Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ROZŠÍŘENÍ ZPŮSOBU SBĚRU PAPÍROVÉHO ODPADU OD RODINNÝCH DOMŮ V PŘELOUČI

Typ: Zprávy a aktuality
ilustrační fotoA DALŠÍ ZMĚNY V SYSTÉMU SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU V ROCE 2020.

S ohledem na připravovaný nový zákon o odpadech, který počítá se zvyšováním poplatku za uložení odpadu na skládce, je třeba přijmout a realizovat taková opatření, která sníží jeho množství (za jehož skládkování město platí), čehož lze dosáhnout vytříděním co největšího množství využitelného odpadu: bioodpadu, papíru, plastu, skla, tetrapaku, kovu, textilu a použitého elektrozařízení (za což město naopak finanční odměnu dostává). V návaznosti na tuto skutečnost je třeba neustále zkvalitňovat nakládání s odpady i v našem městě. Z tohoto důvodu Zastupitelstvo města Přelouče na svém zasedání schválilo navýšení frekvence svozu žlutých popelnic od rodinných domů z 1 x 4 týdny na 1 x 2 týdny. Další rozšíření se týká svozu bioodpadu pomocí hnědých popelnic, kdy tento bude probíhat i v zimním období, tedy od prosince do března, a to s frekvencí 1 x 4 týdny. Zároveň bude možné na víko hnědé popelnice před svozem umístit plastovou lahev s použitým jedlým olejem. V roce 2020 bude systém svozu komunálního odpadu dále rozšířen o třídění papíru formou svozu modrých nádob od rodinných domů, a to s frekvencí svozu 1 x 4 týdny. K dispozici budou modré nádoby o objemu 120 l.  Modrou nádobu k rodinným domům je možné si vyzvednout již od prosince v areálu Technických služeb města Přelouče, a to v pondělí až pátek od 8 do 11 hodin a v pondělí a středu navíc v době od 13 do 16 hodin. V případě zájmu o tuto modrou nádobu, stejně tak i o žlutou nebo hnědou, doporučujeme před vyzvednutím ověřit si telefonicky na telefonu 466 672 527 nebo 466 608 930 jejich dostupnost.

Stávající sběrná síť kontejnerů na tříděný odpad bude zachována; rozšířením svozu tříděného odpadu od rodinných domů by tak nemělo docházet k přeplňování kontejnerů a zároveň tento způsob povede ke zvýšení komfortu třídění a mělo by vést ke zvýšení množství tříděného využitelného odpadu a ke snížení směsného komunálního odpadu ukládaného na skládku. O konkrétních termínech svozu tříděného odpadu od rodinných domů v roce 2020 budou občané včas informováni a zároveň bude svozovou společností vypracován kalendář svozů, kde budou vyznačeny termíny svozů jednotlivých komodit; tento kalendář bude občanům k dispozici.

Doufáme, že využijete modrých popelnic se stejným zájmem jako v případě zavedení hnědých a žlutých popelnic a že i modré nádoby a další zavedené změny v systému nakládání s komunálním odpadem se stanou samozřejmou součástí systému nakládání s komunálním odpadem v našem městě.

ilustrační foto


Vytvořeno: 25. 11. 2019
Poslední aktualizace: 25. 11. 2019 14:18
Autor: Ing. Helena Klápová