Obsah

Rozšíření sběru bioodpadu na stanovištích tříděného odpadu u bytových domů.

Typ: Zprávy a aktuality
mapa stanovišť BIOjiž od ledna na dvanácti stávajících stanovištích.

Rozšíření sběru bioodpadu na stanovištích tříděného odpadu u bytových domů.

 

Po vyhodnocení systému svozu bioodpadu na sídlišti prostřednictvím hnědých popelnic, který již probíhá na pěti stanovištích (Edvarda Beneše - Hodinářka, Jižní u HZS Pk, Jižní u trafostanice, 17. listopadu proti Skleníku a 17. listopadu u věžáku) a kdy se tento způsob osvědčil, jsme přistoupili k rozšíření sběru bioodpadu v dalších lokalitách bytových domů, aby i jejich obyvatelé měli možnost třídit tuto komoditu. Jedná se o stávající stanoviště tříděného odpadu v ulicích: Obránců míru (u obchodu), U Rybníčka, K. Čapka (u věžáku), Smetanova X ČSA, Smetanova X Kladenská, Tyršova (vnitroblok proti sokolovně), Pardubická 989 (proti kinu), Tůmy Přeloučského (pod MěÚ), Pardubická 1501, Jana Dítěte, Přemyslova a Račanská 1261 – 1263.

Na tato stanoviště byly umístěny vždy dvě hnědé popelnice označené nálepkou bioodpad. Do těchto označených hnědých popelnic na bioodpad PATŘÍ především slupky a zbytky z ovoce a zeleniny, zvadlé květiny z váz, zvadlé rostliny z květináčů, hlína z květináčů, čajový a kávový odpad, skořápky z vajec, ořechů, zbytky pečiva a obilovin, ruličky od toaletního papíru, ruličky od papírových utěrek a další biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu. Do nádob NEPATŘÍ: zbytky jídel živočišného původu, maso, kosti, kůže, potravinářské oleje a tuky, dále uhynulá zvířata, minerální oleje, exkrementy zvířat apod.

Odpad je nutné vhazovat do nádob bez igelitových sáčků, tašek či jiných obalů. Věříme, že kdo bude mít zájem, určitě si najde způsob, jak doma bioodpad shromažďovat a odnášet do hnědé popelnice. Děkujeme všem občanům, kteří se do sběru bioodpadu u bytových domů zapojí. Prosíme občany o ukázněnost, neboť nádoba obsahující jiné druhy odpadů než biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, by musela být vyvezena na skládku, a přišlo by nazmar snažení zodpovědných občanů, kterým je tak dána možnost stejně jako občanům z rodinných domů a občanům na sídlišti, kde již sběr bioodpadu probíhá, třídit i tuto komoditu.

Bioodpad ve směsném odpadu představuje značný váhový podíl a vzhledem k nové legislativě, kde dochází k razantnímu navyšování poplatku za uložení odpadu na skládce, proto je důležité nejen z hlediska ekologického vytřídit co nejvíce využitelného odpadu a do nádoby na směsný odpad dávat opravdu jen to, co k využití již předat nelze (a samozřejmě nemá nebezpečnou vlastnost). Tedy jen to, co nelze odložit do žlutých a modrých kontejnerů nebo popelnic, do zelených, bílých nebo šedých zvonů, do červených a bílých sběrných nádob, do hnědých popelnic, do černých popelnic na olej, na místo zpětného odběru, na sběrný dvůr, do sběrných surovin. Děkujeme občanům za spolupráci a doufáme, že se nám společně podaří ve sběru bioodpadu v lokalitách zástavby dalších bytových domů dosáhnout takové úrovně, jak tomu je již na pěti stanovištích na sídlišti a u rodinných domů.

mapa stanovišť BIO


Vytvořeno: 3. 1. 2022
Poslední aktualizace: 3. 1. 2022 12:16
Autor: Ing. Helena Klápová