Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Osoby

Mgr. Jan Feranec

Vedoucí odboru, ochrana přírody a krajiny, ochrana ovzduší

Bc. František Novotný

lesy, myslivost, rybářství

Ing. Helena Klápová

odpadové hospodářství – státní správa

Jana Tučímová

ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana zvířat proti týrání, rostlinolékařská péče

Markéta Kejdanová, DiS.

odpadové hospodářství – samospráva, povolování kácení dřevin

Aktuality

Upozornění pro občany města Přelouče

Z důvodu karantény několika pracovníků společnosti SOP a.s. bude svoz tříděného odpadu (skla), který měl být proveden již tento týden, uskutečněn v nejbližším možném termínu.

Prosíme o trpělivost a děkujeme za pochopení.

Zobrazeno 31-60 ze 124
#

Občané se mohou podílet na přikrmování ptactva v zimním období

Datum: 15. 12. 2021

V měsíci prosinec 2021 byla provedena opatření pro ornitofaunu a instalace edukativních prvků.

foto

Poznatky z průzkumu obsahu černých popelnic.

Datum: 9. 12. 2021

Co obsahují a obsahovat by neměly; jak správně třídit.

Upozornění pro podnikatele na změny týkající se plnění ohlašovacích povinností v oblasti nakládání s odpady.

Datum: 9. 12. 2021

Změny se týkají již hlášení za rok 2021.

Zimní svoz bioodpadu v období: prosinec 2021 až březen 2022.

Datum: 18. 11. 2021

bude probíhat 1 x měsíc. Týdenní svoz bioodpadu končí 1. a 2. prosince 2021 v závislosti na lokalitě.

#

Díky síti budek se v roce 2021 na území města Přelouče rozrostla ptačí populace o zhruba 360 nových jedinců.

Datum: 15. 11. 2021

V roce 2021 byla provedena čtvrtá a největší etapa rozšíření ptačích budek, kdy se stávající čtyři lokality rozrostly o pět lokalit nových, a navíc síť přesáhla hranice města.

#

Nová alej na Labišťata.

Datum: 18. 10. 2021

V sobotu 16.10.2021 byla vysazená nová ovocná alej směrem na Labišťata.

Smokeman - Příručka správného vytápění , Smokemanovo desatero a vše kolem spalování tuhých paliv v lokálních topeništích

Datum: 29. 9. 2021

vše kolem spalování tuhých paliv v lokálních topeništích

Kotlíkové dotace budou pokračovat až do roku 2022.

Datum: 23. 9. 2021

Kotlíkové dotace budou pokračovat až do roku 2022. Domácnosti s nižšími příjmy získají na výměnu starého kotle až 95% dotaci. Vyměnit si kotel s dotací budou mít i ostatní domácnosti. Ty dostanou až 50 % na výměnu neekologického kotle z dotačního programu Nová zelená úsporám.

Rádce vlastníka lesa a metodická doporučení

Datum: 19. 8. 2021

Aktualizovaná publikace Rádce vlastníka lesa do výměry 50 ha

Upozornění pro zájemce o hnědé popelnice k rodinným domům

Datum: 7. 7. 2021

Popelnice na bio jsou v areálu technických služeb opět k dispozici.

Objemný odpad na sběrný dvůr, ale...

Datum: 26. 5. 2021

co je objemný odpad?

#

Polní cesta na Benešovice

Datum: 4. 5. 2021

V měsíci květnu 2021 byla dokončena výsadba stromořadí podél polní cesty směrem na obec Benešovice. U polní cesty je v současné době vysazeno 45 ks ovocných dřevin ve složení 15 ks jabloní, 15 ks třešní a 15 ks švestek. Touto výsadbou byla započata 4. etapa výsadby městské zeleně.

Důležité upozornění pro místní části Mělice a Lohenice!

Datum: 1. 4. 2021

Z důvodu rekonstrukce mostu bude svoz směsného odpadu (černých popelnic) probíhat v Mělicích a Lohenicích místo čtvrtka vždy v pondělí, a to již od pondělí 5. dubna až do odvolání. Svoz hnědých popelnic bude prozatím beze změny, tedy ve čtvrtek, a to již od 8. dubna.

Pravidelný svoz hnědých popelnic s bioodpadem

Datum: 23. 3. 2021

první týdenní svoz začne ve středu a ve čtvrtek 7. a 8. dubna podle dané lokality.

Svoz bioodpadu pomocí velkoobjemového kontejneru - zahrádkáři a chataři

Datum: 19. 3. 2021

začne v pátek 26. března 2021 v lokalitě Kréta I

#

Rozšíření sítě budek pro ptáky a netopýry na území města Přelouč a jeho místních částech v roce 2021

Datum: 9. 2. 2021

Od roku 2018 je zajišťována pravidelná zpráva sítě budek pro ptáky a netopýry na území města Přelouče. Každým rokem byla síť rozšiřována o nové budky, které byly zároveň doplněny o informační tabule pro veřejnost. V roce 2021 přišla na řadu již čtvrtá a prozatím největší etapa rozšíření, kdy se stávající čtyři lokality rozrostly o pět lokalit nových, a navíc síť přesáhla hranice města, když se mezi nové lokality zařadily místní části Klenovka, Štěpánov a Lohenice.
V únoru 2021 bylo doinstalováno celkem 40 budek typu sýkorník a 7 budek pro netopýry na 7 lokalitách, z nichž pět tvoří nové lokality. K současným lokalitám přímo ve městě Přelouči nově přibyly také lokality nacházející se v místních částech Klenovka, Štěpánov a Lohenice. Nejvíce budek bylo vyvěšeno na nové městské lokalitě Hřbitov, tedy 12 sýkorníků a 2 netopýrníky. Lokalita Jižní byla ověšena 10 sýkorníky a 1 netopýrníkem. Počet budek na Račanském rybníce se navýšil o 8 sýkorníků a 1 netopýrník.
Podrobná zpráva ke stažení zde https://www.mestoprelouc.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-zivotniho-prostredi/oblasti-zivotniho-prostredi/

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Datum: 27. 1. 2021

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – aviární influenzy na území České republiky.

- Státní veterinární správa (SVS) rozhodla kvůli výskytu ptačí chřipky o vyhlášení mimořádných veterinárních opatření s celorepublikovou působností. Nařízení se týkají zákazu chovu drůbeže ve volném výběhu v evidovaných chovech, přemísťování a prodeje živé drůbeže chovatelům a pořádání svodů drůbeže a ptactva. Cílem opatření je minimalizovat riziko zavlečení nákazy do chovů drůbeže a zamezení dalšího šíření nákazy.
Celý text viz. příloha.

Další aktuální informace lze získat zde:

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/vysocepatogenni-aviarni-influenza/

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2021_ptaci-chripka-je-potvrzena-v-dalsich.html

Známky na popelnice na směsný komunální odpad

Datum: 6. 1. 2021

v letošním roce již nebudou vydávány.

Nový zákon o odpadech a jeden z jeho dopadů pro obce.

Datum: 6. 1. 2021

týká se výše poplatku v závislosti na množství uloženého komunálního odpadu na skládce.

ilustrační foto

Tašky na třídění komunálního odpadu v domácnosti jsou opět k dispozici

Datum: 6. 1. 2021

po zaplacení poplatku z komunálního odpadu.

Nová odpadová legislativa

Datum: 4. 1. 2021

přináší změny pro obce i podnikatele.

#

Kontrola sítě budek pro ptáky a netopýry na území města Přelouč v roce 2020

Datum: 22. 12. 2020

Po ukončení hnízdní sezóny 2020 byla kompletní síť revidována, budky zkontrolovány a vyčištěny. Současná síť budek tak čítá 44 ks, z toho 37 ks je určeno ptákům.
Hlavními cíli prací je: podpora hnízdění dutinových hnízdičů v městském prostředí, údržba hnízdních stanovišť ptáků a denních úkrytů netopýrů, zajištění náhradních stanovišť po případném kácení a prořezávce, výzkum a inventarizace hnízdění v městském prostředí, environmentální osvěta.
Zjištěna byla obsazenost sýkorníků 100 %. Budky byly využívány ke hnízdění 5 druhy ptáků – vrabec polní (Passer montanus), rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus), sýkora uhelníček (Periparus ater), sýkora koňadra (Parus major), sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus). Výsledky ukazují na nasycenost sítě budek, je tedy vhodné zvážit instalaci dalších sýkorníků. Pobytové stopy savců byly zjištěny v jednom sýkorníku – jednalo se o staré hnízdo plšíka lískového (Muscardinus avellanarius). Pobytové stopy zástupců blanokřídlého hmyzu nebyly v roce 2020 nalezeny. Další typy budek pro ptáky byly využity špačkem obecným (Sturnus vulgaris), rehkem zahradním nebo jako nocoviště ptáků. Budky pro netopýry byly využity z 80 % jako denní úkryty cílových druhů.
Celá tato činnost je prováděna ve vzájemné spolupráci Města Přelouče a firmy EKOSFER Solutions, s.r.o.

