Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory
 • V období od 18.7.2024 do 8.8.2024 bude fungování úseku místních poplatků/vymáhání pohledávek z provozních důvodů omezeno. Neodkladné záležitosti ve výše uvedeném období lze vyřídit na tel. č. 466 094 120 – Mgr. Dofková, 466 094 123 – p. Šmejdová.
 • Uzavírka v ulici Jaselská v Přelouči od 08.07.2024 do 23.08.0024 z důvodu souvislé opravy krytových vrstev vozovky - více informací naleznete zde.
 • Možnost kastrace koček- více informací naleznete na stránce Kastrace koček - Kastrační program

Osoby

Bc. Libor Cápay

dopravní přestupky, pověřen vedením odboru dopravy

Ladislav Malý

zkušební komisař, taxislužba

Náplň činnosti

Odbor dopravy plní veškeré úkoly a povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů, zejména:

 • podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších (např. uděluje a odnímá řidičská oprávnění, vede registr řidičů, vydává řidičské průkazy, průkazy profesní způsobilosti řidiče nebo paměťové karty do digitálního tachografu, zaznamenává body za jednání zařazené do bodového hodnocení, ...);
 • podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů (např. vede registr silničních vozidel, schvaluje technickou způsobilost silničních vozidel, přiděluje registrační značky, dočasně i trvale vyřazuje vozidla z registru, uděluje a odnímá oprávnění k provozování stanic měření emisí, vykonává státní odborný dozor, …);
 • podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (např. vydává registrace k provozování autoškoly, provádí zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění, provádí zkoušky žadatelů o průkaz profesní způsobilosti řidiče, vykonává státní odborný dozor, ...);
 • podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (např. uděluje oprávnění řidiče taxislužby, zapisuje a vyřazuje vozidla do evidence taxislužby, vydává evidenční nálepku vozidla taxislužby, …);
 • podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších přepisů (vede správní řízení a projednává přestupky jako věcně a místně příslušný správní orgán).

Na úseku řidičských průkazů:

 • vydává řidičské průkazy České republiky
 • vydává mezinárodní řidičské průkazy
 • vydává duplikáty řidičských průkazů
 • vyměňuje řidičské průkazy vydané cizím státem za řidičský průkaz České republiky
 • odebírá odevzdané řidičské průkazy České republiky a mezinárodní řidičské průkazy
 • vydává potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu
 • vede registr řidičů a spisy řidičů
 • v zákonech daných případech vydává data z registru řidičů
 • vydává průkaz profesní způsobilosti řidiče
 • vydává potvrzení profesní způsobilosti řidiče náhradou za průkaz ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený
 • vede evidenci řidičů s profesní způsobilostí
 • vydává paměťové karty řidiče do digitálního tachografu
 • vydává paměťové karty podniku do digitálního tachografu
 • vydává paměťové karty servisu do digitálního tachografu
 • uděluje řidičské oprávnění
 • rozhoduje o podmínění, omezení, odnětí a pozastavení řidičského oprávnění
 • rozhoduje o zrušení podmínění, omezení a odnětí řidičského oprávnění
 • nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění
 • nařizuje přezkoumání odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění
 • rozhoduje o vrácení řidičského oprávnění
 • zapisuje přestupky v dopravě a v bodovém hodnocení
 • odečítá body v bodovém hodnocení na základě potvrzení o ukončení školení bezpečné jízdy

Na úseku registru vozidel:

 • registruje silniční a zvláštní vozidla 
 • zajišťuje přihlašování, převody a odhlašovaní vozidel
 • provádí zápisy změn údajů v osvědčení o registraci vozidla
 • vydává kontrolní nálepky měření emisí a technické kontroly
 • rozhoduje o trvalém nebo dočasném vyřazení vozidel z provozu
 • zajišťuje úschovu registračních značek
 • provádí výměnu registračních značek
 • vystavuje druhopisy osvědčení o registraci vozidel
 • evidenčně zabezpečuje provedení vývozu vozidel z České republiky
 • registruje hromadné přestavby vozidel a jejich další úpravy
 • schvaluje technickou způsobilost vozidel dovezených ze zahraničí 
 • schvaluje technickou způsobilost vozidel po přestavbě
 • schvaluje individuální výrobu vozidel
 • potvrzuje osvědčení a registruje vozidla podle mezinárodní dohody o přepravě nebezpečných věcí (ADR)

Další informace

Významné osobnosti města

Ivo Štěpánek

(1954-2018)

přeloučský patriot a výtvarník

 

 

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář akcí ve městě a okolí

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi