Obsah

Polní cesta na Benešovice

Typ: Zprávy a aktuality
V měsíci květnu 2021 byla dokončena výsadba stromořadí podél polní cesty směrem na obec Benešovice. U polní cesty je v současné době vysazeno 45 ks ovocných dřevin ve složení 15 ks jabloní, 15 ks třešní a 15 ks švestek. Touto výsadbou byla započata 4. etapa výsadby městské zeleně.

V měsíci květen 2021 byla dokončena výsadba stromořadí podél polní cesty směrem na obec Benešovice.  U polní cesty je v současné době vysazeno 45 ks ovocných dřevin ve složení 15 ks jabloní, 15 ks třešní a 15 ks švestek.  Touto výsadbou byla započata 4. etapa výsadby městské zeleně. Od výsadby aleje si do budoucna slibujeme přispění ke zlepšení kvality ovzduší (ochlazování, snižování prašnosti z polí), zadržování vody v krajině a snížení větrné eroze. Dále dojde ke zvýšení biodiverzity v krajině. Ovocné stromy byly zvoleny jako pozvánka pro obyvatele na procházku a také jako zdroj potravy pro zvěř. V neposlední řadě bude alej cenným estetickým prvkem v krajině a dojde k pozitivní fragmentaci zemědělské krajiny.


Vytvořeno: 4. 5. 2021
Poslední aktualizace: 7. 5. 2021 11:41
Autor: Mgr. Jan Feranec