Obsah

Podávání stížnosti

Typ: Nezařazené - ostatní
Občan má právo si podat stížnost proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.

Informace o možnosti podat si stížnost

 

Občan má právo si podat stížnost proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.

 

Jak a komu stížnost podat 
Stížnost může být podána těmito způsoby: 
• ústně osobně sociálnímu pracovníkovi
• písemně – elektronicky na email:  blanka.konvalinova@mestoprelouc.cz
• písemně – poštou na adresu: Městský úřad Přelouč, Československé armády 1665, 535 33  Přelouč

 

Písemné stížnosti obsahují: jméno a příjmení osoby, která stížnost podává, datum narození a místo trvalého pobytu osoby, popřípadě jinou adresu pro doručování.

• písemně – anonymně vhozením do poštovní schránky MěÚ Přelouč, která je umístěna v přízemí budovy MěÚ   

Vyřizování stížností

Oprávněnou osobou k vyřizování stížností je vedoucí sociálního odboru, která prošetří skutečnosti uvedené ve stížnosti a stížnost vyřídí do 60 dnů ode dne jejího doručení. Dle potřeby budou učiněna nezbytná opatření k nápravě. O vyřízení stížnosti bude stěžovatel vyrozuměn.

Anonymní stížnosti budou prošetřeny, ale jejich vyřízení není nikde zveřejňováno NEBO bude vyvěšeno po dobu 14 dní na úřední desce MěÚ. 

 Je-li stěžovatel nespokojen s vyřízením své stížnosti, může se postupně obrátit s žádostí o prošetření stížnosti na tyto osoby či instituce.

Tajemnice MěÚ Ing. Ivana Lejhancová          Starostka města Bc. Irena Burešová

Městský úřad Přelouč                                       Městský úřad Přelouč

Československé armády 1665                           Československé armády 1665

535 33  Přelouč                                                535 33  Přelouč

 

Krajský úřad Pardubického kraje                 Ministerstvo práce a sociálních věcí
Komenského nám. 125                                     Na Poříčním právu 1/376 

532 11 Pardubice                                              128 00 Praha 

Tel.: 466 026 111 
email: posta@pardubickykraj.cz 

Kancelář veřejného ochránce práv 
Údolní 39 
602 00 Brno 

e-mail: podatelna@ochrance.cz 

 

 


Vytvořeno: 25. 3. 2019
Poslední aktualizace: 1. 4. 2019 08:44
Autor: