Obsah

Usnesení XXII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

Typ: ostatní
konaného dne 26. 9. 2013

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_______________XXII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 26. 9. 2013_____________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo nabídku společnosti ČEZ Energo, s.r.o., zprávu o činnosti rady města v období mezi XXI. a XXII. zasedáním zastupitelstva města, návrhy a stanoviska výborů majetkového a finančního, schválení kupních smluv, návrhy a stanoviska osadních výborů Mělice a Klenovka, rozpočtová opatření č. IV rozpočtu města pro rok 2013, rozpočtový výhled města Přelouče na období 2014 – 2015, majetkové převody, pověření řízení Městské policie Přelouč, obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013 o městské policii.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

 1. BERE NA VĚDOMÍ : 

 

 1. Nabídku ČEZ Energo, s.r.o. na provozování soustavy CZT v Přelouči.
 2. Zprávu o činnosti rady města v období mezi XXI. a XXII. zasedáním zastupitelstva města.
 3. Stanoviska výboru finančního ze dne 18. 9. 2013.
 4. Stanoviska výboru majetkového ze dne 23. 9. 2013.
 5. Návrhy osadního výboru Mělice ze dne 7. 9. 2013.
 6. Návrhy osadního výboru Klenovka ze dne 28. 6. 2013.
 7. Rozpočtový výhled města Přelouče na období 2014 – 2015.
 8. Informaci o stavu výkupu pozemků pro cyklostezku Přelouč – Lhota a alternativě možné směny pozemků města za dosud nevykoupené pozemky.

 

 1. VYHLAŠUJE ZÁMĚR :   

 

 1. Na bezúplatný převod budovy bez č.p. na pozemku st.p.č. 91 v k.ú. Lohenice u Přelouče sportovnímu klubu SK SKI Přelouč, IČ: 26667177. 
 2. Na prodej dále uvedených nemovitostí v k.ú. Lohenice u Přelouče sportovnímu klubu SK SKI Přelouč, IČ: 26667177: pozemek st.p.č. 91 o výměře 191 m2 za cenu 77.164 Kč (404 Kč/m2), část A pozemku p.p.č. 410/4 o výměře cca 1 130 m2 (oplocená část, která je součástí areálu SK SKI) za cenu 200 Kč/m2 a část B pozemku p.p.č. 410/4 o výměře cca 1 400 m2 (část cesty, včetně pozemku mezi cestou a vodou, v úseku mezi odbočkou k areálu p. Stehna a plotem areálu SK SKI) za cenu 200 Kč/m2.
 3. Na prodej části pozemku p.p.č. 16/3 v k.ú. Klenovka o výměře cca 14 744 m2 za cenu 200 Kč/m2 za účelem výstavby rodinných domů v souladu s platným regulačním plánem pro danou lokalitu.

 

 1. SCHVALUJE :

 

 1. Program XXII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.
 2. Rozpočtové opatření č. IV rozpočtu města pro rok 2013 s tím, že příjmy v rozpočtu budou činit 153.482 tis. Kč a výdaje budou činit 174.505 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 21.023 tis. Kč bude pokryt financemi z minulých let.
 3. Prodej dále uvedených nemovitostí v k.ú. Přelouč společnosti BUSSINES INFORMATION SYSTEMS&SERVICES BISS, s.r.o., IČ 25284746 za cenu

9.000.000 Kč: budova bez č.p. na pozemku st.p.č. 2597, budova bez č.p. na pozemku st.p.č. 2598, budova bez č.p.  na pozemku st.p.č. 2599, budova bez č.p. na pozemku st.p.č. 2600, budova bez č.p. na pozemku st.p.č. 2601, budova bez č.p. na pozemku st.p.č. 2602, budova bez č.p. na pozemku st.p.č. 2603, budova bez č.p. na pozemku st.p.č. 2604, pozemek st.p.č. 2597 o výměře 517 m2, pozemek st.p.č. 2598 o výměře 241 m2, pozemek st.p.č. 2599 o výměře 825 m2, pozemek st.p.č. 2600 o výměře 426 m2, pozemek st.p.č. 2601 o výměře 627 m2, pozemek st.p.č. 2602 o výměře 528 m2, pozemek st.p.č. 2603 o výměře 572 m2, pozemek st.p.č. 2604 o výměře 31 m2, pozemek p.p.č. 421/4 o výměře 11 170 m2, pozemek p.p.č. 421/31 o výměře 738 m2 a pozemek p.p.č. 1794/33 o výměře

235 m2.

