Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení XXIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 23.6.2010

 

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

_______________XXIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 23.6. 2010______________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města, návrhy a stanoviska výborů majetkového, kontrolního a finančního, návrhy a stanoviska osadních výborů Lohenice, Mělice a Klenovka, kupní smlouvy, varianty přeložky silnice č. I/2 – severní obchvat města, změnu regulačního plánu Přelouč – Lipiny, název nové ulice, podmínky prodeje stavebních parcel v ul. Jasanová, rozpočtová opatření II rozpočtu města pro rok 2010, majetkové převody, stanovení počtu členů zastupitelstva na další volební období, smlouvu o spolupráci s obcí Mokošín, obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010 Požární řád města Přelouče.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

I.         BERE NA VĚDOMÍ : 1) Zprávu o činnosti rady města v období mezi XXIII. a XXIV.    

zasedáním Zastupitelstva města Přelouče.

 2) Stanoviska majetkového výboru ze dne 21.6. 2010.

 3) Stanoviska finančního výboru ze dne 16.6.2010.

 4) Návrhy osadního výboru Klenovka ze dne 4.5. a 1.6. 2010.

 5) Návrhy osadního výboru Mělice ze dne 22.6. 2010.

 6) Upravený návrh zadání změny „Regulačního plánu Přelouč – Lipiny“.

 

  II.      SCHVALUJE : 1)  Program XXIV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče.    

2)  Upravený rozsah změny „Regulačního plánu Přelouč – Lipiny“.

3)  Rozpočtové opatření II rozpočtu města pro rok 2010 s tím, že příjmy budou činit 237.847 tis. Kč a výdaje 275.082 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 37.235 tis. Kč bude pokryt financemi z minulých let.

4)  Znění záměru na prodej spoluvlastnického podílu 1/7 na pozemcích st.p.č. 45/5 o celkové výměře 46 m2, st.p.č. 47/2 o celkové výměře 36 m2, st.p.č. 48/2 o celkové výměře 57 m2, p.p.č. 214/6 o celkové výměře 30 m2 a p.p.č. 268/9 o celkové výměře 317 m2, vše v k.ú. Škudly.

5)  Bezúplatné nabytí pozemku č. 207/3 (PK) o výměře 33 m2 v k.ú. Tupesy u Přelouče na základě souhlasného prohlášení uzavřeného mezi Pozemkovým fondem ČR a městem Přelouč.

6)  Smlouvu o zřízení předkupního práva jako věcného práva na stavbu bez č.p. na pozemku st.p.č. 91 a pozemku st.p.č. 91 v k.ú. Lohenice u Přelouče ve prospěch SK SKI Nemošice.

7)  Smlouvu o spolupráci v oblasti ostatní dopravní obslužnosti s obcí Mokošín.

8)  A vydává obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 4/2010, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2008 Požární řád města Přelouče.

9)  Odprodej pozemků p.p.č. 541/51 o výměře 542 m2 a p.p.č. 541/52 o výměře 503 m2 v k.ú. Přelouč společnosti Volaris s.r.o. se sídlem Palackého třída 614, Chrudim, IČ 27512827 za cenu 300,- Kč/m2, tj. za celkovou cenu 313 500,- Kč.

10)Kupní smlouvu č. 2/10 uzavřenou mezi městem Přelouč a Volaris, s.r.o.,    

     Palackého třída 314, 537 01 Chrudim IV na prodej p.p.č. 541/51 o  

     výměře 542 m2 a p.p.č. 541/52 o výměře 503 m2 oba za cenu

     313 500,- Kč.

11)Dodatek č. 3 ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne 27.8.

     2007 ve znění dodatků č. 1 a č.2 mezi městem Přelouč a společností

     Volaris, s.r.o.

      12) Kupní smlouvu na prodej komunikací, kanalizace, veřejného osvětlení a zeleně vybudované v lokalitě Na Obci uzavřenou mezi společností Volaris, s.r.o. a městem Přelouč.

 

 III.     ROZHODUJE : 1) O tom, že severní varianta přeložky silnice č. I/2 je pro rozvoj  města

výhodnější a zařadí tuto trasu do územního plánu města jako změnu –

       v souladu s nutnými úkony dle stavebního zákona  a dalších předpisů.

2) O tom, že město Přelouč podá podnět ke změně územně plánovací

dokumentace vyššího celku – Pardubického kraje – o zanesení severní

varianty obchvatu silnice I/2.

3)  O názvu nové ulice a schvaluje její název „Jasanová“ vzniklou s výstavbou rodinných domů v Přelouči.

 

   IV.    VYHLAŠUJE ZÁMĚR : Na prodej spoluvlastnického podílu 1/7 na pozemcích st.p.č. 45/5

                                                    o celkové výměře 46 m2, st.p.č.47/2 o celkové výměře 36 m2, st.p.č. 48/2 o celkové výměře 57 m2, p.p.č. 214/6 o celkové výměře 30 m2 a p.p.č. 268/9 o celkové výměře 317 m2, vše v k.ú. Škudly za cenu 250,-Kč/m2 u parcel stavebních a 150,- Kč/m2 u parcel pozemkových.

 

    V.     NABÍZÍ : Společnosti Euroclinicum a.s. odprodej části pozemku p.p.č. 471/14 v k.ú. Přelouč o výměře max. 500 m2 za cenu 200,-Kč/m2 s tím, že prodej pozemků by se  uskutečnil v souladu s uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí kupní až po kolaudaci stavby parkoviště.                  

 

VI.       KONSTATUJE :  Že vyhlášenými záměry na prodej pozemků dle  usnesení zastupitelstva   

                                         města ze dne 19.3. 2009 v odst. IV., body 1-6, nebyla  budoucím nabyvatelům pozemků uložena povinnost vybudování a financování veřejné komunikace na pozemcích města.

 

VII.        STANOVÍ : Počet členů zastupitelstva města na volební období let 2010 – 2014 na 21 členů.

 

VIII.      RUŠÍ : Usnesení XV. zasedání Zastupitelstva města Přelouče, odst. V ze dne 21.10. 2004,

                            kterým bylo zamítnuto zapracování severní varianty obchvatu do územního plánu

                            města.

 

  IX.       ZAMÍTÁ : Žádost o zápis vlastnictví pozemku p.p.č. 857/2 v k.ú. Přelouč ve prospěch pí.

                                  M. P., bytem R. 219, Přelouč na základě vydržení.

 

 

 

 

                                       

    

           

 

 

 

 

 

 

 

 

            Bc. Irena  B u r e š o v á                                                      ing. Ivan  M o r a v e c

                          starostka                                                                                   místostarosta

Datum vložení: 20. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, čtvrtek 13. 6. 2024
slabý déšť 19 °C 9 °C
pátek 14. 6. slabý déšť 20/8 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 24/11 °C
neděle 16. 6. zataženo 22/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi