Obsah

Odbor dopravy

Osoby

JménoFunkceTelefon
Kejíková Barbora, Ing.vedoucí odboru, dopravní přestupky466094214
Cápay Libor, Bc.dopravní přestupky466094213
Janáčková Libušeřidičské průkazy466094215
Hubáčková Milušeřidičské průkazy466 094 216
Novák Davidtechnik466 094 219
Širillová Jitkaevidence vozidel466094217
Růžková Lucieevidence vozidel466094218
Malý Ladislavzkušební komisař, taxislužba466094221

Náplň činnosti

Plní veškeré úkoly a povinnosti městského úřadu spadající do působnosti odboru vyplývající ze zvláštních právních předpisů, případně textu náplně činnosti, zejména:


Oddělení dopravně správních agend

 • projednává přestupky na úseku dopravy


Na úseku řidičských průkazů:
 

 • vydává řidičské průkazy České republiky
 • vydává mezinárodní řidičské průkazy
 • vydává duplikáty řidičských průkazů
 • vyměňuje řidičské průkazy vydané cizím státem za řidičský průkaz České republiky
 • odebírá odevzdané řidičské průkazy České republiky a mezinárodní řidičské průkazy
 • vydává potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu
 • vede registr řidičů a spisy řidičů
 • v zákonech daných případech vydává data z registru řidičů
 • vydává průkaz profesní způsobilosti řidiče
 • vydává potvrzení profesní způsobilosti řidiče náhradou za průkaz ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený
 • vede evidenci řidičů s profesní způsobilostí
 • vydává paměťové karty řidiče do digitálního tachografu
 • vydává paměťové karty podniku do digitálního tachografu
 • vydává paměťové karty servisu do digitálního tachografu
 • uděluje řidičské oprávnění
 • rozhoduje o podmínění, omezení, odnětí a pozastavení řidičského oprávnění
 • rozhoduje o zrušení podmínění, omezení a odnětí řidičského oprávnění
 • nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění
 • nařizuje přezkoumání odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění
 • rozhoduje o vrácení řidičského oprávnění
 • zapisuje přestupky v dopravě a v bodovém hodnocení
 • odečítá body v bodovém hodnocení na základě potvrzení o ukončení školení bezpečné jízdy


Na úseku registru vozidel:
 

 • registruje silniční a zvláštní vozidla 
 • zajišťuje přihlašování, převody a odhlašovaní vozidel
 • provádí zápisy změn údajů v osvědčení o registraci vozidla
 • vydává kontrolní nálepky měření emisí a technické kontroly
 • rozhoduje o trvalém nebo dočasném vyřazení vozidel z provozu
 • zajišťuje úschovu registračních značek
 • provádí výměnu registračních značek
 • vystavuje druhopisy osvědčení o registraci vozidel
 • evidenčně zabezpečuje provedení vývozu vozidel z České republiky
 • registruje hromadné přestavby vozidel a jejich další úpravy
 • schvaluje technickou způsobilost vozidel dovezených ze zahraničí 
 • schvaluje technickou způsobilost vozidel po přestavbě
 • schvaluje individuální výrobu vozidel
 • potvrzuje osvědčení a registruje vozidla podle mezinárodní dohody o přepravě nebezpečných věcí (ADR)