4)   Prodej budovy č.p. 57 na pozemku st.p.č. 77/1, pozemku st.p.č. 77/1 o výměře

       445 m2 a pozemek p.p.č. 507/3 o výměře 608 m2, vše v k.ú. Lhota pod Přeloučí p. 

I. P., bytem Sulovice, Kutná Hora, za cenu 1.100.000 Kč.

5)    Prodej pozemku p.p.č. 432/9 o výměře 378 m2 v k.ú. Přelouč za cenu 8.800 Kč a  

       pozemku p.p.č. 633/6 o výměře 210 m2 v k.ú.  Lohenice u Přelouče za cenu

       4.890 Kč Českému rybářskému svazu, MO Přelouč, IČ: 13585967.

6)    Prodej pozemku st.p.č. 1089 o výměře 19 m2 v k.ú. Přelouč manželům ing.

       Z. M. a Mgr. V. M., bytem Přelouč za cenu 1.900 Kč.

7)    Prodej pozemku p.p.č. 4/45 o výměře 55 m2 v k.ú. Mělice p. J. B.,  

       bytem Břehy, za cenu 11.000 Kč.

8)    Prodej pozemku p.p.č. 55/12 o výměře 78 m2 v k.ú. Lohenice u Přelouče p. J.

       H., bytem Lohenice, Přelouč za cenu 11.700 Kč.

 1. Prodej pozemku p.p.č. 471/17 o výměře 30 m2 v k.ú. Přelouč p. ing. A. H., bytem Čáslavská, Praha 3, za cenu 7.500 Kč.
 2. Následující pořadí zájemců o prodej pozemku p.p.č. 872/10:
 1. R. K., bytem Přelouč,
 2. Z. K., bytem Přelouč,
 3. V. V., bytem Přelouč.
 1. Prodej pozemku p.p.č. 872/10 o výměře 59 m2 v k.ú. Přelouč p. R. K., bytem Přelouč za cenu 37.000 Kč.
 2. Znění záměru na bezúplatný převod budovy  bez č.p. na pozemku st.p.č. 91 v k.ú. Lohenice u Přelouče.
 3. Znění záměru na prodej části pozemku p.p.č. 16/3 v k.ú. Klenovka o výměře cca 14 744 m2 za cenu 200 Kč/m2.
 4. Odkoupení pozemků p.p.č. 301/1 o výměře 1 371 m2, p.p.č. 907/26 o výměře

14 m2 a p.p.č. 760 o výměře 357 m2, vše v k.ú. Přelouč z vlastnictví p. P. Z., bytem Pohořelec, Praha za cenu 466.950 Kč.

 1. Odkoupení dále uvedených nemovitostí v k.ú. Přelouč od společnosti SVOS, spol. s r.o. za cenu 19.500.000 Kč: budova bez č.p. na pozemku st.p.č. 2576, pozemek st.p.č. 2576 o výměře 3 375 m2, pozemek p.p.č. 1299/2 o výměře 3 162 m2, pozemek p.p.č. 1300/8 o výměře 180 m2 a pozemek p.p.č. 1301/17 o výměře

512 m2.

 1. Kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a společností SVOS, spol. s.r.o., na odkoupení dále uvedených nemovitostí v k.ú. Přelouč: budova bez č.p.  na pozemku st.p.č. 2576, pozemek st.p.č. 2576 o výměře 3 375 m2, pozemek p.p.č. 1299/2 o výměře 3 162 m2, pozemek p.p.č. 1300/8 o výměře 180 m2 a pozemek p.p.č. 1301/17 o výměře 512 m2.
 2. Odkoupení dále uvedených nemovitostí v k.ú. Přelouč od společnosti SVOS, spol. s.r.o. za cenu 5.500.000 Kč: budova bez č.p. na pozemku st.p.č. 838/2, pozemek st.p.č. 838/2 o výměře 228 m2.
 3. Smlouvu o budoucí smlouvě kupní uzavřenou mezi městem Přelouč a společností SVOS, spol. s.r.o. na odkoupení dále uvedených nemovitostí v k.ú. Přelouč: budova bez č.p. na pozemku st.p.č. 838/2, pozemek st.p.č. 838/2 o výměře 228 m2.
 4. Kupní smlouvu č. 10/13 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Bc. I. P., bytem Klenovka, Přelouč, na prodej pozemku p.p.č. 240/9 v k.ú. Klenovka.
 5. Kupní smlouvu č. 11/13 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. I. P., bytem Sulovice, Kutná Hora, na prodej budovy č.p. 57 na pozemku st.p.č. 77/1, pozemku st.p.č. 77/1 a pozemku p.p.č. 507/1, vše v k.ú. Lhota pod Přeloučí.
 6. Kupní smlouvu č. 12/13 uzavřenou mezi městem Přelouč a Českým rybářským svazem, MO Přelouč, IČ: 13585967, na prodej pozemku p.p.č. 633/6 v k.ú. Lohenice u Přelouče a pozemku p.p.č. 432/9 v k.ú. Přelouč.
 7. Kupní smlouvu č. 13/13 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. J. B., bytem, Břehy, na prodej pozemku p.p.č. 4/45 v k.ú. Mělice.
 8. Kupní smlouvu č. 14/13 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. J. H., bytem Lohenice, Přelouč, na prodej pozemku p.p.č. 55/12 v k.ú. Lohenice u Přelouče.
 9. Kupní smlouvu č. 15/13 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. ing. A. H., bytem Čáslavská, Praha 3, na prodej pozemku p.p.č. 471/17 v k.ú. Přelouč.
 10. Kupní smlouvu č. 16/13 uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi ing. Z. M. a Mgr. V. M., oba bytem, Přelouč, na prodej pozemku st.p.č. 1089/3 v k.ú. Přelouč.
 11. Kupní smlouvu č. 17/13 uzavřenou mezi městem Přelouč a společností BUSSINES INFORMATION SYSTEMS&SERVICES BISS, s.r.o., IČ: 25284746, na prodej dále uvedených nemovitostí v k.ú. Přelouč: budova bez č.p. na pozemku st.p.č. 2597, budova bez č.p. na pozemku st.p.č. 2598, budova bez č.p. na pozemku st.p.č. 2599, budova bez č.p.  na pozemku st.p.č. 2600, budova bez č.p. na pozemku st.p.č. 2601, budova bez č.p. na pozemku st.p.č. 2602, budova bez č.p. na pozemku st.p.č. 2603, budova bez č.p. na pozemku st.p.č. 2604,  pozemek st.p.č. 2597 o výměře 517 m2, pozemek st.p.č. 2598, pozemek st.p.č. 2599, pozemek st.p.č. 2600, pozemek st.p.č. 2601, pozemek st.p.č. 2602, pozemek st.p.č. 2603, pozemek st.p.č. 2604, pozemek p.p.č. 421/4, pozemek p.p.č. 421/31 a pozemek p.p.č. 1794/33.
 12. Kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Přelouč a p. Petrem Zemanem, bytem Pohořelec 151/4, Praha 1 na odkoupení pozemků p.p.č. 301/1 o výměře 1 371 m2, p.p.č. 907/26 o výměře 14 m2 a p.p.č. 760 o výměře 357 m2, vše v k.ú. Přelouč.
 13. Kupní smlouvu č. 18/13 uzavřenou mezi městem Přelouč a p. R. K., bytem Přelouč, na prodej pozemku p.p.č. 872/10 v k.ú. Přelouč.
 14. A vydává Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 3/2013 o městské policii.

 

 1. SOUHLASÍ :  

 

 1. S realizací varianty 2 (odkup nemovitého a movitého majetku) dle indikativní nabídky ČEZ Energo, s.r.o.  ze dne 30. 8. 2013.
 2. Se zahájením kroků vedoucích ke zrušení spol. Tepelné zdroje Přelouč s.r.o. ke dni 31. 12.  2013.

 

 1. POVĚŘUJE :    

 

 1. Na návrh starostky s účinností od 1. 10. 2013 řízením Městské policie Přelouč v souladu se zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii a interními předpisy města strážníka p. Bc. Radka Hrdého.

 

 

 

 

 

           Bc.  Irena  B u r e š o v á                                                      ing. Ivan  M o r a v e c

                       starostka                                                                                           místostarosta

 

 

 

 


Vytvořeno: 27. 9. 2013
Poslední aktualizace: 27. 9. 2013 00:00
Autor: Miroslav Tkáč