Podrobné informace ke stažení zde https://www.mestoprelouc.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-zivotniho-prostredi/oblasti-zivotniho-prostredi/

Svoz komunálního odpadu a provoz sběrného dvora o vánočních svátcích

Datum: 21. 12. 2020

svoz beze změny; sběrný dvůr ve sváteční dny uzavřený.

#

Program doplnění dřevin městské zeleně v roce 2020 – 3.etapa

Datum: 15. 12. 2020

Dovolujeme si Vás informovat o dokončení třetí etapy Programu doplnění dřevin městské zeleně v našem městě. Město Přelouč provedlo výsadbu na podzim roku 2020. Výsadba nových dřevin proběhla v následujících částech města:
- Račanský rybník - 5 ks stromů
- MŠ Za Fontánou – 3 ks stromů
- hřiště Lohenice - 13 ks stromů
- ulice Havlíčkova – 4 ks stromů
- ulice Prokopa Velikého – 6 ks stromů, 3 ks keřů
- ulice V Zahrádkách – 1 ks stromu
- ulice Jiráskova – Bratrouchovská - 3 ks stromů
- náměstí 17. listopadu – 12 ks stromů
- ulice Labská – 3 ks stromů
- sad Lohenice - 27 ks stromů
- ulice Střelova – 113 ks keřů
- park Za Tratí – 2 ks stromů

Celkem bylo vysazeno 195 dřevin, z toho 116 keřů a 79 stromů. Vysázeny byly především následující dřeviny: lípa velkolistá, javor mléč, jírovec maďal, platan javorolistý, javor červený, lípa srdčitá, jinan dvoulaločný, sakura ozdobná, zakrslý platan, kaštanovník jedlý, dále byly vysazeny ovocné stromy jako např. švestka, jabloň, třešeň, višeň a hrušeň, z keřů např. komule Davidova, zimolez, růže, moruše aj.
Na rok 2021 odbor životního prostředí plánuje realizaci poslední 4. etapy programu.
Občanům za zaslané podněty, a především všem co se osobně podíleli na výsadbě sadu v Lohenicích, děkujeme.

Prosincový svoz hnědých popelnic v zimním režimu:

Datum: 30. 11. 2020

čtvrtek 10.12. - Přelouč, Klenovka, Štěpánov, Mělice, Lohenice, Lhota a Škudly; středa 23.12. - Tupesy.

Od pondělí 23. listopadu 2020 bude sběrný dvůr opět otevřený

Datum: 12. 11. 2020

a to v normální provozní době.

Sběrný dvůr zůstává uzavřený až do odvolání

Datum: 5. 11. 2020

z důvodu Usnesení vlády č. 1103 ze dne 26.října 2020; o jeho otevření budou občané informováni.

Podzimní svoz větví od rodinných domů

Datum: 27. 10. 2020

pondělí 16. listopadu město; pondělí 23. listopadu místní části.

#

Obnova sadu v Lohenicích.

Datum: 26. 10. 2020

Dne 24.10.2020 se uskutečnila obnova sadu v místní části Lohenice. Celá akce byla uskutečněna ve spolupráci s místními občany Lohenic a odboru životního prostředí Městského úřadu Přelouč. Celkem bylo vysazeno 27 ks ovocných stromů v druhovém zastoupení hrušeň 4ks, jabloň 15 ks, kaštanovník 1 ks, švestka 3 ks, třešeň 1 ks a višeň 3 ks. Výsadba stromků se nesla v přátelském duchu a nezbývá než doufat, že to nebyla poslední akce tohoto druhu na území města Přelouče a jeho okolí. Závěrem bych chtěl všem zúčastněním poděkovat jak za organizaci této akce, tak za samotné vysázení jednotlivých stromků.
Jan Feranec

Uzavření sběrného dvora

Datum: 21. 10. 2020

od pátku 23. října, a to minimálně do 3. listopadu.

Zobrazeno 31-60 ze 124

Další informace

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
2
11
1
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
1
3
2
2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Počasí

dnes, úterý 6. 6. 2023
slabý déšť 16 °C 12 °C
středa 7. 6. jasno 23/10 °C
čtvrtek 8. 6. jasno 22/11 °C
pátek 9. 6. jasno 24/11 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi