Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení II. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 16.12. 2010

 

ZASTUPITELSTVO  MĚSTA  PŘELOUČE

USNESENÍ

____________ II. zasedání Zastupitelstva města Přelouče dne 16. 12. 2010_______________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo zprávu o činnosti rady města, stanoviska a návrhy majetkového výboru, schválení kupních  smluv, stanoviska a návrhy finančního výboru, majetkové převody, rozpočtové opatření č. V. rozpočtu města pro rok 2010, rozpočet města na rok 2011, obecně závaznou vyhlášku č. 8/2010 o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování  výherních hracích přístrojů povoleno, obecně závaznou vyhlášku č. 9/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, delegování zástupců města na jednání valných hromad, odměny pro členy výborů zastupitelstva, kteří ukončili výkon funkce, pravidla pro zřizování a činnost osadních výborů v příslušných částech města, pravidla pro nakládání s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv, volební řád pro volby do osadních výborů a komisí místních samospráv a návrh uměleckého díla v nové budově městského úřadu.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

I.             BERE NA VĚDOMÍ : 1) Zprávu o činnosti rady města v období mezi ustavujícím a II. zase-

     dáním Zastupitelstva města Přelouče.

2) Stanoviska výboru finančního ze dne 8.12. 2010.

3) Stanoviska výboru majetkového ze dne 13.12. 2010.

 

II.          SCHVALUJE :    1) Navržený program II. zasedání Zastupitelstva města Přelouče s tím, že

                                se vypouští bod č. 17).

     2)  Rozpočtové opatření č.V. rozpočtu města pro rok 2010 s tím, že příjmy budou činit 211.589 tis. Kč a výdaje 253.818 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši 42.230 tis. Kč bude pokryt financemi z minulých let.

3)  Rozpočet  města             Přelouče na rok 2011 s tím, že příjmy budou činit

     135.238 tis. Kč a výdaje 163.244 tis. Kč. Schodek rozpočtu ve výši

     28.006  tis. Kč bude pokryt financemi z minulých let.

4)  A vydává Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 8/2010 o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno.

5)  A vydává Obecně závaznou vyhlášku města Přelouče č. 9/2010 o místním poplatku za provoz, systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

6)  Výplatu odměn členům výborů zastupitelstva za jejich práci v roce 2010 dle předloženého návrhu.

7)  Pravidla pro zřizování a činnost osadních výborů v příslušných částech města.

8)  Pravidla pro nakládání s majetkem a finančními prostředky osadních výborů a komisí místních samospráv.

9)  Volební řád pro volby do osadních výborů a komisí místní samosprávy.

11)  Odprodej pozemku p.p.č. 1781/16 o výměře 7 m2 v k.ú. Přelouč
p. J. G.,  Přelouč za cenu 2 100,-Kč.

12)  Odprodej pozemku p.p.č. 1277/18 o výměře 27 m2 v k.ú. Přelouč
p. R. D., Přelouč za cenu 16 200,- Kč.

13)  Odprodej pozemku p.p.č. 312/3 o výměře 2 329 m2 v k.ú. Přelouč  manželům S. a J. K., Břehy za cenu 380 000,- Kč.

14)  Odprodej bytu č. 136/2 v domě č.p. 136, 761, 762 v ul. Tůmy Přeloučského včetně podílu 227/11654 na společných částech domu a pozemku st.p.č. 94 v k.ú. Přelouč manželům M. a M. H.,  Pardubice za cenu  165 000,- Kč.

                                      15)  Kupní smlouvu č. 4/10 na prodej pozemku p.p.č. 1781/16 v k.ú. Přelouč

                                                 za cenu  2 100,- Kč uzavřenou mezi městem Přelouč a p. J. G., Přelouč.

                                      16)  Kupní smlouvu č. 5/10 na prodej pozemku p.p.č. 1277/18 v k.ú. Přelouč

                                                 za cenu 16 200,- Kč uzavřenou mezi městem Přelouč a p. R.D., Přelouč. 

                                                  17)  Kupní smlouvu č. 7/10 na prodej pozemku p.p.č. 312/3 v k.ú. Přelouč 

                                                 za cenu  380 000,- Kč uzavřenou mezi městem Přelouč a manželi J. 

                                                 a S. K.,   Břehy.                                                          

   18)  Kupní smlouvu č. 6/10 na prodej bytu č. 136/2 v domě č.p. 136, 761,

                                                 762 v ul. Tůmy Přeloučského v Přelouči uzavřenou mezi městem

                                                 Přelouč a manželi M. a M. H.Pardubice

                                                  s tím, že se v čl. IV, bod 7 odst. d) vypouští.

                                              

III.       ZŘIZUJE :     1) Osadní výbor Lohenice, který bude mít 7 členů.

                     2) Osadní výbor Klenovka, který bude mít 7 členů.

                      3)  Osadní výbor Mělice,  který bude mít 7 členů.

 

IV.        DELEGUJE : Na jednání valných hromad tyto zástupce města:

   Bc. Irenu Burešovou jako zástupce města na jednání valných hromad společností Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.,  Pardubická plavební a.s. a Hydrolabe s.r.o.,

  Ing. Ivana Moravce jako zástupce na jednání valných hromad společnosti Přístav Pardubice, a.s. a ČSAD BUS Chrudim a Honebních společenstev Přelouč, Řečany n. Labem, Jankovice, Semín, Valy, Lipoltice,  a Honebního společenstva Choltice – Veselí – Jedousov,

  Ing. Milana Koženého jako zástupce města na jednání valné hromady  Honebního společenstva Břehy – Lohenice a Živanice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bc. Irena  B u r e š o v á                                                             ing. Ivan   M o r a v e c

                  starostka                                                                                              místostarosta

Datum vložení: 20. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, úterý 18. 6. 2024
zataženo 29 °C 15 °C
středa 19. 6. slabý déšť 32/17 °C
čtvrtek 20. 6. jasno 27/15 °C
pátek 21. 6. skoro jasno 28/14 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi