Obsah

Odbor dopravy

Organizační zařazení

Město Přelouč > Městský úřad Přelouč

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Cápay Libor, Bc. dopravní přestupky, pověřen vedením odboru dopravy 466 094 213
Kacovská Lucie, Ing. dopravní přestupky 466 094 214
Janáčková Libuše řidičské průkazy 466 094 215
Hubáčková Miluše řidičské průkazy 466 094 216
Hanusová Lucie, Bc. evidence vozidel 466 094 217
Růžková Lucie evidence vozidel 466 094 218
Novák David technik 466 094 219
Malý Ladislav zkušební komisař, taxislužba 466 094 221

Agenda TAXISLUŽBY

Od 01.01.2020 agendu TAXISLUŽBY (udělení oprávnění řidiče taxislužby, zařazení/vyřazení vozidla taxislužby, odejmutí oprávnění řidiče taxislužby) vyřizuje odbor dopravy – zkušební komisař (1. patro, dveře č. 1.13).

 

Z důvodu konání závěrečných zkoušek žadatelů o řidičské oprávnění jsou žádosti vztahující se k této agendě vyřizovány dodatečně, popř. jsou vyřizovány v konkrétním termínu na základě předchozí telefonické domluvy s komisařem.

 

Žádosti jsou k dispozici ke stažení níže, příp. na chodbě před vstupem do kanceláře.

Řádně vyplněnou žádost, včetně předepsaných náležitostí a dokladu o zaplacení správního poplatku, mohou žadatelé v době nepřítomnosti komisaře odevzdat na podatelně úřadu, příp. u vedoucí odboru dopravy.

O termínu vyřízení žádosti bude žadatel informován prostřednictvím telefonního čísla uvedeného v podané žádosti.

 

Stránka

  • 1