Obsah

Směsný komunální odpad

Typ: Zprávy a aktuality
Směsný komunální odpadZákaz odkládání odpadu mimo nádoby a mimo určená místa.

Upozorňujeme občany,

 

na základě obecně závazné vyhlášky města Přelouče č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Přelouče včetně nakládání se stavebním odpadem, je dáno, že fyzické osoby jsou povinny:

  • komunální odpad třídit, odděleně shromažďovat a předávat k využití a odstraňování podle systému města stanoveného touto vyhláškou, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech,
  • komunální odpad třídit na složky a ukládat na místa určená k ukládání komunálních odpadů tak, jak je v těchto článcích uvedeno (je zakázáno odpad ukládat mimo tyto nádoby a mimo určená místa),
  • nádoby lze naplňovat tak, aby je bylo možné řádně uzavřít a aby při manipulaci s nimi z nich odpad nevypadával.

Směsný komunální odpad, který je uložen vedle popelnice nebo kontejneru, svozová společnost SOP a.s., nevyváží!

 

Děkujeme.

Odbor životního prostředí


Vytvořeno: 3. 8. 2022
Poslední aktualizace: 3. 8. 2022 13:29
Autor: Markéta Kejdanová DiS.