Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Přelouč
městoPřelouč
Verze pro seniory

Usnesení VII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče

konaného dne 22.10. 2007

 

ZASTUPITELSTVO   MĚSTA   PŘELOUČE

USNESENÍ

____________VII. zasedání Zastupitelstva města Přelouče konaného dne 22.10. 2007_________

 

Zastupitelstvo města Přelouče projednalo prezentaci záměru bytové výstavby v Přelouči „Na hodinářce“, zprávu o činnosti rady města, stanoviska a návrhy výborů majetkového  a kontrolního, návrhy osadních výborů Lohenice, Klenovka a Mělice, majetkové převody, spoluúčast města na akci výstavba sociálního objektu pro oddíl hokejbalu, stanovisko k vybírání poplatků za lázeňský a rekreační pobyt, stanovisko p. Hutly k návrhu zastupitelstva na směnu pozemků, pronájem nebytových prostor v Záložně, schválení prodeje bytů v ul. Veverkova.

 

Zastupitelstvo města Přelouče :

 

    I.     VOLÍ : Návrhovou komisi ve složení : Mgr. Pacák, p. Ziegler, MVDr. Jadrníček.

 

   II.     BERE NA VĚDOMÍ : 1) Prezentaci záměru bytové výstavby v Přelouči „Na Hodinářce“.

                                                   2) Zprávu o činnosti rady města v období mezi VI. a VII. zasedáním

                                                        Zastupitelstva města Přelouče.

                                                   3) Stanoviska majetkového výboru dle usnesení ze dne 22.10. 2007.

                                                   4) Stanoviska kontrolního výboru dle zápisu ze dne 10.10. 2007.

                                                   5) Návrhy osadního výboru Lohenice ze dne 5.10. 2007.

                                                   6) Návrhy osadního výboru Klenovka ze dne 2.10. 2007.

                                                   7) Návrhy osadního výboru Mělice ze dne 24.9. 2007.

                                                   8) Informaci o možnosti vybírání místních poplatků za lázeňský nebo

                                                        rekreační pobyt.

                                                   9) Zamítavé stanovisko p. H. k návrhu zastupitelstva na směnu po-

                                                       zemků na Pernštýnském nám. v Přelouči.

                                                 10) Splnění úkolů zastupitelstva města č. X/1 ze dne 27.9. 2007 a

                                                        č. X/2 ze dne 27.9. 2007.

 

   III.     SCHVALUJE : 1) Program VII. Zasedání zastupitelstva města Přelouče.

                                         2) Prodej pozemku p.p.č. 64/1 o výměře 47 m2 v k.ú. Přelouč p. T. H.

                                              bytem, Přelouč za cenu 35 250,- Kč.

                                         3) Odkoupení spoluvlastnického podílu ½ na pozemku st.p.č. 2794 o celko-

                                              vé výměře 222 m2 za cenu maximálně 400,- Kč/m2.

                                         4) Pořadí zájemců o odprodej pozemku p.p.č. 177 v k.ú. Mělice takto:

                                             1. Český rybářský svaz, MO Přelouč za cenu 60 500,- Kč,

                                             2. R.H., bytem Přelouč za cenu 161 000,- Kč.

                                         5) Odprodej pozemku p.p.č. 177 o výměře 6 298 m2 v k.ú. Mělice Českému

                                              rybářskému svazu, MO Přelouč, s ohledem na historii činnosti rybářské-

                                              ho svazu a perspektivu využití pro potřeby místních rybářů – občanů

                                              města za podmínky ujednání předkupního práva pro město.

                                          6)Odprodej dílu „i“ pozemku p.p.č. 938/1 o výměře 53 m2 v k.ú. Přelouč

                                              manželům Š. a M. J., bytem Pře-

                                              louč za cenu 31 800,- Kč.

                                          7) Odprodej pozemku p.p.č. 16/48 o výměře  277 m2 v k.ú. Klenovka man-

                                               želům A. a J. P., bytem Klenovka za

                                               cenu 69 250,- Kč.

                                          8) Odprodej části pozemku p.p.č. 917/1 v k.ú. Přelouč společnosti K2

                                               investiční s.r.o. Chrudim za cenu 1 200,-Kč/m2.

 

 

 

 

   IV.     SOUHLASÍ : 1) S prodejem 32 bytových jednotek v ul. Veverkova v Přelouči do osobního

                                           vlastnictví nájemníků bytů.

                                      2) S předloženou zastavovací studií a výškovým řešením bytových  domů  

                                           pro výstavbu v Přelouči „Na Hodinářce“ prezentovanou firmou K2  

                                           investiční, s.r.o. Chrudim.

                                   3) S výjimkou z kategorizace pronajímaných nebytových prostor ve 2.

                                       suterénu Občanské záložny za 500,- Kč/měsíc po dobu trvání  nájemního

                                       vztahu se současným nájemcem restaurace Záložna.

 

 

    V.     VYHLAŠUJE ZÁMĚR : 1) Na prodej 2 částí pozemku p.p.č. 1964/1 v k.ú. Přelouč o výměře

                                                             cca 2 000 m2 a cca 2 000 – 3 500 m2 za cenu minimálně 250,-

                                                             Kč/m2.

                                                         2) Na prodej části pozemku p.p.č. 64/2 v k.ú. Přelouč o výměře cca

                                                              50 m2 za cenu minimálně 750,- Kč/m2.

                                                         3) Na prodej pozemku st.p.č. 1826 o výměře 1 m2 a pozemku p.p.č.

                                                              460/27 o výměře 9 370 m2 v k.ú. Přelouč za cenu minimálně

                                                              210,- Kč/m2.

 

VI.              NESCHVALUJE : 1) Žádost o odkoupení části pozemku p.p.č. 609/9 v k.ú. Lohenice u 

                                                   Přelouče.

                                               2) Vybírání místních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt.

                                                  3) Spoluúčast města Přelouče na akci „Výstavba sociálního objektu 

                                                       pro oddíl hokejbalu“  ve výši 2,152 mil. Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Irena  B u r e š o v á                                                                       ing. Ivan  M o r a v e c

               starostka                                                                                          místostarosta

 

 

 

Datum vložení: 20. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 20. 5. 2013 0:00
Autor:

Další informace

Odkazy

Hlášení závad

Povodňový plán

Svazek obcí Přeloučska

 

SOP

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán SO ORP Přelouč  Vnější popis boxu

Povodňový plán SO ORP Přelouč

Povodňový plán města Přelouč

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Zamčená sekce

ERB Přelouč

Zamčená sekce

Naučná stezka

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

Procházka po Přelouči s Františkem Filipovským

 

Vítání občánků

Vítání nových občánků s trvalým pobytem v Přelouči a jeho místních částech

Přihláška ke stažení...

Vítání nových občánků

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
slabý déšť 20 °C 8 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 24/11 °C
neděle 16. 6. zataženo 22/13 °C
pondělí 17. 6. skoro jasno 27/13 °C

nahoru

Příspěvkové organizace

Akce podpořené dotacemi