Obsah

Mgr. Bc. Veronika Dofková


Role v org. struktuře

Oddělení pohledávek a přestupků - Pověřena vedením Oddělení pohledávek a přestupků, právnička

Komise k projednávání přestupků - Předsedkyně