Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení XIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Usnesení XIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče 1

konané dne 20. 12. 2016

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

XIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 20. 12. 2016

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města v období mezi XII. a XIII. zasedáním zastupitelstva města, návrhy a stanoviska výboru finančního, návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka, rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu města pro rok 2016, rozpočet města Přelouče na rok 2017, majetkové převody, propachtování zemědělských pozemků ve vlastnictví města Přelouč, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Přelouč, analýzu potřebnosti sociálního bydlení v Přelouči, stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

 • BERE NA VĚDOMÍ :

 

 1. Zprávu o činnosti rady města v období mezi XII. a XIII. zasedáním zastupitelstva města.
 2. Stanoviska výboru finančního ze dne 12. 12. 2016.
 3. Návrhy Osadního výboru Lohenice ze dne 30. 11. 2016.
 4. Návrhy Osadního výboru Mělice ze dne 9. 12. 2016.
 5. Návrhy Osadního výboru Klenovka ze dne 18. 11. 2016 a 9. 12. 2016.
 6. Možnosti vyhlášení záměru na propachtování zemědělských pozemků ve vlastnictví města Přelouč.
 7. Nabídku Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje č. 2016/386 na zpracování dokumentu „Analýza potřebnosti sociálního bydlení ve městě Přelouč“.

 

 • KONSTATUJE :

 

 1. Že první hlasování v bodě 5) „schválení rozpočtového opatření č. 7 rozpočtu města pro rok 2016“ bylo zmatečné a hlasování proběhne ještě jednou.

 

 • SCHVALUJE :

 

 1. Navržený program XIII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.
 2. Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu města pro rok 2016 s tím, že příjmy rozpočtubudou činit 175.021 tis. Kč a výdaje rozpočtu budou činit 183.351 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 8 330 tis. Kč bude pokryt financemi uspořenými v minulých letech.
 3. Rozpočet města Přelouče na rok 2017 jako vyrovnaný s tím, že příjmy i výdaje činí 159 750 tis. Kč.
 4. Souhlasné prohlášení města Přelouč a Ředitelství silnic a dálnic ČR, kterým se uznává vlastnické právo ČR s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a dálnic ČR k pozemku p.č. 1939/2 v k. ú. Přelouč.
 5. Bezúplatný převod pozemku p.č. 2320 v k. ú. Přelouč z vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Přelouč.
 6. Smlouvu o bezúplatném převodu majetku uzavřenou mezi ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Přelouč na převod pozemku p.č. 2320 v k. ú. Přelouč.
 7. Dohodu o ukončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřenou mezi městem Přelouč a spoluvlastníky pozemku p.č.st. 1973 v k. ú. Přelouč ze Společenství pro dům č.p. Studentská 1350 – 1352 na prodej části pozemku p.č. 749/3 v k. ú. Přelouč.
 8. A vydává obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 9. A vydává obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 2/2016, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Přelouč.

 

 • ROZHODUJE :

 

 1. Poskytnout s účinností od 1. 1. 2017 měsíční odměnu předsedům osadních výborů (Lohenice, Mělice, Klenovka, kteří nejsou členové zastupitelstva) ve výši 1.729 Kč.
 2. Že osobám, které vykonávají více funkcí, bude měsíční odměna poskytnuta ve výši souhrnu odměn za jednotlivé vykonávané funkce.

 

 • VYHRAZUJE SI :

 

 1. V souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích pravomoc schvalovat právní jednání v oblasti propachtování zemědělských pozemků města s účinností od 1. 1. 2017.

 

 • STANOVÍ :

 

 1. S účinností od 1. 1. 2017 měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva takto:
 • členovi rady města 2.117 Kč
 • předsedovi výboru1.729 Kč
 • členovi zastupitelstva731 Kč.

 

 • ZAMÍTÁ :

 

 1. Žádost p. Z. K., bytem Proseč, o odkoupení pozemků p.č. 236/3 a p.č. 236/4, oba v k. ú. Mělice a pozemků p.č. 595/2 a p.č. 595/3, oba v k.ú. Lohenice u Přelouče.

 

 • UKLÁDÁ :

 

 1. Radě města vyhlásit výběrové řízení na zpracování dokumentu „Analýza potřebnosti sociálního bydlení ve městě Přelouč“. Jednou z podmínek výzvy bude předložení referencía odbornosti v dané problematice uchazeče.

 

 

 

Bc. Irena  B u r e š o v á                                 Ing. Ivan  M o r a v e c

starostka                                                           místostarosta

Datum vložení: 21. 12. 2016 14:04
Datum poslední aktualizace: 27. 10. 2017 23:02
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, sobota 25. 5. 2024
déšť 22 °C 12 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/12 °C
pondělí 27. 5. déšť 22/13 °C
úterý 28. 5. slabý déšť 22/12 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi