové stopy savců byly zjištěny v jednom sýkorníku – jednalo se o staré hnízdo plšíka lískového (Muscardinus avellanarius). Pobytové stopy zástupců blanokřídlého hmyzu nebyly v roce 2020 nalezeny. Další typy budek pro ptáky byly využity špačkem obecným (Sturnus vulgaris), rehkem zahradním nebo jako nocoviště ptáků. Budky pro netopýry byly využity z 80 % jako denní úkryty cílových druhů.
Celá tato činnost je prováděna ve vzájemné spolupráci Města Přelouče a firmy EKOSFER Solutions, s.r.o.

Podrobné informace ke stažení zde https://www.mestoprelouc.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-zivotniho-prostredi/oblasti-zivotniho-prostredi/
celý text

Zprávy a aktuality | 22. 12. 2020 | Autor: Mgr. Jan Feranec

Svoz komunálního odpadu a provoz sběrného dvora o vánočních svátcích

svoz beze změny; sběrný dvůr ve sváteční dny uzavřený. celý text

Zprávy a aktuality | 21. 12. 2020 | Autor: Ing. Helena Klápová
#

Program doplnění dřevin městské zeleně v roce 2020 – 3.etapa

Dovolujeme si Vás informovat o dokončení třetí etapy Programu doplnění dřevin městské zeleně v našem městě. Město Přelouč provedlo výsadbu na podzim roku 2020. Výsadba nových dřevin proběhla v následujících částech města:
- Račanský rybník - 5 ks stromů
- MŠ Za Fontánou – 3 ks stromů
- hřiště Lohenice - 13 ks stromů
- ulice Havlíčkova – 4 ks stromů
- ulice Prokopa Velikého – 6 ks stromů, 3 ks keřů
- ulice V Zahrádkách – 1 ks stromu
- ulice Jiráskova – Bratrouchovská - 3 ks stromů
- náměstí 17. listopadu – 12 ks stromů
- ulice Labská – 3 ks stromů
- sad Lohenice - 27 ks stromů
- ulice Střelova – 113 ks keřů
- park Za Tratí – 2 ks stromů

Celkem bylo vysazeno 195 dřevin, z toho 116 keřů a 79 stromů. Vysázeny byly především následující dřeviny: lípa velkolistá, javor mléč, jírovec maďal, platan javorolistý, javor červený, lípa srdčitá, jinan dvoulaločný, sakura ozdobná, zakrslý platan, kaštanovník jedlý, dále byly vysazeny ovocné stromy jako např. švestka, jabloň, třešeň, višeň a hrušeň, z keřů např. komule Davidova, zimolez, růže, moruše aj.
Na rok 2021 odbor životního prostředí plánuje realizaci poslední 4. etapy programu.
Občanům za zaslané podněty, a především všem co se osobně podíleli na výsadbě sadu v Lohenicích, děkujeme.
celý text

Zprávy a aktuality | 15. 12. 2020 | Autor: Mgr. Jan Feranec

Prosincový svoz hnědých popelnic v zimním režimu:

čtvrtek 10.12. - Přelouč, Klenovka, Štěpánov, Mělice, Lohenice, Lhota a Škudly; středa 23.12. - Tupesy.
celý text

Zprávy a aktuality | 30. 11. 2020 | Autor: Ing. Helena Klápová

Od pondělí 23. listopadu 2020 bude sběrný dvůr opět otevřený

a to v normální provozní době. celý text

Zprávy a aktuality | 12. 11. 2020 | Autor: Ing. Helena Klápová

Sběrný dvůr zůstává uzavřený až do odvolání

z důvodu Usnesení vlády č. 1103 ze dne 26.října 2020; o jeho otevření budou občané informováni. celý text

Zprávy a aktuality | 5. 11. 2020 | Autor: Ing. Helena Klápová

Podzimní svoz větví od rodinných domů

pondělí 16. listopadu město; pondělí 23. listopadu místní části. celý text

Zprávy a aktuality | 27. 10. 2020 | Autor: Ing. Helena Klápová
#

Obnova sadu v Lohenicích.

Dne 24.10.2020 se uskutečnila obnova sadu v místní části Lohenice. Celá akce byla uskutečněna ve spolupráci s místními občany Lohenic a odboru životního prostředí Městského úřadu Přelouč. Celkem bylo vysazeno 27 ks ovocných stromů v druhovém zastoupení hrušeň 4ks, jabloň 15 ks, kaštanovník 1 ks, švestka 3 ks, třešeň 1 ks a višeň 3 ks. Výsadba stromků se nesla v přátelském duchu a nezbývá než doufat, že to nebyla poslední akce tohoto druhu na území města Přelouče a jeho okolí. Závěrem bych chtěl všem zúčastněním poděkovat jak za organizaci této akce, tak za samotné vysázení jednotlivých stromků.
Jan Feranec
celý text

Zprávy a aktuality | 26. 10. 2020 | Autor: Mgr. Jan Feranec

Uzavření sběrného dvora

od pátku 23. října, a to minimálně do 3. listopadu. celý text

Zprávy a aktuality | 21. 10. 2020 | Autor: Ing. Helena Klápová

Svoz bioodpadu v zahrádkářských koloniích a v chatové oblasti

- termíny posledního přistavení kontejneru v dané lokalitě. celý text

Zprávy a aktuality | 30. 9. 2020 | Autor: Ing. Helena Klápová

Týdenní svoz hnědých popelnic na bioodpad končí v 48. týdnu

tedy v týdnu od 23. do 27.11.2020; termíny zimních svozů s frekvencí 1 x 4 týdny budou včas upřesněny. celý text

Zprávy a aktuality | 30. 9. 2020 | Autor: Ing. Helena Klápová

Podzimní svoz větví

ve městě proběhne v pondělí 16.listopadu a v místních částech v pondělí 23.listopadu 2020. celý text

Zprávy a aktuality | 30. 9. 2020 | Autor: Ing. Helena Klápová

V pondělí 28. září bude sběrný dvůr uzavřený

z důvodu státního svátku. celý text

Zprávy a aktuality | 25. 9. 2020 | Autor: Ing. Helena Klápová
zde

Na sběrný dvůr s rouškou!

od pondělí 7. září 2020 až do odvolání. Děkujeme za pochopení.
celý text

Zprávy a aktuality | 7. 9. 2020 | Autor: Ing. Helena Klápová

Sdělení společnosti SOP a.s.

Vzhledem k opět zhoršující se situaci okolo nemoci COVID- 19, přistoupilo vedení SOP a.s. opět k zavedení povinnosti použití roušek při návštěvě sběrného dvora v Přelouči s platností od pondělí 7.9.2020 do odvolání.
Po dobu pobytu v areálu sběrného dvora Přelouč je nutno mít roušku nasazenou přes nos a ústa.
celý text

Zprávy a aktuality | 4. 9. 2020 | Autor: Mgr. Jan Feranec

Podzimní mobilní svoz objemného a nebezpečného odpadu a zpětný odběr elektrozařízení z domácností v místních částech.

proběhne v sobotu 26. září 2020. celý text

Zprávy a aktuality | 31. 8. 2020 | Autor: Ing. Helena Klápová
zde

Nové kontejnery na sběr textilu v Pardubické ulici.

u křižovatky s ulicí K. Čapka a u kruhového objezdu celý text

Zprávy a aktuality | 14. 8. 2020 | Autor: Ing. Helena Klápová
Stávající síť budek ve městě Přelouč byla v červenci 2020 nově rozšířena  1

Stávající síť budek ve městě Přelouč byla v červenci 2020 nově rozšířena

Stávající síť budek ve městě Přelouč byla v červenci 2020 nově rozšířena o celkem 12 nových budek v oblasti Račanského rybníka. Tato akce byla provedena v rámci kompenzačních opatření pro akci „Revitalizace vodního toku Švarcavy a Račanského rybníka“. Jednotlivě bylo umístěno 7 ks sýkorníků, 3 ks špačníků a 2 ks netopýrníků vč. informační cedule. V současné době je již na 4 lokalitách ve městě umístěno celkem 43 budek.
Celá tato činnost je prováděna ve vzájemné spolupráci Města Přelouče a firmy EKOSFER Solutions, s.r.o.
celý text

Zprávy a aktuality | 10. 8. 2020 | Autor: Mgr. Jan Feranec

Nové možnosti sběru použitých jedlých olejů a plechovek od nápojů

v rámci individuálního svozu popelnic od rodinných domů. celý text

Zprávy a aktuality | 25. 6. 2020 | Autor: Ing. Helena Klápová

Upozornění na změnu ve výkonu činnosti odborného lesního hospodáře

Ukončení činnosti odborného lesního hospodáře pro drobné vlastníky lesa vykonávané panem Josefem Procházkou v k. ú. Jankovice u Přelouče, Kozašice, Litošice, Morašice v Železných horách, Spytovice a Zdechovice ke dni 30.06.2020 a jeho nahrazení státním podnikem Lesy České republiky, s.p., Lesní správou Nasavrky, počínaje dnem 01.07.2020. celý text

Zprávy a aktuality | 11. 6. 2020 | Autor: Bc. František Novotný

Otevření sběrného dvora od soboty 2. května v plném rozsahu provozní doby

kromě pátku 8. května, kdy je státní svátek. Ve středu 29. dubna bude otevřený ještě v omezeném režimu, tedy od 10 do 12 hodin. celý text

Zprávy a aktuality | 27. 4. 2020 | Autor: Ing. Helena Klápová
#

Hmyzí hotely

Město Přelouč v měsíci dubnu 2020 umístilo na třech lokalitách tzv. hmyzí hotely. Jedná se o lokality, kde je realizována síť ptačích budek a budek pro netopýry. O managementu a obsazenosti jednotlivých budek Vás pravidelně informujeme v souhrnných zprávách umístěných na https://www.mestoprelouc.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-zivotniho-prostredi/oblasti-zivotniho-prostredi/.

Umístěním hmyzích hotelů do těchto oblastí si slibujeme zvýšení druhové rozmanitosti a atraktivnosti dané lokality. Snažíme se přilákat více druhů i větší počet opylovačů a dravce z říše hmyzu, kteří nám pomohou v biologické ochraně rostlin.

Celá tato činnost je prováděna ve vzájemné spolupráci Města Přelouče a firmy EKOSFER Solutions, s.r.o.

Co je to hmyzí hotel?
Účelem hmyzích hotelů je poskytování útočiště pro užitečný hmyz, zejména opylovače. Populace prospěšného hmyzu se v posledních letech vlivem činnosti člověka (znečištění, intenzivní zemědělství a používání pesticidů nebo klimatické změny) z přírody pomalu vytrácí. V nejhorších predikcích může vést až ke kolapsu celého ekosystému. Snižování hmyzí populace ohrožuje nejen hmyz samotný, ale i ostatní živočišné druhy, jimž hmyz slouží jako potrava.


celý text

Zprávy a aktuality | 24. 4. 2020 | Autor: Mgr. Jan Feranec

Otevření sběrného dvora: sobota 8 - 12 a středa 10 - 12 hodin

počínaje sobotou 11. dubna a středou 15. dubna. celý text

Zprávy a aktuality | 8. 4. 2020 | Autor: Ing. Helena Klápová

Sběr bioodpadu na sídlišti, prozatím jen na zkoušku.

pomocí umístění pěti kontejnerů. celý text

Zprávy a aktuality | 6. 4. 2020 | Autor: Ing. Helena Klápová

Omezení svozu použitého textilu z bílých kontejnerů

z důvodu současné situace. celý text

Zprávy a aktuality | 30. 3. 2020 | Autor: Ing. Helena Klápová
první
ze 4
poslední