Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Soutěž v třídění odpadů "O PERNÍKOVOU POPELNICI 2021"

Typ: Zprávy a aktuality
Ocenění za rok 2021Soutěž obcí Pardubického kraje v třídění odpadů „O PERNÍKOVOU POPELNICI 2021“

Soutěž v třídění odpadů "O PERNÍKOVOU POPELNICI 2021"

 

V rámci soutěže obcí Pardubického kraje v třídění odpadů „O PERNÍKOVOU POPELNICI 2021“ v kategorii zpětného odběru elektrozařízení, kterou vyhlásil kolektivní systém ASEKOL, v kategorii obcí nad 5 000 obyvatel obsadilo město Přelouč 1. místo a získalo tak 20 000 Kč odměnu a symbolický perníkový červený kontejner, který osobně na slavnostním vyhlášení přebrala starostka města Přelouče a zástupce odboru životního prostředí. Odměna bude použita do systému třídění komunálního odpadu a perníková popelnice je zatím k vidění v kanceláři odboru životního prostředí.

Další zvláštní cenu, kterou jsme získali, byla od kolektivního systému ELEKTROWIN, ve speciální kategorii za nejvyšší počet odvezených miniwinů za rok 2021 a město Přelouč tímto získalo dalších 20 000 Kč jako odměnu a perníkovou cenu, která je rovněž k vidění v kanceláři odboru životního prostředí. Nedílnou součástí byla i soška Elektrooskara za nejlepší obec 2021 za zpětný odběr elektrozařízení.

 

Sběr, doprava, demontáž a následné využití jednotlivých frakcí zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů představuje přínos pro životní prostředí a úsporu přírodních zdrojů, o čemž vypovídají výsledky vypracované studie, které jsou prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce odpadu. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, a to i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.

 

Z certifikátu, který město Přelouč obdrželo od společnosti ASEKOL, vyplývá, že díky množství 43 492 kg elektrozařízení sebraného v roce 2021 v místě zpětného odběru v Přelouči, došlo celkem k úspoře elektrické energie ve výši 568,02 MWh, 53 859,22 litrů ropy, 27,73 tun primárních surovin a 2 532,70 m3 vody, Navíc došlo ke snížení produkce skleníkových plynů o 35,79 tun CO2 a produkce nebezpečných odpadů (snížení okyselování prostředí) o 2 023,10 kg.  

 

Když tato čísla převedeme do praxe, tak to např. znamená, že úspora takového množství ropy (53 859,22 l) se rovná spotřebě stejného množství potřebného k ujetí 791 731 km v běžném osobním automobilu. Nebo úspora takového množství vody (2 532,70 m3) se rovná stejnému množství, které je spotřebováno při 33 997 sprchováních.

 

Z osvědčení, které město Přelouč obdrželo od společnosti ELEKTROWIN, vyplývá, že díky množství 80 933 kg elektrozařízení odevzdaného ke zpětnému odběru a recyklaci v roce 2021 došlo ke snížení produkce skleníkových plynů o 952, 25 tun CO2, omezení těžby o 47 448,24 l ropy, úspoře 488 441,65 kWh elektrické energie.

 

Ocenění jsme získali především díky vám, občanům města a místních částí Přelouče.

Děkujeme, že třídíte staré elektrozařízení! 


Vytvořeno: 26. 5. 2022
Poslední aktualizace: 26. 5. 2022 14:52
Autor: Markéta Kejdanová DiS.