Obsah

Oddělení pohledávek a přestupků

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Dofková Veronika, Mgr. Bc. Pověřena vedením Oddělení pohledávek a přestupků, právnička 466094120
603 184 567
Schlitzenbauerová Kateřina, Ing. přestupková agenda 466 094 124
Šmejdová Petra referent OPP 466 094 123
Dvořáková Vendula vymáhání pohledávek, správa místních poplatků-místní poplatek za odpad a za psa 466094125
Němcová Olga vymáhání pohledávek, správa místních poplatků-místní poplatek za odpad a za psa 466094122

Náplň činnosti

Plní veškeré úkoly a povinnosti městského úřadu spadající do působnosti oddělení vyplývající z právních předpisů, případně textu náplně činnosti, zejména:

 

  • právní poradenství pro městský úřad
  • konzultace při vyhotovování smluv a podání
  • sledování změn v právním řádu
  • vymáhání pohledávek města
  • správa místních poplatků
  • evidence stížností a podnětů občanů a vedení přehledu o způsobu jejich vyřízení
  • evidence vnitřních směrnic
  • evidence veřejnoprávních smluv
  • vedení přestupkové agendy